ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΙΡΡΟΗ ;

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΙΡΡΟΗ, ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ;

 

Παρατηρούμε ότι η γη μας με μια μυστική, αόρατη δύναμη περιστρέφει γύρω από τον εαυτό της τη σελήνη σε 28 ημέρες και μερικές ώρες κι αντίθετα η σελήνη, σε καθορισμένες ώρες, προκαλεί αλλεπάλληλα την παλίρροια και πάλι σε ίδιες ώρες την άμπωτη των βόρειων θαλασσών (μη λαμβάνοντας υπόψη μερικές διαφορές κατά τη πανσέληνο και τη νέα σελήνη).

Βλέπουμε αυτό και εκπλησσόμαστε, επειδή οι αισθήσεις μας δεν αντιλαμβάνονται με ποιο τρόπο γίνεται αυτό. Προφανώς δεν γίνεται με υλικά όργανα, ούτε με μηχανικές διοργανώσεις, όπως ανθρώπινα έργα. Και γι΄ αυτό βλέπουμε γύρω μας και πολλά άλλα συμβάντα σαν αποτελέσματα ενέργειας της μιας ύλης επί της άλλης, χωρίς να είναι δυνατόν να διαπιστωθεί αισθητή σχέση μεταξύ αιτίου και αποτελέσματος.

Ο μορφωμένος άνθρωπος, εξασκημένος να συγκρίνει και ν΄ αφαιρεί, αυτός μόνο είναι σε θέση να σχηματίσει κατά κάποιο τρόπο υπερφυσική ιδέα, που κατά τη σύλληψη τέτοιων εννοιών, είναι επαρκής να κρατήσει μακριά τις σκέψεις του κάθε υλικό και μηχανικό. Ονομάζει τέτοιες ενέργειες δυναμικές, δηλαδή τέτοιες, που επακολουθούν από την απόλυτη ειδική, καθαρή δύναμη και επίδραση του ενός επί του άλλου. Γι΄ αυτό π.χ. η δυναμική ενέργεια των νοσογόνων επιρροών στον υγιή άνθρωπο, καθώς και η δυναμική δράση των φαρμάκων επί της ζωτικής αρχής για να επανακτήσει ο άνθρωπος την υγεία του, δεν είναι τίποτε άλλο, από μετάδοση δυναμική και γι΄ αυτό δεν είναι ούτε υλικό, ούτε ακόμη μηχανικό, όπως είναι η δύναμη του μαγνήτη, όταν έλκει με δύναμη ένα πλησίον κείμενο τεμάχιο σιδήρου ή χάλυβα.

Βλέπει κανείς ότι έλκεται από το ένα άκρο (πόλο) του μαγνήτη το τεμάχιο σιδήρου, αλλά πώς αυτό γίνεται δεν το βλέπει κανείς. Αυτή η αόρατη δύναμη του μαγνήτη δεν χρειάζεται κανένα μηχανικό (υλικό) βοηθητικό μέσο, κανένα γάντζο ή μοχλό για να τραβήξει το σίδηρο. Τον έλκει κι επιδρά στο σίδηρο ή στη χαλύβδινη βελόνα δια μέσου μιας καθαρής, άυλης, αόρατης, πνευματοειδούς, ιδιάζουσας δύναμης, δηλαδή δυναμικά κι όμοια αόρατα (δυναμικά) μεταδίδεται στη χαλύβδινη βελόνα η μαγνητική δύναμη.

Η χαλύβδινη βελόνα μαγνητίζεται ακόμη κι αν ο μαγνήτης δεν άπτεται της βελόνας κι ακόμη από μια κάποια απόσταση απ΄ αυτόν και μεταδίδει (δυναμικά) σε άλλες βελόνες τη μαγνητική ιδιότητα, την οποία είχε προηγουμένως δεχτεί από τη μαγνητική ράβδο.

Έτσι όπως ένα παιδί που έχει προσβληθεί από ευλογιά ή ιλαρά μεταδίδει κατά τρόπο αόρατο (δυναμικά) την ευλογιά ή την ιλαρά σε υγιές παιδί, χωρίς να έρθει σ΄ επαφή μ΄ αυτό. Δηλαδή, το προσβάλλει από απόσταση, χωρίς να ΄χει έρθει ή να μπορούσε να έρθει κάτι υλικό από το άρρωστο παιδί στο προσβαλλόμενο, τόσο λίγο υλικό, όσο απ΄ τον πόλο της μαγνητικής ράβδου στην κοντινή βελόνα.

Μόνο μια ειδική, πνευματοειδής επενέργεια, μετέδωσε στο πλησίον παιδί την ίδια αρρώστια ευλογιάς ή ιλαράς, όπως η μαγνητική ράβδος τη μαγνητική ιδιότητα στη χαλύβδινη βελόνα. Κατά τον ίδιο τρόπο πρέπει να κριθεί η επίδραση των φαρμάκων στο ζωντανό άνθρωπο. Οι φυσικές ουσίες, που αποδεικνύονται φάρμακα σε μας, είναι φάρμακα, μονό εφόσον έχουν τη δύναμη (καθένα ιδιαίτερη, ειδική) να αλλάξουν την κατάσταση υγείας του ανθρώπου με δυναμική, πνευματοειδή επίδραση επί της πνευματοειδούς ζωτικής αρχής, που εξουσιάζει τη ζωή ( δια μέσου των ζωντανών ευαίσθητων ινών).

Η φαρμακευτική ικανότητα εκείνων των φυσικών ουσιών, που με τη στενή έννοια ονομάζουμε φάρμακα, αναφέρεται μόνο στη δύναμη τους να προκαλέσουν αλλοιώσεις στην κατάσταση υγείας της ζωικής ζωής. Μόνο στην πνευματοειδή ζωτική αρχή εκτείνεται η πνευματοειδής (δυναμική) επιρροή, η οποία αλλοιώνει την κατάσταση υγείας, έτσι, όπως το πλησίασμα μαγνητικού πόλου μόνο μαγνητική δύναμη μπορεί να μεταδώσει στο χάλυβα ( και μάλιστα δια μέσου κάποιου είδους μετάδοσης), όχι όμως άλλες ιδιότητες ( όχι π.χ. περισσότερη σκληρότητα ή ελαστικότητα κ.λπ.).

Και συνεπώς, αλλάζει, πράγματι, κάθε ιδιαίτερη φαρμακευτική ύλη την κατάσταση υγείας των ανθρώπων μέσω ενός είδους μετάδοσης, κατ΄ αποκλειστικά δικό της χαρακτηριστικό τρόπο κι όχι με τον ιδιαίτερο ενός άλλου φαρμάκου και τόσο ασφαλώς, όσο η γειτνίαση ενός πάσχοντος από ευλογιά παιδιού, θα μεταδώσει στο υγιές παιδί μόνο την ευλογιά κι όχι την ιλαρά. Δυναμικά, όπως μέσω μετάδοσης, γίνεται αυτή η επίδραση των φαρμάκων στην κατάσταση της υγείας μας, χωρίς καμιά μετάδοση υλικών μορίων της φαρμακευτικής ύλης.

Η ελάχιστη δόση πολύ καλά δυναμοποιημένων φαρμάκων – στην οποία σύμφωνα με γενόμενο υπολογισμό, μόνο τόσο λίγο υλικό μπορεί να υπάρχει, ώστε τη μικρότητα της να μην μπορεί να την φανταστεί και να την κατανοήσει ούτε ο καλύτερος μαθηματικός νους- εξωτερικεύει, στην κατάλληλη περίπτωση αρρώστιας κατά πολύ περισσότερη θεραπευτική δύναμη, παρά οι μεγάλες δόσεις ύλης των ίδιων φαρμάκων. Για αυτό, σχεδόν μόνο εκείνη η ελάχιστη δόση μπορεί να περιέχει την καθαρή, φανερή, πνευματοειδή φαρμακευτική δύναμη και να επιδρά τόσο πολύ, δυναμικά μόνο, ενώ κάτι τέτοιο δεν μπόρεσε να επιτευχθεί από την ακατέργαστη φαρμακευτική ύλη, ακόμη και σε μεγάλη δόση.

Η φαρμακευτική δύναμη δεν βρίσκεται στα υλικά μόρια αυτών των σε μεγάλο βαθμό δυναμοποιημένων φαρμάκων, ούτε ακόμη στη φυσική η μαθηματική τους επιφάνεια (με τα οποία θέλει κανείς να ερμηνεύει υλικά, μάταια όμως, τις ανώτερες δυνάμεις των δυναμοποιημένων φαρμάκων), αλλά μάλλον στο διαβρεγμένο σφαιρίδιο ή στη διάλυση του η οποία, ενδεχομένως, αποκαλύπτεται κι απελευθερώνεται από τη φαρμακευτική ύλη, η οποία, ήδη, με την επαφή των ζωντανών ζωικών ινών, επιδρά δυναμικά εφ΄ όλου του οργανισμού (χωρίς όμως να μεταδίδει οποιαδήποτε, ακόμη και την πολύ λεπτή ύλη, που μπορεί να φανταστεί κανείς).

Είναι μάλιστα τόσο δραστικότερη, όσο πιο ελεύθερη και πιο άυλη έγινε με τη δυναμοποίηση.

Είναι, λοιπόν, τόσο αδύνατον στον αιώνα μας, που φημίζεται να είναι τόσο πλούσιος σε φωτισμένα και σκεπτόμενα κεφάλια, να φανταστεί κανείς μια δυναμική ενέργεια σαν κάτι άυλο, όταν μάλιστα καθημερινά βλέπει φαινόμενα που δεν εξηγούνται με άλλο τρόπο.

Όταν βλέπεις κάτι αηδιαστικό και σου έρχεται εμετός, ήταν κάποιο υλικό εμετικό που σου προκάλεσε τις αντιπερισταλτικές κινήσεις του στομάχου; Δεν ήταν απλά και μόνο η δυναμική ενέργεια της αηδιαστικής θέας στη φαντασία σου; Κι όταν ανασηκώνεις το χέρι σου, μήπως αυτό γίνεται μ΄ ένα ορατό υλικό όργανο; Ένα μοχλό; Δεν είναι μόνο η πνευματοειδής δυναμική ενέργεια της θέλησης που το ανυψώνει;

Με ποιο τρόπο η ζωτική δύναμη προκαλεί τις νοσηρές εκδηλώσεις στον οργανισμό, δηλαδή, πώς δημιουργεί την αρρώστια; Απ΄ αυτό το πώς και γιατί ο θεραπευτής δεν μπορεί να ωφεληθεί τίποτα και θα του μείνει αιώνιο μυστικό. Μόνο ό΄τι του ήταν απαραίτητο να γνωρίζει για την αρρώστια κι απόλυτα αρκετό για τη θεραπεία, φανέρωσε μπροστά στις αισθήσεις του ο Κύριος της ζωής.

Γι΄ αυτό η αρρώστια ( που δεν υπάγεται στην πρακτική χειρουργική) δεν μπορεί ποτέ να θεωρείται, όπως κάνουν οι αλλοπαθητικοί, σαν κάτι ξεχωριστό από το ζωντανό σύνολο, από τον οργανισμό και από τη ζωτική δύναμη, εσωτερικά λανθάνον, έστω και τόσο λεπτό, ον ( ένα αλλόκοτο πράγμα), που μόνο σε υλιστικά μυαλά μπορούσε να γεννηθεί και από αιώνες έδωσε στη σημερινή Ιατρική όλες τις καταστρεπτικές κατευθύνσεις που την έκαναν αληθινή τέχνη του κακού.

 

Παναγιώτης Ψαρρός

Ομοιοπαθητικός

2109919619, 6974130244

Βιβλιογραφία: ΟΡΓΑΝΟΝ της Θεραπευτικής Τέχνης

Εκδόσεις: ΠΥΡΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

 

 

Σχετικά με τον Αρθρογράφο

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΑΡΡΟΣ

Τα 30 χρόνια εμπειρίας στις εναλλακτικές θεραπείες δίδαξαν τον Παναγιώτη Ψαρρό τις αιτίες των προβλημάτων του ασθενή και τις τεχνικές για να μπορεί να τα λύσει.

Ο Παναγιώτης Ψαρρός γνωρίζει ότι υπάρχουν χιλιάδες ασθενείς που πάσχουν από διαφορές διαταραχές και ταλαιπωρούνται χρόνια από αυτές. Κατάθλιψη, φοβίες, θλίψη, άγχος καθημερινότητας, άγχος απροσδιορίστου αιτιολογίας, δυσλειτουργία στις σχέσεις, απάθεια, νευρικότητα, γενική αδιαθεσία, αϋπνία, παχυσαρκία κ.α. Όλες αυτές οι ψυχικές καταστάσεις επηρεάζουν τον οργανισμό και αν παραμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορούν να δημιουργήσουν από απλές ενοχλήσεις στο σώμα έως και χρόνιες παθήσεις.

Παράλληλα ο Παναγιώτης Ψαρρός έχει οργανώσει μια σειρά με αξιόπιστες λύσεις.

Βοηθά τους ανθρώπους να λύσουν το πρόβλημα τους, που εντοπίζεται σε ψυχικό επίπεδο και να προστατευτούν από την εξάπλωσή του σε σωματικό επίπεδο ή να ανακάμψουν μετά από μια σοβαρή ασθένεια που έχει προκύψει. Αυτό επιτυγχάνεται ακολουθώντας διάφορες μεθόδους συμπληρωματικής θεραπείας, όπως ομοιοπαθητική, προγεννητική και περιγεννητική ψυχοθεραπεία, βιοενέργεια, ρέϊκι, συμβουλευτική και τεχνικές αυτογνωσίας.

Αρθρογραφεί σε blogs και στο περιοδικό STRANGE. Έχει δώσει διαλέξεις και έχει προλογίσει παρουσιάσεις βιβλίων.

Ο Παναγιώτης Ψαρρός είναι μέλος του PHA (Portuguese Homeopathic Association),τακτικό μέλος της Δ.Ο.Ο.Α. (Διεθνής Οργάνωση Ομοιοπαθητικής Αλληλεγγύης), μέλος της Δ.Ι.Ε.Ο. (Διεθνούς Ιπποκρατικής Εταιρείας Ομοιοπαθητικής), ιδρυτικό μέλος της ΕΛ.Ε.Π.Π.Ψ.Ι .(Προγεννητική και Περιγεννητική Ψυχολογία και Ιατρική της Ελλάδας) , μέλος της I.S.P.P.P.M. (International Society of Prenatal & Perinatal Psychology & Medicine).

Διογένους 4, Ηλιούπολη

Τηλέφωνο Επικοινωνίας 2109919619, 6974130244

www.aaaton.com

Προσθήκη σχολίου

Γράψτε ένα σχόλιο


CAPTCHA Image
Reload Image

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.