ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

ΕΠΤΑ ΑΚΤΙΝΕΣ, ΟΙ ΔΟΜΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ

 

ΕΠΤΑ ΑΚΤΙΝΕΣ, ΟΙ ΔΟΜΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ

 

Οι επτά ακτίνες είναι οι αρχικές ψυχικές οντότητες που είναι προικισμένες με την ικανότητα να εκφράσουν ΑΓΑΠΗ.

Οι επτά ακτίνες είναι τα επτά ρεύματα δύναμης που πηγάζουν από μία κεντρική ενέργεια που ονομάζεται πνευματική Τριάδα. Η πνευματική Τριάδα είναι γνωστή σε πολλά ονόματα.

Αυτές οι επτά ακτίνες ή ιδιότητες έχουν σαν επακόλουθο μια επταπλή επίδραση πάνω στην ύλη και τις μορφές που συναντούν σε όλο το Σύμπαν. Η ορθοδοξία τις αναφέρει σαν τα επτά πνεύματα ενώπιον του Θρόνου του Θεού ή σαν επτά αιώνες ή σαν επτά οικοδόμους ή επτά πηγές ζωής ή επτά ρίσι. Εμείς τις ονομάζουμε ακτίνες, μέσω των ενεργειών που διαχύνονται από τους επτά Κυρίους των ακτινών, προχωρά η εξέλιξη των πάντων.

Οι ακτίνες εμψυχώνουν ότι είναι σε εκδήλωση και χειροπιαστό, τόσο στο φυσικό πεδίο, όσο και στα επτά πεδία του κοσμικού, φυσικού αστρικού και νοητικού πεδίου.

Οι ακτίνες είναι η πρώτη διαφοροποίηση της πνευματικής Τριάδος και ενσωματώνουν τις ιδιότητες της Θεότητας. Έχουν μία επταπλή και αμοιβαία σχέση μεταξύ τους. Το τρίπτυχο ζωή ή πνεύμα – ψυχή ή ιδιότης – μορφή ή ύλη, προσεγγίζονται και αποτελούν μια σύνδεση στο εκδηλωμένο Σύμπαν και τον άνθρωπο, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται επτά τύποι μορφών ιδιότητας σε όλα τα βασίλεια της φύσης. Άρα έχουμε επτά ακτίνες ή επτά ενέργειες ή επτά συνειδήσεις ή επτά κύριες ανθρώπινες ψυχολογίες.

Το ηλιακό σύστημα είναι το σώμα εκδήλωσης της πνευματικής Τριάδος και οι επτά ακτίνες συγκεντρώνουν στον εαυτό τους εκείνη την ουσία που χρειάζεται για να γίνει η εκδήλωση. Από αυτή την ουσία δομούν τις μορφές. Κάθε μορφή εκδηλώνει ιδιότητες. Όλες οι μορφές της φύσης, καθώς και ο άνθρωπος, συναντώνται επάνω σε μία από τις επτά ακτίνες. Όλοι παρακινούνται σε ενσάρκωση από τη θέληση και επιθυμία κάποιας ακτινικής οντότητας.

Εμείς εκφράζουμε, εν δυνάμει, την ιδιότητα της ακτίνας μας και πραγματοποιούμε την εμφάνιση ανάλογα με το στάδιο εξελικτικής έκφρασης που έχουμε φθάσει. Στόχος είναι εκείνο που εν δυνάμει κατέχουμε και βρίσκεται σε λανθάνουσα κατάσταση μέσα μας, να το εκδηλώσουμε στην καθημερινότητά μας, δηλαδή την Αγάπη – Σοφία την δεύτερη ακτίνα, την ακτίνα του Ηλιακού μας Συστήματος. Στις επτά ακτίνες δίνουμε διάφορα ονόματα.

1η ΑΚΤΙΝΑ

Ο Κύριος της δύναμης ή της θέλησης : Αυτή η ακτίνα θέλει να αγαπά και χρησιμοποιεί τη δύναμη σαν έκφραση της θείας φιλανθρωπίας.

2η ΑΚΤΙΝΑ

Ο Κύριος της Αγάπης – Σοφίας : Ενσωματώνει την καθαρή αγάπη, ενσταλάζει σε όλες τις μορφές την ιδιότητα της αγάπης από την πιο υλική της εκδήλωση, την επιθυμία ως την απρόσωπη αγάπη προς τα πάντα. Είναι το στοιχείο της έλξης μέσα στη φύση και θεματοφύλακας του νόμου της έλξης. Είναι η πιο ισχυρή από όλες τις ακτίνες, διότι είναι η ακτίνα του Ηλιακού μας Συστήματος. Όλες οι άλλες ακτίνες είναι υποακτίνες της δεύτερης ακτίνας. Βρίσκεται σε στενή σχέση με την καρδιά της θεότητας και εκφράζεται μέσα από τον πλανήτη Δία.

3η ΑΚΤΙΝΑ

Ο Κύριος της Ενεργού Δημιουργικής Νοημοσύνης : Το έργο του είναι στενά συνδεδεμένο με την ύλη και εργάζεται σε σύμπραξη με την δεύτερη ακτίνα. Εκφράζεται μέσα από τον πλανήτη Κρόνο, προσφέροντας στην ανθρωπότητα ένα απέραντο πεδίο πειραματισμού και εμπειρίας.

4η ΑΚΤΙΝΑ

Ο Κύριος της Αρμονίας, του Κάλλους και της Τέχνης : Είναι ο Κύριος της δημιουργικής έκφρασης. Θα αναλάβει πλήρη δράση σε εξακόσια χρόνια, αν και το πρώτο αδύναμο αποτύπωμα κάνει σήμερα την εμφάνισή του. Ο βασικός ρόλος του όντος αυτού είναι η δημιουργία του κάλλους, σαν μια έκφραση της αλήθειας, μέσα από την ελεύθερη αλληλοενέργεια ζωής και μορφής, με βάση ένα τύπο κάλλους που απορρέει από το αρχέτυπο σχέδιο της διάνοιας του Ηλιακού Λόγου. Δημιουργεί τον συνδυασμό των ήχων, των χρωμάτων και της μουσικής των λέξεων που εκφράζει μέσα από τη μορφή, το ιδεώδες που είναι η γενεσιουργός ιδέα.

5η ΑΚΤΙΝΑ

Ο Κύριος της Συγκεκριμένης Γνώσης και Επιστήμης : Βρίσκεται σε στενή επαφή με την διάνοια της Θεότητας. Η επίδραση του είναι μεγάλη σήμερα αν και όχι τόσο ισχυρή, π.χ. η θεωρία του χάους, πολλαπλών Συμπάντων κλπ. Η επίδραση της ακτίνας αυξάνει, καθώς μειώνεται η επίδραση της έκτης.

6η ΑΚΤΙΝΑ

Ο Κύριος της Αφοσίωσης του Ιδεαλισμού : Οι ιδιότητες της ακτίνας είναι μαχητική προσήλωση πάνω στο ιδεώδες, αποκλειστική αφοσίωση στο σκοπό και μια θεία ειλικρίνεια. Η έκτη και η δεύτερη ακτίνα είναι μια αληθινή και ζωτική έκφραση της θείας φύσης. Η επίδρασή της παρέρχεται.

7η ΑΚΤΙΝΑ

Ο Κύριος της Τελετουργικής Τάξης ή μαγείας : Ο Κύριος αυτής της ακτίνας αποκτά τώρα δύναμη, καθώς η έβδομη ακτίνα εισέρχεται σε εκδήλωση. Η επίδραση της είναι ισχυρή πάνω στο φυσικό πεδίο και διαρκώς θα ισχυροποιείται. Η ακτίνα αυτής της τάξης και ο ερχομός της, ευθύνεται για την σημερινή τάση στις ανθρώπινες υποθέσεις, για τις δικτατορικές κυβερνήσεις και τον επιβαλλόμενο έλεγχο ενός κεντρικού κυβερνώντος σώματος. Αυτή τη περίοδο οι ακτίνες σε σχέση με την Γη και τις εξελίξεις πάνω στη γη έχουν ως εξής :

1η Ακτίνα εκτός εκδήλωσης

2η Ακτίνα σε εκδήλωση από το 1575 μ.Χ.

3η Ακτίνα σε εκδήλωση από το 1425 μ. Χ.

4η Ακτίνα θα εκδηλωθεί το 2025 μ. Χ.

5η Ακτίνα σε εκδήλωση από το 1775 μ.Χ.

6η Ακτίνα άρχισε την απόσυρσή της από την εκδήλωση το 1625 μ. Χ.

7η Ακτίνα άρχισε την εκδήλωσή της το 1625 μ.Χ.

Ε.ΦΙ.Μ – “Αλίκη Μπέιλη”

photo www.oroskopos.tv

 

 

Σχετικά με τον Αρθρογράφο

Lifehub

Το LifeHub είναι μία διαδικτυακή πλατφόρμα ενημέρωσης, πληροφόρησης, δικτύωσης και συνεργασίας με ανθρώπους που ενδιαφέρονται και αγαπούν το χώρο της ολιστικής θεραπευτικής. Μέσα από το LifeHub μπορείτε να επικοινωνήσετε τις ιδέες σας, να αντλήσετε πληροφόρηση από καταξιωμένους συνεργάτες στο χώρο, να βρείτε καλές πρακτικές για την καθημερινή σας ζωή, να εμπνευστείτε από ιστορίες επιτυχίας ή αποτυχίας, να γνωρίσετε ανθρώπους από την Ελλάδα και το εξωτερικό, να παρευρεθείτε σε διάφορες εκδηλώσεις και σεμινάρια. Απολαύστε μια πηγή πλούσια σε πληροφορίες και άρθρα!

Προσθήκη σχολίου

Γράψτε ένα σχόλιο


CAPTCHA Image
Reload Image