ΕΣΩΤΕΡΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ

 

Στο βιβλίο <<Τηλεπάθεια και Αιθερικός φορέας>>, σελ. 18, διαβάζουμε :

“Στην πραγματικότητα μόνο δια μέσου του κέντρου καρδιάς, υπάρχει ροή γραμμών ενέργειας. Αυτές οι γραμμές ενέργειας είναι σφιχτά δεμένες μεταξύ τους”.

Σε αυτή τη φάση, αθροίζεται το απίστευτο αποτέλεσμα της μαγνητικής και ακτινοβόλας ενέργειας από την καρδιά στο δικό μας περιβάλλον. Είναι ένα κέντρο τήξης και σαν συνδετικός κρίκος, συνδέει και θεραπεύει.

Συνδέει τους μαθητές μεταξύ τους στην υπηρεσία, εφοδιάζοντάς τους με αγάπη – σοφία και δίνει σε μας μια πραγματική, παγκόσμια προοπτική, που ξεπερνά τον πλανήτη, το άπλωμα της συναίσθησης. Το κέντρο καρδιάς βρίσκεται στην πλάτη, ανάμεσα στις δύο ωμοπλάτες στο σημείο της σπονδυλικής στήλης.

Κατά την παράδοση, το κέντρο αυτό, είναι δωδεκαπέταλο και συνδέεται με τον μηχανισμό του Εγωϊκού λωτού, που σε προέκταση, συνδέεται με άλλα παγκόσμια δωδεκαπέταλα κέντρα.

Με αυτό το κέντρο, εκτός της καρδιάς, συνδέονται και όλοι οι ιστοί των κέντρων που διαρρέονται από το ζωοφόρο αίμα.

Εκτός των πνευμόνων και του στήθους, είναι και άλλες περιοχές που ελέγχονται ή επηρεάζονται από αυτό το κέντρο.

Σε αυτό το κέντρο υπάγεται η φυσική καρδιά, τα κυκλοφοριακά προβλήματα, οι πνευμονικές αδιαθεσίες και γενικά οι παθήσεις του στήθους.

Ο θυμοειδής αδένας, είναι ένας ενδοκρινής αδένας, συνδεδεμένος με το κέντρο της καρδιάς και στενά σχετιζόμενος με την παραγωγή του Τ-λεμφικού. Αυτά είναι τα γνωστά λεμφοκύτταρα, τα οποία έχουν βρεθεί να είναι ανεπαρκή στην περίπτωση ασθενειών του ανοσοποιητικού συστήματος όπως το AIDS.

Υπάρχουν πολλοί που υποφέρουν από AIDS και που έχουν βελτιωτικά βήματα στην αυτοάμυνα με θεραπευτικά ιατρικά μέσα, αλλά και δια μέσου των διαλογιστικών προγραμμάτων. Λογικό είναι να υπάρχει μια υπερπαραγωγή του Τ-λεμφικού, μέσω διέγερσης του καρδιακού κέντρου και του θυμικού αδενικού μηχανισμού. Η ακτινοβόλα δραστηριότητα της καρδιάς, μπορεί να φτιάξει επίσης ένα αμυντικό σύστημα κατά των ασθενειών, το ονομαζόμενο ψυχικό ανοσιογόνo σύστημα. Ο D.K. μας συμβουλεύει λέγοντας ότι αυτή η λειτουργία της καρδιάς προστατεύει τον θεραπευτή κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

Το ηλιακό πλέγμα σε αντίθεση με τα πιο πολλά κέντρα, είναι άμεσα δεμένο με το συμπαθητικό, προδιαθέτοντας έτσι μια κατάσταση απονέκρωσης στα αποτελέσματα της προσωπικής αφοσίωσης. Η έσω – ατραπός, είναι η ποιότητα της καρδιάς, η οποία είναι ικανή απόδειξη ιδιότητας για τους άλλους, διαφυλάττοντας επίσης και ένα μέγεθος απόσπασης.

Η μεταφορά ενέργειας, που γίνεται μεταξύ ηλιακού πλέγματος και καρδιάς, μπορεί να φέρει ανισορροπία, η οποία προξενεί καρδιακά και πεπτικά προβλήματα, είτε ταυτόχρονα, ή εναλλασσόμενα μεταξύ τους. Η ενέργεια αυτή, στην αρχή μπορεί να απορριφθεί από την καρδιά και να ξαναεπιστρέψει στο ηλιακό πλέγμα, με συνέπεια την υπερδιέγερση, που αργότερα θα εξομαλυνθεί ως απάντηση.

Στη ζωή των ζηλωτών, υπάρχουν κραδασμοί, ή καρδιακά προβλήματα, που επίσης είναι αποτελέσματα του μικρότερου κέντρου, που συνεργάζεται με το νεύρο vagus. Αυτό το κέντρο βρίσκεται μπροστά, στο στήθος και πάνω από την καρδιά και εκπέμπει ενέργεια έως τη Τρίτη μύηση.

Το νεύρο vagus, στην πραγματικότητα, είναι μια άλλη ονομασία για το άλλο μισό του αυτόνομου συστήματος που μας είναι γνωστό σαν <<παρασυμπαθητικό σύστημα>>. Αυτό το σύστημα πρέπει να είναι σε ισορροπία με το συμπαθητικό σύστημα που συνεργάζεται με τον αδένα αδρεναλίνης.

Η εσωτερική λειτουργία του κέντρου καρδιάς συνοψίζεται στη λέξη τήξη η οποία είναι πλέον συνώνυμος της έννοιας της πληρότητας ή της θεραπευτικής. Αυτό αναπτύσσει μια λογική υπευθυνότητα στη ζωή του ζηλωτή και είναι πραγματική ικανότητα να ανταποκρίνεσαι σε μια αναγκαία λογική του περιβάλλοντος.

Το κέντρο καρδιά, είναι ένα ομαδικό όργανο ενημέρωσης και όχι ένα όργανο προσωπικών επιθυμιών.

Κατά την ανάπτυξη, του κέντρου καρδιά, ο μαθητής γίνεται ικανός να εργάζεται με μια ομάδα και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τις ομάδας, παρά στις μικρές ατομικές επιθυμίες του ηλιακού πλέγματος. Τελικά ο μαθητής, γίνεται η καρδιά της ομάδας ή του ομίλου, μικρή στην αρχή και στο τέλος, η παγκόσμια έκφραση των εξυπηρετών του κόσμου.

Για τον εσωτεριστή, η ικανότητα να σκέφτεται με την καρδιά, είναι ένα γνώριμο, οικογενειακό περιβάλλον προστασίας κατά της πιθανότητας να μείνει ανοιχτός σε μια ολέθρια ομάδα ή όμιλο.

Τα δύο κέντρα, αυτό της καρδιάς και αυτό της κεφαλής, πρέπει να συνδέονται στενά μεταξύ τους, έτσι που η ψυχή μέσω του κέντρου της κεφαλής να επηρεάζει την καρδιά, ώστε να μεταχειριστεί σοφία στην περίσκεψη.

Στο <<Τηλεπάθεια και Αιθερικός φορέας>>, σελ. 23 διαβάζουμε, ότι <<εάν το κέντρο της κεφαλής δεν λειτουργήσει, η ψυχή δεν μπορεί να επηρεάσει την καρδιά>>.

Μετά από μια περιγραφή, όλων των ποιοτικά θετικών της καρδιάς, όπως η άνευ όρων αγάπη, συμπεριλαμβανομένης και της συγχώνευσης, υπενθυμίζεται ότι αυτό το κέντρο αποκτά λειτουργικότητα μόνο κατά την διάρκεια της δεύτερης μύησης. Επίσης και οι μαύροι μάγοι, έχουν περάσει διαμέσου αυτών των σταδίων, της μεταβίβασης λαιμού και καρδιάς.

Είναι η απόρριψη των ποιοτήτων της ψυχής που φράζουν την απώτερη πρόοδο, που περιλαμβάνει την όψη σοφία από την ανάπτυξη, που είναι η σμίξη του νου με την αγάπη, της κεφαλής με την καρδιά. Ο σκεπτόμενος με την καρδιά, δείχνει ότι το κέντρο της κεφαλής ενεργοποιήθηκε, συμπεριλαμβανομένου και του ξεδιπλώματος του κέντρου της καρδιάς στο κεφάλι, (από Εσωτέρα Θεραπευτική σελ. 157). Είναι σχεδόν κοινοτυπία, σε κάθε άρθρο για εσωτεριστές, να λέμε ότι η επαφή με την ψυχή, αναπτύσσει το κέντρο της καρδιάς και την ευθυγράμμιση με την Ιεραρχία στη ζωή του μαθητή.

Μετά από αυτό, ποιος θα αμφισβητήσει για το ποιο βασίλειο αντιστοιχεί στο κέντρο της καρδιάς.

Κανένας μαθητής του εσωτερισμού δεν αμφισβητεί τον συσχετισμό της καρδιάς με τη δεύτερη όψη της θεότητας.

Ο ήλιος τυλίγεται τυφλά από την πλανητική εξουσία και σαν πλανητική κυριαρχία εκπέμπει τη δεύτερη ακτίνα στο μέσου όρου άτομο, ενώ ο Δίας εκπέμπει τη δεύτερη ακτίνα σε μαθητή και μυημένο (Εσωτερική Αστρολογία σελ. 517).

Το επίπεδο <<συνάντησης>> της συνείδησης με το κέντρο της καρδιάς είναι το βουδδικό, εκεί όπου η ιεραρχία λειτουργεί μέσω των επτά Ασράμς. Είναι επίσης το σημείο προσέγγισης του ατόμου με το βασίλειο των Ντέβα και από αυτό μας δίνει μια άλλη ένδειξη του ενδιαφέροντος της συναίσθησης της καρδιάς σε μια συγχώνευση.

Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ένδειξη των αποτελεσμάτων των καρδιακών ενεργειών στο σύνολο του κόσμου, δεν υπάρχει καλύτερη ένδειξη από το δίχτυ εργασιών που έχει αναπτυχθεί μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και το οποίο απλώθηκε σε πάρα πολλούς τομείς εργασιών. Υπάρχουν ομάδες που εργάζονται για την ανακούφιση της λιμοκτονίας στην Αφρική και την Ασία, για μεταφορά μόρφωσης στις μάζες του τρίτου κόσμου, για αναδασώσεις, για ελάφρυνση της μόλυνσης του περιβάλλοντος, βοηθώντας σε διάφορα τμήματα στο ζωικό βασίλειο αλλά και σε πάρα πολλούς άλλους τομείς ευρείας κλίμακας κάλυψης αναγκών από τους άλλους εξυπηρετητές του κόσμου όλου του πλανήτη, για όλο τον πλανήτη.

Εάν ψάξουμε λίγο προπολεμικά, θα βρούμε ότι μόνο ο ερυθρός σταυρός και ο στρατός σωτηρίας υπήρχαν τότε σαν υπηρεσία εξυπηρέτησης του κόσμου. Ας σκεφτούμε τώρα τον όμιλο εξυπηρετητών του κόσμου, σαν μια εξωτερίκευση της πλανητικής καρδιάς, που δεν είναι άλλο τίποτα από την Ιεραρχία.

Είναι γνωστό, ότι μια ειδική ομάδα εξυπηρετητών έχουν από κοινού εξαπλωθεί πέραν της Ιεραρχίας και την κεφαλή Της, τον Χριστό, σε μια από κοινού θέληση για την επενενσάρκωση του Μεγάλου Διδασκάλου του Χριστού, στη Γη.

 

Ε.ΦΙ.Μ – “Αλίκη Μπέιλη”

photo YouTube

 

 

Σχετικά με τον Αρθρογράφο

Lifehub

Το LifeHub είναι μία διαδικτυακή πλατφόρμα ενημέρωσης, πληροφόρησης, δικτύωσης και συνεργασίας με ανθρώπους που ενδιαφέρονται και αγαπούν το χώρο της ολιστικής θεραπευτικής. Μέσα από το LifeHub μπορείτε να επικοινωνήσετε τις ιδέες σας, να αντλήσετε πληροφόρηση από καταξιωμένους συνεργάτες στο χώρο, να βρείτε καλές πρακτικές για την καθημερινή σας ζωή, να εμπνευστείτε από ιστορίες επιτυχίας ή αποτυχίας, να γνωρίσετε ανθρώπους από την Ελλάδα και το εξωτερικό, να παρευρεθείτε σε διάφορες εκδηλώσεις και σεμινάρια. Απολαύστε μια πηγή πλούσια σε πληροφορίες και άρθρα!

Προσθήκη σχολίου

Γράψτε ένα σχόλιο


CAPTCHA Image
Reload Image

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.