ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

ΚΥΚΛΟΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 

ΚΥΚΛΟΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 

Συνέχεια του άρθρου Η ΓΕΦΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΧΑΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΟΨΕΩΝ

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ

Υπάρχουν συγκεκριμένα είδη δραστηριοτήτων, που μεταβάλλονται με τα χρόνια της ανάπτυξης και που βασίζονται στις φάσεις της διαδικασίας ανάπτυξης του ατόμου και που συντελούν στην καλύτερη ολική του ανάπτυξη.

Προτείνονται δεκαετείς κύκλοι ανάπτυξης διαιρούμενοι σε δύο μέρη, επτά χρόνια μάθησης και τρία εφαρμογής.

Στα δέκα πρώτα χρόνια της ζωής του, το παιδί διδάσκεται ν’ ασχολείται με νοημοσύνη, με τις πληροφορίες που φτάνουν στον εγκέφαλό του μέσω των πέντε αισθήσεων.

Η παρατηρητικότητα, η γρήγορη ανταπόκριση και ο φυσικός συντονισμός πρέπει να τονιστούν. Το παιδί πρέπει να διδαχτεί να ακούει και να βλέπει, να κάνει επαφές και να χρησιμοποιεί τη κρίση. Τα δάχτυλά του πρέπει τότε ν’ ανταποκρίνονται σε δημιουργικές παρορμήσεις για να φτιάχνει και να παράγει αυτό που βλέπει κι ακούει.

Έτσι τίθενται οι βάσεις για τις καλές τέχνες, τη μουσική , τη ζωγραφική, τη χειροτεχνία.

Στα επόμενα δέκα χρόνια ο νους γυμνάζεται οριστικά για να κυριαρχήσει.

Το παιδί διδάσκεται να εξηγεί ορθολογιστικά τις συγκινήσεις και τις θυμικές παρορμήσεις του και να διακρίνει το σωστό απ’ το λαθεμένο, το επιθυμητό απ’ το ανεπιθύμητο και το ουσιώδες απ’ το επουσιώδες. Έτσι εδραιώνεται μία αίσθηση των αξιών και των ορθών μέτρων.

Διδάσκεται τη διάκριση ανάμεσα στην άσκηση μνήμης και στη σκέψη. Τη διάκριση ανάμεσα σε σύνολα γεγονότων, εξακριβωμένα από στοχαστές και καταχωρημένα σε βιβλία, και την εφαρμογή τους σε γεγονότα της αντικειμενικής ύπαρξης, μαζί με το υποκειμενικό τους αίτιο και τη σχέση τους με τον κόσμο της πραγματικότητας, του οποίου ο φαινομενικός κόσμος δεν είναι παρά ένα σύμβολο.

Στην ηλικία των δεκαεπτά, η μελέτη της ψυχολογίας θα προστίθεται στην σειρά των μαθημάτων και θα ερευνάται η φύση της ψυχής και η σχέση της με την Παγκόσμια Ψυχή. Ο διαλογισμός πάνω σε κατάλληλες γραμμές θα είναι μέρος των μαθημάτων.

Θα έπρεπε να σημειωθεί εδώ, ότι τα θρησκευτικά συνεπακόλουθα του διαλογισμού είναι άχρηστα. Ο διαλογισμός είναι η διαδικασία κατά την οποία οι αντικειμενικές τάσεις και οι εξωστρεφείς παρορμήσεις του νου χαλιναγωγούνται κι αρχίζει να γίνεται υποκειμενικός, να εστιάζεται και να ενορά. Αυτό μπορεί να διδαχτεί μέσα από τη βαθιά σκέψη σε οποιοδήποτε θέμα, όπως τα μαθηματικά, η βιολογία κ.α.

 

Συνεχίζεται …

 

Πηγή ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ – Alice Bailey

 

Επιμέλεια

Δήμητρα Αλαγκιόζογλου

photo Nolte Health and Healing

 

 

Σχετικά με τον Αρθρογράφο

ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΛΑΓΚΙΟΖΟΓΛΟΥ

Ονομάζομαι Δήμητρα Αλαγκιόζογλου και είμαι Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός.

Ο κύκλος αυτός της εργασίας τελείωσε και τώρα είμαι εθελόντρια σε μία Μ.Κ.Ο που υποστηρίζει και συμπαρίσταται σε οικογένειες και παιδιά κυρίως Ρομά αλλά και άλλων εθνικοτήτων.

Ασχολούμαι κυρίως με παιδιά βοηθώντας τα στα μαθήματα τους.

Τα ενδιαφέροντα μου άπτονται θέματα όπως Φιλοσοφία, Εσωτερική Αστρολογία, Εσωτερική Θεραπευτική, αλλά και θέματα σύγχρονων Επιστημών, όπως η Αστροφυσική, θεωρία των κβάντα και άλλοι συναφείς κλάδοι.

Προσθήκη σχολίου

Γράψτε ένα σχόλιο