ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΕΣΩΤΕΡΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

ΠΛΑΝΗ

 

ΠΛΑΝΗ – Η ΘΥΜΑΠΑΤΗ ΣΤΟ ΝΟΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

 

Η πλάνη σχετίζεται με τη στάση των ανθρώπων. Το αίτιο είναι η παρερμηνεία ή η παρεξήγηση των ιδεών, μορφών σκέψεων.

Ισχυρά νοητικοί τύποι υποτάσσονται στην πλάνη. Είναι η κατάσταση του νου κατά την οποία τα άτομα ελέγχονται οριστικά από :

 1. Μια μορφή σκέψη τέτοιας δυναμικότητας, ώστε κάνει δύο πράγματα:
  1. Η μορφή σκέψης επηρεάζει όλη τη ζωή του
  2. Εναρμονίζεται με μαζικές μορφές σκέψεις παρόμοιας φύσης π.χ. οι φανατικοί με την θρησκεία, το ποδόσφαιρο, ότι κρύβει φανατισμό. Ο φανατικός είναι ένας σαστισμένος άνθρωπος που έχει μια ισχυρή ιδέα ενός οποιουδήποτε είδους την οποία δεν μπορεί να ολοκληρώσει στο παγκόσμιο στίβο.

Όταν το άτομο είναι εξαιρετικά ανεπτυγμένο η νοητική πλάνη δημιουργείται γύρω από καθορισμένη ενόραση η οποία συγκεκριμενοποιείται από το νου σε σημείο ώστε η εμφάνιση της είναι τόσο πραγματική ώστε το άτομο να πιστεύει ότι βλέπει τόσο καθαρά εκείνο που πρέπει να κάνει ή να δώσει στον κόσμο ώστε σπαταλά το χρόνο προσπαθώντας με τρόπο φανατισμένο να πείσει τους άλλους.

Οι πιο αδύνατοι και περισσότερο κοινοί νοητικού τύπου άνθρωποι υποκύπτουν στο γενικό πεδίο της πλάνης και στην μαζική πλάνη.

Είναι τόσες πολλές οι σκέψεις που δημιουργούν πλάνες ώστε σήμερα το αποτέλεσμα στην ανθρωπότητα είναι να προκληθεί μια γενική διαίρεση της ανθρωπότητας σε διάφορες αντιμαχόμενες σχολές σκέψεων, πχ φιλοσοφία, επιστήμη, θρησκεία, κοινωνιολογία κλπ, αυτές οι σχολές σκέψεις δημιουργούν την παγκόσμια φιλοσοφία χρωματίζοντας τα παγκόσμια προβλήματα. Από αυτές τις σχολές σκέψης εμπνέονται οι αρχηγοί εθνών και είναι υπεύθυνοι για τα μαζικά πειράματα στο πεδίο της διακυβέρνησης, της παιδείας, της θρησκείας, τα οποία τελικά δημιουργούν παγκόσμια ανησυχία και επιτείνουν την παγκόσμια πλάνη.

Η πλάνη της Δύναμης είναι από τις πρώτες και σοβαρότατες δοκιμασίες που αντιμετωπίζει ο μαθητής. Είναι σπάνιο να ξεφύγει μαθητής από αυτή την πλάνη γιατί βασίζεται στην ορθή επιτυχία και κίνητρο. Το πρόβλημα δημιουργείται ως εξής:

Ο ζηλωτής κατορθώνει να κάνει επαφή με την ψυχή του μέσω ορθής προσπάθειας ήτοι διαλογισμό, καλής προθέσεως, ορθής τεχνικής, επιθυμίας να υπηρετήσει και να αγαπά, επιτυγχάνει την ευθυγράμμιση, οπότε η διάνοιά του φωτίζεται. Μια αίσθηση δύναμης διαπερνά τους φορείς του και έτσι έχει προσωρινά επίγνωση του Σχεδίου. Η ανάγκη του κόσμου και η ικανότητα της ψυχής να αντιμετωπίσει αυτή την ανάγκη πλημμυρίζουν τη συνείδησή του. Η αφοσίωσή του, η αφιέρωσή του και ο ορθός σκοπός διευρύνουν την κατευθυνόμενη εισροή πνευματικής ενέργειας.

Γνωρίζει, Αγαπά, Προσπαθεί να υπηρετήσει να κάνει και τα τρία μαζί με περισσότερη ή λιγότερη επιτυχία.

Το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι ότι απορροφάται περισσότερο από την αίσθηση της Δύναμης και όχι από την συνειδητοποίηση μιας οφειλόμενης ορθής αίσθησης αναλογίας και πνευματικών αξιών. Υπερεκτιμά την εμπειρία του και τον εαυτό του. Αντί να διπλασιάσει τις προσπάθειές του ώστε να αποκτήσει μια στενότερη επαφή με την ψυχή του στρέφει την προσοχή και έμφαση στον εαυτό του και στην αποστολή που θα εκπληρώσει. Μιλά συνέχεια για τον εαυτό του και την αποστολή του, χειρονομεί έντονα, τραβά την προσοχή ζητώντας αναγνώριση οπότε η ευθυγράμμιση με την ψυχή εξασθενεί.

Η πλάνη δεν αντιμετωπίζεται και δεν υπερνικάτε έως ότου το άτομο έχει :

 1. Μετατοπίσει το κέντρο συνείδησης του στο νοητικό πεδίο
 2. Εργάζεται οριστικά στο έργο της νοήμονος υπηρεσίας
 3. Επιτύχει την ψυχική του ευθυγράμμιση συνειδητά και εύκολα και έχει εδραιώσει σταθερά την τεχνική της επαφής
 1. Να λάβει την α’ μύηση. Η λέξη πλάνη για μας σχετίζεται με την αντίδραση του απείθαρχου νου στον κόσμο των ιδεών με τον οποίο ερχόμαστε σε επαφή όταν αρχίζουμε να ευθυγραμμίσουμε και φέρνουμε σε επαφή την ανώτερη και κατώτερη φύση μας.

Όταν ο νους του ατόμου αποκτά επίγνωση του κόσμου των ιδεών αρπάζεται από κάποια ιδέα ή σύμπλεγμα ιδεών και προσπαθεί να τις οικειοποιηθεί.

Αρχικά η εκτίμηση των ιδεών είναι ασαφής και νεφελώδης και συχνά γίνεται αντιληπτή όχι από την ορθή όψη αλλά μια δευτερεύουσα όψη. Η επαφή με την ψυχή έστω και αμυδρά του φαίνεται σαν ένα υπέρτατο γεγονός ζωτικής σπουδαιότητας. Οι ιδέες του φαίνονται αξιοθαύμαστες, υπέροχες, ασυνήθιστες και ζωτικά αναγκαίες για την ανθρωπότητα.

Όμως ο νους είναι ακόμα εγωκεντρικός, η επαφή αδύναμη και η ευθυγράμμιση αβέβαιη. Συνεπώς οι ιδέες γίνονται αμυδρά αισθητές. Αλλά η μοναδικότητα της εμπειρίας τον οδηγεί βαθιά στον κόσμο της πλάνης, διότι η ιδέα ή ιδέες με τις οποίες έκανε επαφή είναι μόνο ένα κομμάτι από ένα πολύ μεγαλύτερο σύνολο. Η νόηση που διαθέτει για την ερμηνεία τους είναι ανεπαρκής. Η ιδέα ή ιδέες που προβάλουν στη συνείδησή του δια της μερικής αφύπνισης της ενόρασης στρεβλώνονται κατά την κάθοδό τους στην εγκεφαλική συνείδηση. Ο εγκεφαλικός εξοπλισμός δεν επαρκεί για απόλυτη, ακριβή ερμηνεία και κατανόηση, οπότε αρχίζει η διαστροφή. Τα αίτια που δημιούργησαν την διαστροφή είναι πολλά. Η ακτίνα της προσωπικότητας του χρωματίζει την ιδέα, το λευκό χρώμα της ιδέας χρωματίζεται από το χρώμα της προσωπικότητας και έτσι μπαίνει η πρώτη σκιά.

Το σημείο εξέλιξης του ατόμου

Η ατελής ολοκλήρωση της προσωπικότητας.

Η αοριστία της προτεινόμενης μορφής σκέψης.

Το ακατάλληλο υλικό που προσελκύουμε για την δόμησή της.

Η μη σταθερότητα μεταξύ της ιδέας και του νου.

Η ποιότητα ανάπτυξης του νοητικού σώματος προκαλεί το επόμενο κάλυμμα της ιδέας.

Η ιδέα χρωματίζεται επίσης από την ακτίνα της ψυχής και του νοητικού σώματος που είναι διαφορετικές μεταξύ τους οπότε έχουμε άλλο ένα διαστροφικό κάλυμμα πάνω στην ιδέα που ονομάζεται πλάνη.

Αυτή η πλάνη εκδηλώνεται συνήθως κατά 7 τρόπους :

 1. Δια μέσω λανθασμένης αντίληψης της ιδέας διότι το άτομο δεν μπορεί να διακρίνει μεταξύ μιας ιδέας και ενός ιδανικού, μιας ιδέας και μιας μορφής σκέψης ή μεταξύ μιας ενορατικής και μιας νοητικής έννοιας. Επειδή η νοητική ατμόσφαιρα που ζούμε είναι ατμόσφαιρα πλάνης δεν μπορούμε να διακρίνουμε καθαρά ποιες μορφές σκέψης ανήκουν στην Ιεραρχία ή στην ανθρωπότητα άρα ιδανικά η νέα ιδέα αν είναι κέλυφος, εμβρυακές, στατικές κλπ. Η αιτία της πλάνης είναι ο απείθαρχος νους που δεν μπορεί να κρατηθεί σταθερά στο φως της ψυχής. Είναι η αποτυχία του νου να καταγράψει σωστά, να ερμηνεύσει ή να μεταφράσει εκείνο που έχει μεταδοθεί και είναι συνεπώς ένα αμάρτημα των νοημόνων και ανώτερα ανεπτυγμένων ανθρώπων που προχωρούν σε ένα σωστό προσανατολισμό. Η θεραπεία είναι η Ράτζα Γιόγκα.
 2. Δια μέσω λανθασμένης ερμηνείας. Λόγω του νοητικού εξοπλισμού και της μερικής όψεως που αντιλαμβάνεται ο νους. Αιτία η υπερεκτίμηση των νοητικών μας δυνάμεων. Η θεραπεία είναι η ανάπτυξη ενός προσωπικού πνεύματος.
 3. Δια μέσω λανθασμένης οικειοποιήσεως των ιδεών η οποία συντελείται από την κλίση της προσωπικότητας στην αυτοπροβολή. Ξεχνά ότι η ιδέα δεν του ανήκει όπως δεν ανήκει σε κανένα. Η αιτία είναι η υπερεκτίμηση της προσωπικότητας. Η θεραπεία είναι η σταθερή προσπάθεια αποκέντρωσης της ζωής από την προσωπικότητα και συγκέντρωση στη ψυχή.

Προσοχή οι ενορατικές ιδέες υποβιβάζονται στη συνείδηση του μαθητή από τον Διδάσκαλο και μεταβιβάζονται σε αυτόν μέσω νοητικής τηλεπάθειας ή μπορούν να τις συλλάβουν οι μαθητές σε ομαδικό διαλογισμό.

 1. Δια μέσω λανθασμένης διεύθυνσης ιδεών. Ένα τμήμα ή ένα κομμάτι μιας βασικής ιδέας προσκρούει στην συνείδησή του και την θεωρεί ότι ανήκει σε μια σειρά δραστηριοτήτων που εκτελεί ενώ μπορεί να μην έχει απολύτως καμία σχέση. Έτσι αρχίζει να εργάζεται με μια ιδέα που δεν έχει καμία σχέση και την οποία δεν μπορεί να φέρει σε εκδήλωση. Αυτή η μορφή πλάνης είναι η πιο κοινή και είναι ένας από τους κύριους λόγους να εξαληφθεί η νοητική υπερηφάνεια του μαθητή. Η αιτία είναι ένας μικρός και μη περιεκτικός νους. Η θεραπεία είναι η εκγύμναση του νου ώστε να γίνει περιεκτικός, καλά εφοδιασμένος και ανεπτυγμένος από πλευράς συγχρόνου νοημοσύνης.
 2. Δια μέσω λανθασμένης ολοκλήρωσης μιας ιδέας. Μπορεί ο μαθητής να αγγίξει κάποια ιδέα αρκετής σπουδαιότητας για τον κόσμο, την οποία θεωρεί ότι είναι ο σκοπός της ζωής του. Όμως δεν μπορούμε να εργαστούμε με όλες τις ιδέες που συλλαμβάνουμε. Και αν η ιδέα που αγγίξαμε δεν είναι ο δικός μας σκοπός, τότε εκείνο που κάνουμε είναι να επιβάλλουμε στο νοητικό μας σώμα ένα ρεύμα ενέργειας που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει, οπότε ακολουθεί η καταστροφή. Αυτή είναι η πλάνη της κτητικότητας. Αιτία η εγωιστική σύλληψη της προσωπικότητας. Η θεραπεία είναι ένα πνεύμα ταπεινοφροσύνης.
 3. Δια μέσω λανθασμένης ενσωμάτωσης των ιδεών. Αυτή την πλάνη την αντιμετωπίζουν άτομα που προσεγγίζουν τον κόσμο της ενόρασης και μπορούν να διαισθανθούν τις μεγάλες πνευματικές ιδέες, οι οποίες όμως καλύπτονται λανθασμένα με νοητική ύλη. Έτσι ξεκινά λανθασμένα ο δρόμος της υλοποίησης. Αυτή είναι η πλάνη δια μέσω λανθασμένης διάκρισης. Αιτία η έλλειψη εσώτερης εκγύμνασης στην δημιουργική δραστηριότητα. Η θεραπεία είναι η εφαρμογή των μεθόδων της 5ης ακτίνας. Είναι μια πλάνη που αφορά τους μαθητές και όχι τους ζηλωτές. Είναι μια δοκιμασία που εφαρμόζεται σε πολλούς μυημένους ανώτερου βαθμού.
 4. Δια μέσω λανθασμένης εφαρμογής των ιδεών. Ο μαθητής από μια ενορατική ή διανοητική ιδέα μπορεί να παρασυρθεί σε μια λανθασμένη εφαρμογή των ιδεών που οφείλεται στη γενική πλάνη όπως στους προαναφερθέντες τύπους πλάνης. Η πλάνη διαλύεται, απορρίπτεται και εξαφανίζεται μέσω της συνειδητής χρησιμοποίησης της ενόρασης. Είναι η ψυχή που διαλύει την πλάνη μέσω της χρήσης της ικανότητας της ενόρασης.

photo synthesieautou.blogspot.com

 

Εταιρία Φιλοσοφικού

& Βιωματικού Αποκρυφισμού

 

 

Σχετικά με τον Αρθρογράφο

Lifehub

Το LifeHub είναι μία διαδικτυακή πλατφόρμα ενημέρωσης, πληροφόρησης, δικτύωσης και συνεργασίας με ανθρώπους που ενδιαφέρονται και αγαπούν το χώρο της ολιστικής θεραπευτικής. Μέσα από το LifeHub μπορείτε να επικοινωνήσετε τις ιδέες σας, να αντλήσετε πληροφόρηση από καταξιωμένους συνεργάτες στο χώρο, να βρείτε καλές πρακτικές για την καθημερινή σας ζωή, να εμπνευστείτε από ιστορίες επιτυχίας ή αποτυχίας, να γνωρίσετε ανθρώπους από την Ελλάδα και το εξωτερικό, να παρευρεθείτε σε διάφορες εκδηλώσεις και σεμινάρια. Απολαύστε μια πηγή πλούσια σε πληροφορίες και άρθρα!

Προσθήκη σχολίου

Γράψτε ένα σχόλιο


CAPTCHA Image
Reload Image

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.