Κατηγορία:ΕΜΠΝΕΥΣΤΕΙΤΕ

ΕΜΠΝΕΥΣΤΕΙΤΕ

ΠΟΝΟΣ

  Μια λέξη για τον πόνο θα είχε τη θέση της εδώ, μολονότι δεν έχω τίποτε να κοινοποιήσω με δυσνόητη φύση σχετικά με την εξέλιξη της ανθρώπινης ιεραρχίας...