Κατηγορία:THETA HEALING

THETA HEALING

ΒΑΘΥ ΣΚΑΨΙΜΟ

ΒΑΘΥ ΣΚΑΨΙΜΟ     ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ThetaHealing®    Η εκπαίδευση αυτή διδάσκει τη βαθιά κατανόηση της χρήσης του «σκαψίματος» στο ThetaHealing, για την...