ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΩΝ

Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ (συνέχεια) Το έργο που πρέπει να γίνει από τον πέμπτο όμιλο είναι το έργο της πολιτικής υπηρεσίας και είναι το πλέον δύσκολο, γιατί είναι ο λιγότερο αναπτυγμένος. Αυτό οφείλεται σε δύο γεγονότα: Οι μάζες των ανθρώπων είναι, προς το παρόν, σχετικά τόσο λίγο αναπτυγμένες, ώστε το...

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

ΑΠΟΨΕΙΣ

ΕΝΡΓΕΙΑΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

Μαμούνι καθώς είμαι, σκέφτηκα να δοκιμάσω στον εαυτό μου και να καταγράψω τα αποτελέσματα της ακρόασης συγκεκριμένων κομματιών μουσικής (με στίχους ή χωρίς) στη διαμόρφωση σκεπτικού και ψυχολογικής...

MANUAL THERAPY

ΒΟΤΑΝΟΛΟΓΙΑ

Στην αρχή ο Άγιος Μύρος αποτελούνταν από 9 βότανα και αναλογούσαν στα 9 χαρίσματα. Λόγος σοφίας, Λόγος γνώσης, Διάκριση πνευμάτων, Πίστη, Χαρίσματα Θεραπειών, Ενέργειες Θαυμάτων, Προφητεία, Γλώσσες...

ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ