ΕΣΩΤΕΡΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΑΚΤΙΝΕΣ, ΟΙ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΜΑΣ

ΑΚΤΙΝΕΣ, ΟΙ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΜΑΣ

 

Ακτίνα είναι το όνομα που δίνουμε σε ένα ιδιαίτερο τύπο ενέργειας ή ποιότητας.

Οι ακτίνες φτάνουν σε εμάς από τον αστερισμό της Μεγάλης Άρκτου. Τα επτά άστρα του αστερισμού είναι τα φυσικά σώματα ή φορείς αυτών των μεγάλων ζωών που είναι γνωστά σαν τα 7 πνεύματα έμπροσθεν του θρόνου του Θεού ή επτά Αρχάγγελοι ή Κοσμικοί Κύριοι των ακτίνων.

ΜΕΓΑΛΗ ΑΡΚΤΟΣ

* * * * * * *

7 ΑΚΤΙΝΕΣ

Ο Πλανήτης Γη είναι ο φορέας ή σώμα του Πλανητικού Λόγου και μέσα σε αυτό το σώμα την Γη ζούμε, κινούμεθα και υπάρχουμε.

Οι 7 ακτίνες είναι οντότητες πέρα από την φαντασία μας

Οι ζωές αυτές μεταδίδουν τις ενέργειες τους μέσα στο κοσμικό σύστημα.

Οι ακτίνες είναι ζώσες δυναμικές υπάρξεις

Σχετίζουν τις ενέργειές τους με την Μεγάλη Άρκτο, το Σείριο, τις Πλειάδες, με τους 12 αστερισμούς (ζωδιακά) που είναι επίσης μεγάλες κοσμικές υπάρξεις.

Ο Κύριος κάθε αστερισμού λαμβάνει, εμποτίζει, μετασχηματίζει και αγκυροβολεί την ενέργειά του μέσα στο Ηλιακό Σύστημα.

Οι ενέργειες των ακτίνων περνούν και επηρεάζουν τους 12 ζωδιακούς αστερισμούς. Πολλές φορές 2 ακτίνες επηρεάζουν τον ίδιο αστερισμό.

Μετά περνούν μέσα από τους 7 ιερούς πλανήτες και από εκεί κατέρχονται στην ανθρωπότητα. Μέχρι να φτάσουν στην ανθρωπότητα οι ενέργειες των ακτίνων του Ηλιακού μας συστήματος περνούν μέσα από τα σώματα μικρότερων όντων πχ ζωδιακά, ιεροί πλανήτες.

Εκείνο που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και να κατανοήσουμε είναι ότι τα πάντα είναι όντα.

Ότι βλέπουμε στον ουρανό είναι οντότητες

Όπως ο πλανήτης Γη είναι μια ζωντανή οντότητα έτσι και τα άστρα που βλέπουμε στον ουρανό είναι ζωντανές οντότητες. Όλο το στερέωμα που βλέπουμε μια νύχτα με αστέρια, είναι το φυσικό σώμα του Κοσμικού Λόγου μιας πολύ μεγάλης Οντότητας. Όταν βλέπουμε στον ουρανό την Μ. Άρκτο. Ή τον Σείριο ή τις Πλειάδες ή τον Κρόνο κλπ, βλέπουμε τα φυσικά τους σώματα. Όταν βλέπουμε την Μ. Άρκτο με τα 7 άστρα της ας έχουμε κατά νου ότι υπεύθυνος γι’ αυτό το σώμα έκφρασης είναι μια μεγάλη οντότητα πέρα από την δική μας φαντασία και κατανόηση.

Όπως η ψυχή μας έχει στείλει την προσωπικότητα για να της κατασκευάσει ένα σώμα έκφρασης, έτσι και κάποιες πιο υψηλά ιστάμενες οντότητες έχουν κατασκευάσει την Μ. Άρκτο και τα άλλα αστέρια. Για να βλέπουμε το φυσικό σώμα του πλανήτη Γη, να ζούμε και να δρούμε πάνω σε αυτό κάποια άλλη οντότητα το έχει κατασκευάσει κλπ.

Από αυτό το μεγάλο ον που έφτιαξε την Μ. Άρκτο εκπορεύονται σαν ποιότητες, ή ιδιότητες, ή 7 ακτίνες που με τη σειρά τους είναι ζώντα όντα που περνούν τις ενέργειές τους σε άλλα όντα.

Αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε και να το νιώσουμε καλύτερα όταν σκεφτούμε πως επηρεάζει η ενέργεια του διπλανού μας, εμάς αλλά και εμείς τους άλλους. Σε μια ομάδα αν κάποιος είναι πολύ χαρούμενος θα μεταδώσει την χαρά του σε όλους που σημαίνει ότι η ενέργεια της χαράς του ενός επηρεάζει και τους άλλους. Με τον ίδιο τρόπο που ο ένας περνά την ενέργειά του στον άλλο, οι 7 ακτίνες ακολουθώντας την Ιεραρχική τάξη φθάνουν στον άνθρωπο.

Από τους 7 ρίσι ή ακτίνες της Μ. Άρκτου, οι ενέργειες περνούν από τους 12 αστερισμούς, από και μέσω του Ήλιου στο Ηλιακό μας Σύστημα και κατόπιν στους πλανήτες. Από τους πλανήτες περνούν στη Γη, στην Ανθρωπότητα και στα υποανθρώπινα βασίλεια.

ΜΕΓΑΛΗ ΑΡΚΤΟΣ

Χωρίς τίτλο

7 ΑΚΤΙΝΕΣ

Χωρίς τίτλο

ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Χωρίς τίτλο

12 ΖΩΔΙΑΚΑ

Χωρίς τίτλο

ΠΛΑΝΗΤΕΣ

Χωρίς τίτλο

ΜΗ ΙΕΡΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΓΗ

Χωρίς τίτλο

ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ

Χωρίς τίτλο

ΥΠΟΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

Αν συνειδητοποιήσουμε ότι άπαντα είναι ζώσες οντότητες τότε μπορούμε πιο εύκολα να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Ο Κύριος κάθε αστερισμού λαμβάνει, εμποτίζει, μετασχηματίζει και αγκυροβολεί (πολύ σημαντικές λέξεις διότι προσδιορίζουν την εργασία που κάνει με τις ακτίνες) την ενέργεια των ακτινών μέσα στο Ηλιακό Σύστημα.

Οι ενέργειες των ακτίνων πρέπει να γειωθούν γεγονός που συμβαίνει με ένα τριπλό τρόπο από το Κοσμικό στο Ηλιακό και τέλος στο Πλανητικό σύστημα. Κατόπιν συνεχίζεται η κάθοδος της ενέργειας των ακτίνων με τις κατώτερες τριπλότητες.

Οι ενέργειες των ακτίνων πρέπει να εμποτίσουν ένα Πλανητικό Λόγο πχ Πλανητικό Λόγο της Γης. Από αυτόν θα εμποτιστούν η Ανθρωπότητα και μέσω αυτής το ζωικό, φυτικό και ορυκτό βασίλειο της Γης.

Με αυτό τον τρόπο όλος ο πλανήτης εμποτίζεται από τις ενέργειες των 7 ακτίνων. Ο Πλανητικός Λόγος μπορεί να διενεργήσει αυτή την διαδικασία διότι και αυτός είναι μυημένος κάποιου βαθμού. Είναι μια οντότητα που έχει πάρει κάποια κοσμική μύηση.

Όπως εμείς έτσι και αυτός εξελίσσεται οριζόντια και κάθετα. Ο άνθρωπος ενσαρκώνεται κάτω από την επίδραση των ακτίνων. Μέσω των 7 κέντρων του ανθρώπου εκδηλώνονται ποιότητες και ιδιότητες των 7 ακτίνων. Επίσης ο κάθε πλανήτης σαν ζωντανό ον έχει 7 κέντρα μέσα από τα οποία εξωτερικεύει τις ενέργειες των ακτίνων.

Τα τρία κυριότερα κέντρα του Πλανητικού Λόγου της Γης είναι :

  • Κέντρο Κεφαλής του Πλανήτη είναι η Σαμπάλα, όπου εδρεύει η εσωτερική κυβέρνηση του πλανήτη μας.
  • Κέντρο Καρδιάς του Πλανήτη είναι η Πλανητική Ιεραρχία.
  • Κέντρο Άζνα του Πλανήτη είναι ο ΝΟΕΚ.
  • Κέντρο Λαιμού του Πλανήτη είναι η Ανθρωπότητα

Ο Ήλιος μας βρίσκεται κάτω από την 2η ακτίνα της Αγάπης – Σοφίας, οπότε οι ακτίνες που υποβιβάζονται στον Πλανήτη Γη είναι υποακτίνες της 2ης ακτίνας. Έτσι όταν λέμε ότι αυτός ο άνθρωπος εκφράζει την 6η ή 4η ή 1η ή 2η ή 3η ακτίνα, εννοούμε ότι εκφράζει την υποακτίνα 6-4-1-2-3, της 2ης ακτίνας.

Επειδή ο Ήλιος διαχέει ενέργεια της 2ης ακτίνας και επειδή έχει κυβερνούσα εποπτεία σε όλα τα πλανητικά συστήματα, σε όλους τους πλανήτες του Ηλιακού μας συστήματος, επισκιάζει όλες τις άλλες. Γι’ αυτό το Ηλιακό Σύστημα είναι της 2ης ακτίνας και οι άλλες ακτίνες είναι υποακτίνες της 2ης ακτίνας.

Όπως ο άνθρωπος έχει Μονάδα, Ψυχή, Προσωπικότητα, έτσι και ο Πλανήτης Γη έχει Μονάδα, Ψυχή, Προσωπικότητα.

Οι ακτίνες της Γης είναι :

  • Η Μονάδα της Γης 1η ακτίνα όψεως
  • Η Ψυχή της Γης 2η ακτίνα όψεως
  • Η Προσωπικότητα της Γης 3η ακτίνα όψεως

Ο πλανήτης μας θεωρείται μη ιερός πλανήτης διότι είναι εστιασμένος στην προσωπικότητά του. Γι’ αυτό και η 3η ακτίνα διαδραματίζει μεγάλο ρόλο στην εξέλιξη του πλανήτη.

Η 2η και 3η ακτίνα της Αγάπης – Σοφίας και της Ενεργού Νοημοσύνης, αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες που επηρεάζουν τόσο την πλανητική όσο και την ανθρώπινη εξέλιξη.

Ο δρόμος καθοδόν που ακολουθούν είναι :

Εισχωρούν μέσα στη Σαμπάλα, το Κέντρο Κεφαλής, μεταδίδουν στο Κέντρο Καρδιάς, στην Ιεραρχία, κατέρχονται μετασχηματιζόμενες στο Βασίλειο των Ψυχών της Ανθρωπότητας, το Άζνα και έτσι μέχρι να φθάσουν σε εμάς οι ακτίνες έχουν μετασχηματισθεί αρκετά.

Από το βασίλειο των Ψυχών κατεβαίνουν στο Κέντρο Λαιμού στην κοινή ανθρωπότητα, πρώτα στα μέλη του ΝΟΕΚ, δέχονται τις εντυπώσεις και τις μετασχηματίζουν για να περάσουν στους διανοούμενους και στη μέση ανθρωπότητα.

Οι ενέργειες των ακτίνων μας βοηθούν να αποκτήσουμε εμπειρία στην καθημερινή ζωή μας. Σκέψεις, συναισθήματα είναι ακτίνες, όλες οι εμπειρίες της ζωής μας είναι ακτίνες. Ακτίνες είναι οι σκέψεις μας, τα συναισθήματά μας οι πράξεις μας.

 

Ε.ΦΙ.Μ – “Αλίκη Μπέιλη”

photo Kea0

 

 

Σχετικά με τον Αρθρογράφο

Lifehub

Το LifeHub είναι μία διαδικτυακή πλατφόρμα ενημέρωσης, πληροφόρησης, δικτύωσης και συνεργασίας με ανθρώπους που ενδιαφέρονται και αγαπούν το χώρο της ολιστικής θεραπευτικής. Μέσα από το LifeHub μπορείτε να επικοινωνήσετε τις ιδέες σας, να αντλήσετε πληροφόρηση από καταξιωμένους συνεργάτες στο χώρο, να βρείτε καλές πρακτικές για την καθημερινή σας ζωή, να εμπνευστείτε από ιστορίες επιτυχίας ή αποτυχίας, να γνωρίσετε ανθρώπους από την Ελλάδα και το εξωτερικό, να παρευρεθείτε σε διάφορες εκδηλώσεις και σεμινάρια. Απολαύστε μια πηγή πλούσια σε πληροφορίες και άρθρα!

Προσθήκη σχολίου

Γράψτε ένα σχόλιο


CAPTCHA Image
Reload Image

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.