ART THERAPY ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΑΟΡΤΗ

 

Τμήματα

Οκτώβριος 2019 | Ιούνιος

2020

Ατομικές & ομαδικές συνεδρίες ψυχοθεραπείας

Ομάδα εικαστικής ψυχοθεραπείας

Ομάδα γονέων με παιδιά στο φάσμα του αυτισμού

Ατομικές συνεδρίες
ψυχοθεραπείας

Δύο περιστέρια. Η πόρτα ανοιχτή. Οικειοθελώς εντός. Το ένα κοιτά χαμηλά. Το άλλο κοιτά ψηλά. Τα βλέμματα συναντιούνται σε έναν καινούργιο χώρο.

Η ψυχοθεραπεία στον πυρήνα της είναι μια διαδρομή επιστροφής. Επιστροφή σε ένα νέο-παλαιό εαυτό. Επιστροφή σε μια θέση την οποία ονειρευόμαστε και επιθυμούμε αλλά πάντα κάτι μας παρεμποδίζει να την σταθεροποιήσουμε και εκεί που την κατακτάμε ξεγλιστράει.

Η ψυχοθεραπεία είναι μια σταδιακή, εξελικτική και ενεργητική διαδραστική διαδικασία, η οποία οδηγεί το άτομο, σε ενεστώτα χρόνο, σε μια πληρέστερη και πιο περιεκτική κατανόηση του εαυτού του αλλά και του περιβάλλοντος στο οποίο βρίσκεται.

Η ψυχοθεραπεία βασίζεται σε απλές, διαχρονικές και παγκόσμιες έννοιες. Υπηρετώ, περιποιούμαι, ασχολούμαι με ζήλο, καλλιεργώ και φροντίζω (Ελλ. λεξικό Ευαγγ. Μαντουλίδι). Μήπως και η έλλειψη μίας ή και περισσοτέρων από αυτές τις πραγματικές έννοιες δεν αποτελεί συχνά το αίτημα για την έναρξη της ψυχοθεραπείας ενός ατόμου;

Οι ατομικές και ομαδικές συνεδρίες πραγματοποιούνται στον χώρο της Αορτής. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να περάσετε από τον χώρο της Αορτής, Μεσσηνίας 37, Χαλάνδρι ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 6974 593 968.

Ομάδα εικαστικής ψυχοθεραπείας
“Η τέχνη κινδυνέυει να πνιγεί από τις λέξεις..”

Rudolph Arnheim

Η ομάδα εικαστικής ψυχοθεραπείας βασίζεται στη μέθοδο της διαπροσωπικής ψυχοθεραπείας. Είναι μια “διαπροσωπική θεραπευτική ομάδα” της οποίας ο σκοπός της είναι να αναγνωρίσει σε πρακτικό επίπεδο την λειτουργία της εικαστικής ψυχοθεραπείας και να την εντάξει στην δυναμική της.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν εικαστικά υλικά (πηλό, μπογιές, πινέλα, κατασκευές, κάρβουνο κ.α.) με σκοπό να δημιουργήσουν διάφορα εικαστικά αντικείμενα, τα οποία θα λειτουργούν ως εκφραστικά μέσα.

Ο πυρήνας της εικαστικής ψυχοθεραπείας είναι η “εικαστική εικόνα” – ένα διαλεκτικό αντικείμενο που στέκει σε έναν πραγματικό ενδιάμεσο χώρο, ο οποίος χαράζεται από την ίδια την ομάδα. Η διαδικασία της Εικαστικής Θεραπείας βασίζεται στην αναγνώριση ότι οι περισσότερες θεμελιώδεις σκέψεις και τα συναισθήματα του ατόμου, που προέρχονται από το ασυνείδητο, εκφράζονται πιο εύκολα με εικόνες παρά με λέξεις.

Το εργαστήριο απευθύνεται σε όσους/όσες θέλουν να καλλιεργήσουν μια δημιουργική οπτική για την ζωή τους και επιθυμούν να εκφραστούν μέσω της τέχνης, καθώς επίσης και σε όσους θεωρούν ότι η εικαστική θεραπεία μπορεί να ενταχθεί στο πλαίσιο εργασίας τους (σχολεία, ιδρύματα, κλινικές, κλπ).

Η ομάδα εικαστικής ψυχοθεραπείας διαρκεί έναν χρόνο και πραγματοποιείται σε δίωρες, εβδομαδιαίες συναντήσεις. Οι συμμετέχοντες θα μάθουν εις βάθος τη λειτουργία της εικαστικής ψυχοθεραπείας ενώ ταυτόχρονα θα τους δοθεί η ευκαιρία να αναγνωρίσουν τυχόν άγνωστες λειτουργίες του εαυτού τους.

Παράλληλα με τη λειτουργία της ομάδας και κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα παρουσιαστούν διαλέξεις για το πώς η εικαστική θεραπεία μπορεί να λειτουργήσει σε διάφορα θεσμικά πλαίσια (νοσοκομεία, σχολεία, φυλακές κ.α) και σε διάφορες ομάδες (παιδιά με ειδικές ανάγκες, ηλικιωμένους με αφασία κ.α.).

Το παρόν σεμινάριο είναι ανοιχτό προς όλους. Σημειώνεται ότι οι συμμετέχοντες δε χρειάζεται να κατέχουν κάποια σπουδή ή τεχνική στη δημιουργική έκφραση.

Θεματικές που θα καλυφθούν στο σεμινάριο:

 • Ιστορική αναδρομή η "τέχνη ως θεραπεία”
 • Το σώμα στην τέχνη
 • Τέχνη και πραγματικότητα
 • Ψυχοθεραπεία και διαλογισμός
 • Η διαδρομή του φόβου με μέσο την τέχνη
 • Φόβος και εγκέφαλος
 • Η ελαχιστοποίηση του θορύβου
 • Η τέχνη ως γέφυρα
 • Ο ρυθμός στην τέχνη
 • Λόγος και τέχνη
 • Η εικόνα ως ενδιάμεσος χώρος

“Καταλήγω: Ο λόγος εκπορεύεται, κατευθύνεται και συντηρείται από εκείνο που η συνείδηση έχει συλλάβει και κατέχει, αλλά αδυνατεί να το αποδώσει στο απόλυτο μέγεθος του και στην απόλυτη αξία του – από το ανέκφραστο. Αυτή η σκέψη με βοηθάει να ερμηνεύσω την ευχερή και ταχύτατη απόκτηση του λόγου από το παιδί, την κορυφαία εκφραστική του λόγου της τέχνης, τον οξύ και αποκαλυπτικό λόγο ορισμένων ψυχωσικών:

Τρεις περιπτώσεις όπου, ακριβώς το άλεκτο είναι υπερτροφικό και το λεκτό ισχνό”.

Χειμωνάς Γ. ¨Εξι μαθήματα για τον λόγο”, σελ.50

Ομάδα γονέων με παιδιά στο φάσμα του αυτισμού (Ο λόγος του αυτισμού)

“ …σε λίγο καιρό θα είμαστε σίγουρα άνθρωποι που αξίζουν τον κόπο, αυτό θα είναι προφανές για όλους τους υποτιθέμενους γνώστες διότι χάρη σε εμάς γνώσεις έρχονται στο φως”

Ο “λόγος του αυτισμού” είναι ένα ετήσιο, εκπαιδευτικό και υποστηρικτικό εργαστήριο το οποίο απευθύνεται αποκλειστικά σε γονείς που έχουν παιδιά στο φάσμα του αυτισμού.

Ο σκοπός του σεμιναρίου είναι να υποστηρίξει τους γονείς και σε ομαδικό πλαίσιο να ανακαλυφθούν καινούργιοι και πληρέστεροι τρόποι επικοινωνίας για την συνθήκη του αυτισμού. Το σεμινάριο αυτό επικεντρώνεται στη “φωνή” και το ‘λόγο” του αυτισμού και με κυρίαρχη γραμμή να “ακουστεί η φωνή του αυτιστικού”.

Η ομάδα θα προσπαθήσει να βελτιώσει πρακτικά την καθημερινή ζωή των γονέων δημιουργώντας ένα δομημένο περιβάλλον στο οποίο τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τα ταλέντα τους και να ενταχθούν – στο βαθμό που μπορούν – σε κοινωνικά πλαίσια και πάντα ανάλογα με τα ενδιαφέροντα τους.

Έμφαση θα δοθεί επίσης και στα δύο βασικά μεθοδικά συστήματα επικοινωνίας MACATON και PECS.

Τέλος, κατόπιν συνεννόησης μεταξύ των μελών της ομάδας θα οριστούν κάποιες ημέρες (Σαββατοκύριακα) όπου θα γίνονται συναντήσεις των γονέων μαζί με τα παιδιά τους στον χώρο της Αορτής, με τη δυνατότητα γνωριμίας και ενασχόλησης με διαφορετικές μεθόδους και προσεγγίσεις (μουσικοθεραπεία, εικαστική θεραπεία, ρεφλεξολογία, θεραπευτική μάλαξη, αισθητηριακές ασκήσεις, κ.α.).

Σκοπός του σεμιναρίου “Ο λόγος του αυτισμού” :

 • Να δοθεί κατάλληλο πληροφοριακό υλικό για τον αυτισμό και τις διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές στις μέρες μας.
 • Να γίνει ένας εποικοδομητικός διάλογος μεταξύ των γονέων με στόχο να ακουστούν και να μοιραστούν οι εμπειρίες.
 • Να μάθουν, οι γονείς, να παρατηρούν (όσο είναι δυνατόν) και να αναγνωρίζουν τις χαρακτηριστικές συμπεριφορές του παιδιού τους (trigger points) και να γίνουν πιο αποτελεσματικοί στις παρεμβάσεις.
 • Να γνωρίσουν νέους τρόπους επικοινωνίας.
 • Να αναζητηθούν αποτελεσματικές εκπαιδευτικές και θεραπευτικές δράσεις και ίσες ευκαιρίες για τα παιδιά τους, διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους, ευαισθητοποίηση της κοινότητας και αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού.
 • Να αναπτυχθεί ένα σύστημα αλληλοβοήθειας.

Θεματικές που θα καλυφθούν στο σεμινάριο:

– Ιστορία του αυτισμού
– Τι είναι ο αυτισμός
– Κοινωνία και φόβος
– Βιολογία του αυτισμού
– Περιβάλλον στον αυτισμό
– Επιθετικότητα ή Επικοινωνία
– Ώρα αυτισμού (Ελλάδα-Παγκόσμια)
– Δραστηριότητες και οργάνωση
– Αυτισμός και μέλλον
– Απαλλαγή από το στίγμα
– Αίτια αυτισμού
– Ο αυτισμός και η φωνή του

“Οι άνθρωποι βλέπουν στον αυτισμό πολλά πράγματα, έναν ιδιαίτερο τρόπο ύπαρξης και επαφής με τον άλλο, μια ορισμένη αντίληψη του εαυτού, μια κουλτούρα που μοιράζεται, μια δύναμη, μια πρόκληση, ένα καβούκι ή ένα εργαλείο, ένα χάρισμα ή ένα μειονέκτημα. Αυτό όμως που ο αυτισμός ΔΕΝ είναι, ΕΙΝΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ”.

Τζίμ Σινκλέρ

Σκοπός της Αορτής:

Αορτή: Η κύρια αρτηρία, που ξεκινά από την αριστερή κηλίδα της καρδιάς του ανθρώπου μεταφέροντας αίμα.
Αείρω: Συνδέω, συνάπτω
Αίρω: Σηκώνω, υψώνω

Η αορτή είναι ένας χώρος θεραπείας, εκπαίδευσης και έρευνας. Στόχος της είναι η ανάπτυξη του πολιτισμού μέσω της σύγχρονης σκέψης, γεφυρώνοντας τα διαχρονικά αξιακά στοιχεία με το τώρα. Σκοπός της Αορτής είναι η ανάπτυξη της εκπαίδευσης μέσω της θεραπευτικής προσέγγισης η οποία οδηγεί τον άνθρωπο σε δημιουργική και αρμονική σχέση με τον εαυτό του, την οικογένεια του και την κοινωνία.

Για πληροφορίες και εγγραφές περάστε από τον χώρο μας.
Μεσσηνίας 37, Χαλάνδρι | 6974 593 968 | aortatherapy@gmail.com

Σχετικά με τον Αρθρογράφο

ΠΑΝΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ

Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας
MSG Εικαστικός Ψυχοθεραπευτής

ΘΕΡΑΠΕΙΑ
• Ατομικές θεραπείες συμβουλευτικής
• Ομαδικές θεραπείες συμβουλευτικής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
• Εκπαιδευτικός κύκλος για εισαγωγή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα της εικαστικής ψυχοθεραπείας. Σε επικοινωνία με το Queen Margaret University του Εδιμβούργου.
• Εκμάθηση εναλλακτικών μεθόδων επικοινωνίας για άτομα που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού και για τις οικογένειές τους.

ΕΝΕΡΓΟ ΜΕΛΟΣ
 Βρετανικών Εικαστικών Θεραπευτών
 HCPC
 Ελληνκή εταιρία συμβουλευτικής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
697 4593 968
panoscourtis@yahoo.com

Προσθήκη σχολίου

Γράψτε ένα σχόλιο


CAPTCHA Image
Reload Image

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.