ΕΣΩΤΕΡΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Α’ ΑΚΤΙΝΑ, ΔΥΝΑΜΗΣ – ΘΕΛΗΣΗΣ

Α’ ΑΚΤΙΝΑ, ΔΥΝΑΜΗΣ – ΘΕΛΗΣΗΣ

 

Ο Ηλιακός Λόγος είναι η καρδιά του ηλιακού συστήματός μας. Όπως τα πάντα στη φύση εκδηλώνονται τριαδικά, το ίδιο τριαδικά εκδηλώνεται και ο Ηλιακός Λόγος στην Ηλιακή Τριάδα.

1η Εκδήλωση της πνευματικής Τριάδος – Το Πνεύμα ή Πατήρ ή Σιωπηλός ή Θέληση ή Σκοπός.

2η Εκδήλωση της πνευματικής Τριάδος – Ο Υιός ή Ψυχή ή Συνείδηση ή Αγάπη – Σοφία.

3η Εκδήλωση της πνευματικής Τριάδος – Το Άγιο Πνεύμα ή Μητέρα ή μορφή ή ενεργός και δημιουργική Νοημοσύνη.

Του Ηλιακού Λόγου πρώτη εκδήλωση του είναι η πνευματική Τριάδα. Η πνευματική τριάδα εκδηλώνεται μέσα από τις τρεις ακτίνες όψεως και τις τέσσερις ακτίνες ιδιότητας. Κάθε ακτίνα εκδηλώνεται μέσω ενός ιερού πλανήτη, δηλαδή σώμα εκδήλωσης κάθε ακτίνας, ένας ιερός πλανητικός λόγος, που θεωρούνται οι αντιπρόσωποι των Κυρίων των Ακτίνων. Είναι τα αρχέτυπα πάνω στα οποία δομείται το σύστημά μας. Έτσι διαπιστώνουμε ότι το Ένα που είναι ο Ηλιακός Λόγος, γίνεται τρία που είναι η Ηλιακή Τριάδα και αυτό γίνεται επτά που είναι οι ακτίνες. Κατά αυτό τον τρόπο μειώνεται η ένταση της ενέργειας του Ηλιακού Λόγου και καταλήγει ακίνδυνα στη Γη και στην Ανθρωπότητα. Και οι επτά Ακτίνες μαζί είναι το άθροισμα του παγκόσμιου Νου του Θεού.

Οι επτά Κύριοι των Ακτινών έχουν πλήρη συνείδηση και επίγνωση του Σκοπού του Σχεδίου και της ομαδικής Συνείδησης. Είναι τα επτά κέντρα μέσα στο σώμα του Ηλιακού Λόγου, στόχος τους να εκδηλώσουν στην ύλη ή μορφή, το Θείο Σκοπό.

Ο άνθρωπος επηρεασμένος από τον Πλανητικό Λόγο της Γης, που δεν είναι ιερός, ερμηνεύει τις ενέργειες των Ακτινών που δέχεται μέσα από την πλάνη και τη θυμαπάτη. Η μετουσίωση της ανθρώπινης συνείδησης βοηθά στην μετουσίωση της συνείδησης του Πλανητικού Λόγου της Γης και έτσι βοηθά να γίνει κάποια στιγμή ιερός πλανήτης, όπως είναι ο στόχος του Πλανητικού Λόγου της Γης Αυτές οι μεγάλες οντότητες που λέγονται ακτίνες, μεταφέρουν προς τη γη μία ιδιαίτερη μορφή διδασκαλίας.

Τα ανθρώπινα όντα παρασύρονται σε ενσάρκωση ή εκδήλωση κάτω από την παρόρμηση κάποιας Ακτίνας και έτσι χρωματίζονται από αυτή την ακτινική ιδιότητα που καθορίζει τη μορφική όψη, φανερώνει το δρόμο που πρέπει να βαδίσει και τον καθιστά ικανό κάποτε να νοιώσει και κατόπιν να συνεργαστεί με το σκοπό της ακτίνας του. Έχουμε λοιπόν επτά ακτίνες, επτά μεθόδους μαθητείας και διδασκαλίας, μέσω των οποίων ο άνθρωπος μπορεί να εξελιχθεί και να επιτύχει την ένωση με το Θείο. Οι επτά αυτοί τρόποι στην αρχή είναι χωριστικοί, στο τέλος συναντώνται και γίνονται ένας δρόμος.

Στην αρχή της εξελικτικής οδού, υπάρχει ασυνεννοησία μεταξύ των ατόμων των διαφόρων ακτινών. Αυτό συμβαίνει διότι η ενέργεια της ακτίνας ενεργεί πάνω τους διαφορετικά, επειδή η δράση της εξαρτάται από την προσωπικότητα, τον χαρακτήρα και τον τρόπο που ερμηνεύει την ενέργεια. Έτσι αρχίζουν οι διαφορές και η έλλειψη κατανόησης και ασυνεννοησίας π.χ. θέληση και δύναμη του θεού θα ερμηνευθεί από μια προσωπικότητα σαν δικτατορία, πολιτική, οικογενειακή, θρησκευτική ή κοινωνική. Τα άτομα αυτά που ερμηνεύουν την πρώτη ακτίνα με αυτόν τον τρόπο έχουν ισχυρή και κυρίαρχη φωνή. Εάν βρίσκονται στην πολιτική, ο μόνος ήχος να τους ταρακουνήσει, είναι η φωνή των ανθρώπινων μαζών σε όλο τον κόσμο.

Υπάρχουν πρωτακτινικοί μαθητές που συχνά είναι ισχυρογνώμονες, δυνατοί, σκληροί, επιβάλουν τη θέληση τους και υπαγορεύουν τις επιθυμίες τους. Όλοι επηρεαζόμαστε κάποια στιγμή της ζωής μας από αυτή. Ας θυμηθούμε έντονες συζητήσεις, όπου προσπαθήσαμε να επιβάλλουμε τη γνώμη ή τη θέλησή μας.

Η κρούση της πρώτης ακτίνας πάνω στα άτομα είναι πολύ ισχυρή. Τα αποτελέσματα άλλοτε ορθά και άλλοτε εσφαλμένα. Ορθά είναι όταν μιλάμε κάτω από την παρόρμηση της πνευματικής θέλησης, όταν οι λέξεις που χρησιμοποιούμε είναι σύμφωνες με το σκοπό ή την πρόθεση της ψυχής. Όταν διαπνέονται από αγάπη, οπότε είναι εποικοδομητικές, βοηθητικές, θεραπευτικές.

Ο πρωτακτινικός πρέπει να έχει στάση απόσπασης και να μην υπάρχει η επιθυμία να αιχμαλωτίζει το νου του άλλου. Η δυνατότητα της πρώτης ακτίνας είναι τόσο ισχυρή, που αν δεν μετουσιωθεί, θα καταστρέψει, γι’ αυτό και ονομάζεται καταστροφέας. Ευτυχώς που δεν υπάρχουν σε ενσάρκωση τύποι της πρώτης ακτίνας. Αυτοί που υπάρχουν είναι υποακτίνες της δεύτερης ακτίνας. Η κύρια ισχύς της ακτίνας συναντάται στο ορυκτό βασίλειο και κυρίως στο ράδιο.

Κάθε ακτίνα ενσωματώνει μία ιδέα που μπορεί να γίνει αισθητή σαν ιδεώδες. Σήμερα η πρώτη ακτίνα εκφράζεται από την θετική για το καλό, ενώ από την καταστροφική της όψη, σαν αυτοεπιβολή στο πόλεμο, στην χωριστικότητα (εμείς-εσείς), στην εγωιστική διπλωματία, στο μίσος, στον εξοπλισμό, στην αρρώστια και στο θάνατο, ανθρώπινο, ζωικό, φυτικό. Ενώ στη θετική της όψη την βλέπουμε στην επίδραση που ασκεί ο άνθρωπος πάνω στα κατοικίδια ζώα. Πολλοί ηγέτες βρέθηκαν πάνω σε αυτή την ακτίνα, π.χ. Ιούλιος Καίσαρ.

Η πρώτη ακτίνα εκφράζει τη θέληση του θεού προς την εξέλιξη του σχεδίου του. Ενσωματώνει την δυναμική ιδέα του θεού και με τον τρόπο αυτό, ο ύψιστος αρχίζει το έργο της δημιουργίας. Το έργο των μυημένων είναι η διατήρηση των θείων αξιών και αρχών πάνω στη γη. Το επιτυγχάνουμε όχι μέσω της επιβολής, αλλά μέσα από μια πανίσχυρη κρούση ιδεών πάνω στο νου των ανθρώπων, δίνοντας έμφαση στις αξίες που πρέπει να κατακτήσουν.

Έτσι εγκαινιάζουν μια περίοδο καταστροφής για το παλαιό και κρυσταλλωμένο, γειώνοντας το νέο. Ο νέος υποψήφιος ζηλωτής αντιλαμβάνεται τη νέα ιδέα, αλλά ζητάει να την επιβάλλει σαν δική του και αυτό είναι λάθος.

Οι μαθητές της πρώτης ακτίνας διαθέτουν ευγένεια, καλοσύνη και αγάπη, που όμως δεν την εκδηλώνουν. Η εσωτερική ευθύτητα συμπεριφοράς και η εσωτερική αγάπη έχουν μεγαλύτερη σημασία γι’ αυτούς, παρά η εξωτερική έκφραση. Έτσι όμως επηρεάζονται από τη βιασύνη και θα διακρίνονται για την οξύτητα του λόγου και της συμπεριφοράς. Συνήθως κρίνουν τους άλλους, όπως τον εαυτό τους και εδώ πρέπει να εξασκηθούν. Τους εκνευρίζουν οι ασήμαντες προσωπικότητες και η μετριότητα των απόψεων και εδώ πρέπει να εξασκηθούν συνήθως είναι διανοητικά υπερήφανοι, μοναχικοί, απομονωμένοι και ασυγκίνητοι. Συμπερασματικά εκδηλώνουν δυναμική προσήλωση, καταστροφική ενέργεια, δύναμη που πραγματώνεται εγωιστικά, έλλειψη αγάπης, επιθυμία και εγωιστική θέληση.

Αυτοί οι μη ορθοί τρόποι έκφρασης του μέσου πρωτακτινικού τύπου πρέπει, μετουσιωμένοι, να τον οδηγήσουν σε δυναμική χρήση της ενέργειας, για την επέκταση του σχεδίου και στη χρήση των δυνάμεων της καταστροφής, με σκοπό να προετοιμαστεί ο δρόμος για τους δομητές. Η θέληση για δύναμη να μετουσιωθεί σε σκοπό και συνεργασία. Δύναμη που να πραγματώνεται ως το μεγαλύτερο όπλο της αγάπης. Ταύτιση με το ρυθμό του όλου, κατάπαυση της απομόνωσης.

Εάν ο άνθρωπος της πρώτης ακτίνας δεν υπερισχύσει της προσωπικότητας του και δεν στραφεί προς την ψυχή του, τότε μετατρέπεται σε καταστροφέα ψυχών. Διαβάλλει, αποπροσανατολίζει και καταστρέφει τις ψυχές των ανθρώπων. Θεοποιεί την ύλη, εργάζεται με την ύλη, ικανοποιεί όλα τα θέλω της ύλης. Ψυχή ή συνείδηση δεν υπάρχει γι’ αυτόν. Είναι φυλακισμένος από την ύλη, πιστεύει ότι μετά το θάνατο δεν υπάρχει τίποτα. Πρότυπο αυτού του τύπου είναι ο διάβολος.

Οι πρωτακτινικοί τύποι εργάζονται μέσω κυβερνήσεων, πολιτικής και της αλληλοεπίδρασης μεταξύ των εθνών.

Επειδή ενσαρκωνόμαστε κάτω από την επίδραση κάποιας εκ των ακτινών, υπάρχουν επτά τύποι ανθρώπων. Η πρώτη ακτίνα είναι ακτίνα όψεως και εκφράζει Θέληση – Δύναμη – Θυσία.

Τα ζώδια της ακτίνας είναι Κριός – Λέων – Αιγόκερως και οι πλανήτες Ήφαιστος και Πλούτωνας. Ιδιαίτερο χρώμα κόκκινο πορφυρό. Ο Κύριος της πρώτης ακτίνας ενσαρκώνει τη θέληση του θεού. Είναι αυτός που ξεκίνησε τη διαδικασία της δημιουργίας. Είναι αυτός που καταστρέφει τις μορφές, τις παλαιές κρυσταλλώσεις, θα προκαλέσει μια καταστροφή, εάν πρόκειται να δημιουργηθεί κάτι νέο. Λέγεται και κύριος του Κάρμα ή άρχοντας των ψυχών.

Ελέγχει το ρόλο του θανάτου επάνω σε όλα τα βασίλεια. Επιφέρει την αποδέσμευση της δύναμης και επιτρέπει την είσοδο στο φως. Η καταστροφή που προκαλεί, μπορεί να είναι πολλών ειδών, συναισθηματική, προσωπική, εθνική, ακόμα και ηλιακή. Είναι η δύναμη που δραστηριοποιεί την ενέργεια. Το άτομο της πρώτης ακτίνας έχει ένα τεράστιο δυναμικό ενέργειας και δύναμη θέλησης, που μπορεί να το κατευθύνει σε σκοπούς καλούς ή κακούς.

Ο Γκάντι, ο Στάλιν, ο Χίτλερ ήταν χαρακτηριστικοί τύποι πρώτης ακτίνας.

Όλες οι ακτίνες εκφράζονται με θετικές ή αρνητικές όψεις, ανάλογα το επίπεδο συνειδητότητας του ατόμου. Είναι τύποι γενναίοι, άφοβοι, μονομερείς ως προς το σκοπό της, αγαπούν να ηγούνται και γίνονται καλοί ηγέτες. Γνωρίζουν πώς να κυβερνούν. Γενικά αυτοί που κυβερνούν είναι τύποι της πρώτης ακτίνας.

Όταν η δεύτερη ακτίνα Αγάπης – Σοφίας αναμιγνύεται με την πρώτη, καθίστανται ευαίσθητοι στις ανάγκες της ανθρωπότητας και αφιερώνουν την εργασίας τους στην εξάλειψη του πόνου. Είναι πάντα πρώτοι στο μέτωπο, είναι αδιάφοροι στα σχόλια και άφοβοι για τις συνέπειες. Εστιάζει τη θέληση του στο όλο και όχι στο μέρος, δεν επιτρέπει στις προσωπικές του ανάγκες και συναισθήματα να εμπλέκονται και να δημιουργούν προβλήματα στο στόχο που εκφράζει. Εργάζεται χωρίς ξεκούραση, χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Ναπολέων.

 

Ε.ΦΙ.Μ – “Αλίκη Μπέιλη”

photo Prana World

 

 

Σχετικά με τον Αρθρογράφο

Lifehub

Το LifeHub είναι μία διαδικτυακή πλατφόρμα ενημέρωσης, πληροφόρησης, δικτύωσης και συνεργασίας με ανθρώπους που ενδιαφέρονται και αγαπούν το χώρο της ολιστικής θεραπευτικής. Μέσα από το LifeHub μπορείτε να επικοινωνήσετε τις ιδέες σας, να αντλήσετε πληροφόρηση από καταξιωμένους συνεργάτες στο χώρο, να βρείτε καλές πρακτικές για την καθημερινή σας ζωή, να εμπνευστείτε από ιστορίες επιτυχίας ή αποτυχίας, να γνωρίσετε ανθρώπους από την Ελλάδα και το εξωτερικό, να παρευρεθείτε σε διάφορες εκδηλώσεις και σεμινάρια. Απολαύστε μια πηγή πλούσια σε πληροφορίες και άρθρα!

Προσθήκη σχολίου

Γράψτε ένα σχόλιο


CAPTCHA Image
Reload Image

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.