ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΕΙΨΕΙΣ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

 

Στις περιόδους των εκλείψεων έχουµε τις µεγαλύτερες δυνατότητες, τις καλύτερες ευκαιρίες, για να φύγουν από τη ζωή µας ανεπιθύµητα, παρηκµασµένα, βαρετά, είτε αχρηστευµένα, τα οποία όλα µε κάποιον τρόπο είναι δεσµευτικά, και όσο κι αν προσπαθούµε σε άλλες περιόδους δεν ξεκολλάνε από τη ζωή µας.

Έκλειψη αποκαλείται η παροδική αφάνεια ουράνιου σώµατος ή τµήµατος αυτού όταν παρεµβάλλεται ανάµεσα από αυτό και τη Γη ένα άλλο ουράνιο σώµα, όµως, στις εκλείψεις της Σελήνης τούτη σκιάζεται από τη σκιά της Γης.

Μία ολική έκλειψη του Ήλιου ή της Σελήνης συµβαίνει όταν η Γη και η Σελήνη και ο Ήλιος είναι στην ίδια ευθεία γραµµή. Η φάση της πλήρους κάλυψης του Ήλιου όταν γίνεται ολική έκλειψη διαρκεί το πολύ µόνο επτά λεπτά και µερικά δευτερόλεπτα, έτσι, παρουσιάζεται στην πληρότητά της σε περιοχή που δεν υπερβαίνει τα 470 χιλιόµετρα µήκος και τα 270 χιλιόµετρα πλάτος, όπου εκεί είναι τότε περίπου τοπικό µεσηµέρι (ο Ήλιος βρίσκεται στο
µεσουράνηµα). Αυτή η σχετικά µικρή περιοχή διαφέρει σε κάθε µία έκλειψη του Ήλιου.

Αντιθέτως, µία έκλειψη της Σελήνης είναι ορατή από όλους τους τόπους όπου η Σελήνη βρίσκεται επάνω από τον ορίζοντα κατά τη διάρκεια της έκλειψής της, δηλαδή, το φαινόµενο είναι ορατό από το ήµισυ περίπου της επιφάνειας της Γης.

Στις περιοχές της Γης όπου µια έκλειψη δεν είναι ορατή, τα αποτελέσµατά της είναι έµµεσα και πάντως δεν είναι προφανή µε τον τρόπο µε τον οποίο παρουσιάζονται στις περιοχές όπου η έκλειψη είναι ορατή.

Η αστρολογική σηµασία των εκλείψεων του Ήλιου

Μολονότι ακόµη και µε ολική έκλειψη Ηλίου η πρόσληψη ηλιακής ενέργειας διακόπτεται µόνο για λίγα λεπτά
και σε ένα µικρό ποσοστό της επιφάνειας της Γης, η µικρή τούτη διατάραξη του ηµερήσιου κύκλου της ηλιακής ενέργειας που προσλαµβάνεται από τον πλανήτη µας προκαλεί αποτελέσµατα τα οποία οι αστρολόγοι διαπίστωσαν από την αρχαιότητα. Κάθε έκλειψη του Ήλιου είναι µία Νέα Σελήνη πολύ κοντά σε έναν από τους δύο ∆εσµούς της Σελήνης (∆εσµοί της Σελήνης ονοµάζονται τα δυο σηµεία στα οποία η τροχιά της Σελήνης τέµνεται από τον ετήσιο κύκλο της φαινόµενης τροχιάς του Ήλιου, ο οποίος κύκλος είναι ο Ζωδιακός Κύκλος). Η Νέα Σελήνη φέρει µία νέα δηµιουργική ώθηση. Ο άξονας των δυο ∆εσµών της Σελήνης τονίζει πολύ το ζεύγος παρελθόν και µέλλον.

Με την έκλειψη του Ήλιου γίνεται µία σύντοµη αλλά έντονη διατάραξη των φυσικών ρυθµών. Σε αυτά βασίζεται η ερµηνεία των εκλείψεων του Ήλιου. Η έκλειψη του Ήλιου προκαλεί να αντιµετωπίσουµε την φυσική πραγµατικότητα, προβάλλει τις δυσάρεστες ιδιότητες των κατεστηµένων, και έτσι, εντείνει την ανάγκη
να υπερνικήσουµε την αντίσταση του παρελθόντος για να δηµιουργηθούν αληθώς νέα όντα και να έχουµε πρόοδο. Γι’ αυτό, η έκλειψη του Ήλιου δεν ευνοεί τη συνέχιση (ή την έναρξη) δραστηριοτήτων που ακολουθούν την πεπατηµένη οδό, τα συνηθισµένα.

Σε πολλούς ανθρώπους οι οποίοι επίµονα είναι προσκολληµένοι στο προσωπικό κατεστηµένο τους η έκλειψη του Ήλιου προκαλεί απώλειες στη ζωή τους, και σχεδόν πάντοτε είναι ψυχικά οδυνηρές απώλειες. Η προσκόλληση στις συνήθειες, και γενικά στο παρελθόν, συνεπάγεται ότι στην εξελικτική δηµιουργική ώθηση των εκλείψεων
του Ήλιου αντιτάσσονται αντιδράσεις µε αρνητικά συναισθήµατα, και αυτά αργά ή γρήγορα οδηγούν σε καταστροφές και απώλειες προσφιλών σχέσεων, βολικών καταστάσεων, ή και περιουσιακών στοιχείων.

Αλλά, µε τις εκλείψεις δεν είναι αναπόφευκτο να συµβούν όλα αυτά. Χάνουµε εκείνο που δεν το εκτιµάµε σωστά και το κακοµεταχειριζόµαστε. Έχοντας κάτι συνεχώς ή σαν σίγουρο, δεν το προσέχουµε όσο του αξίζει. Αν για τον λόγο αυτόν χάσουµε κάτι, µα ειλικρινά µεταµεληθούµε, η ζωή µας φέρνει κάτι ανάλογο (είναι αδύνατον να είναι ακριβώς το ίδιο), και µας προκαλεί να δείξουµε στην πράξη ότι κατανοήσαµε το λάθος µας. Η µερική έκλειψη
του Ήλιου αφήνει τη δυνατότητα για µια δεύτερη ευκαιρία, διότι, η απώλεια είτε είναι µερική, είτε δεν είναι οριστική.

Το πρώτο και κύριο το οποίο οι εκλείψεις απαιτούν από τον άνθρωπο είναι η αναγνώριση ότι στη ζωή και γενικά στο σύµπαν κυριαρχεί ροή, κίνηση, αλλαγή — αλλιώς, το βιώνει αυτό οδυνηρά. Με την αφαιρετική τάση των ηλιακών εκλείψεων µπορεί να γίνεται συνειδητός συντονισµός για την απαλλαγή από κάτι βλαβερό,
όπως, µια κακή συνήθεια, ένας επιζήµιος συνεταιρισµός, µία νοσηρή σχέση. Για όλα αυτά όµως τίθεται το εξής ερώτηµα:

Ποια είναι τα αστρολογικά κριτήρια για το αν ένας άνθρωπος επηρεάζεται (πώς και σε τι) από µία έκλειψη του Ήλιου; Ο γενέθλιος αστρολογικός χάρτης είναι το µέτρο για την όποια επιρροή από αστρολογικούς παράγοντες στον συγκεκριµένο άνθρωπο. Η µοίρα του Ζωδιακού Κύκλου όπου γίνεται µία έκλειψη του Ήλιου είναι το κέντρο
ευαισθησίας και δεκτικότητας για τις επιρροές της έκλειψης αυτής.

Για να επηρεάζεται λοιπόν άµεσα ένα πρόσωπο από µία έκλειψη του Ήλιου απαιτείται τουλάχιστον ένας κύριος παράγοντας του γενέθλιου ωροσκοπίου του (όπως, ο Ήλιος, η Σελήνη, ο Ωροσκόπος, ο άξονας των ∆εσµών της Σελήνης) να βρίσκεται στη µοίρα της έκλειψης ή σε απόκλιση µέχρι τέσσερεις µοίρες. Αν κάποιος άλλος αστρολογικός παράγοντας είναι στη µοίρα της έκλειψης, το είδος και η ένταση της επιρροής εξαρτώνται από το τι αντιπροσωπεύει αυτός ο παράγοντας ειδικά στον συγκεκριµένο γενέθλιο αστρολογικό χάρτη.

Αν η γενέθλια θέση πλανήτη είναι σε αστρολογική όψη µε τη µοίρα της έκλειψης, το συγκεκριµένο άτοµο επηρεάζεται ανάλογα µε την ένταση και τον ειδικό τρόπο της όψης αυτής και στα θέµατα του δεδοµένου πλανήτη ως αντιπρόσωπου αστρολογικού οίκου. Αλλά, χρειάζεται µία επί πλέον προϋπόθεση για την επιρροή µιας έκλειψης:

Για να είναι µία έκλειψη του Ήλιου πολύ σηµαντική στη ζωή ενός ανθρώπου, απαιτείται τουλάχιστον ένας µε (κύρια) όψη συνδυασµός πλανητών στο γενέθλιο ωροσκόπιό του να είναι ίδιος µε συνδυασµό συνυπάρχοντα µε την έκλειψη του Ήλιου. Αν ένας τέτοιος συνδυασµός είναι σε αστρολογική όψη µε τη µοίρα της έκλειψης του Ήλιου, η επιρροή της έκλειψης είναι πολλαπλάσια για τον δεδοµένο άνθρωπο.

Η προς ένα πρόσωπο επιρροή µιας έκλειψης φτάνει στο µέγιστο αν υπάρχουν και “προοδευµένες θέσεις” των πλανητών του γενέθλιου ωροσκοπίου οι οποίες θέσεις σχηµατίζουν όψεις µε τη µοίρα της έκλειψης. Μα προσοχή! Για τις όψεις από προοδευµένες θέσεις απαιτείται όχι µεγαλύτερη απόκλιση από µία µοίρα. Η διάρκεια της επιρροής µιας έκλειψης του Ήλιου εκτείνεται πέρα από τον Σεληνιακό Κύκλο στον οποίο γίνεται η έκλειψη, και φτάνει µέχρι την επόµενη περίοδο εκλείψεων περίπου σε 6 µήνες. Μετά την έκλειψη, η πιο κρίσιµη περίοδος είναι σε τρεις µήνες επί περίπου 15 ηµέρες όταν ο Ήλιος για πρώτη φορά είναι σε όψη 1/4=90° µε τη µοίρα όπου έγινε η έκλειψη. Στο µέλλον, στις περιόδους στις οποίες ένας πλανήτης σχηµατίζει κύρια όψη µε τη µοίρα της έκλειψης ενεργοποιείται ξανά η επιρροή της και συµβαίνουν γεγονότα σχετικά µε αυτήν.

Αυτές οι ενεργοποιήσεις οι οποίες γίνονται µέχρι την επόµενη περίοδο εκλείψεων έχουν µεγάλη ισχύ. Ο Ήλιος
και ο Άρης είναι οι πιο ισχυροί διεγέρτες της επιρροής µιας έκλειψης. Στον αστρολογικό χάρτη µιας έκλειψης του Ήλιου αν οι σχετικά πιο αργοί πλανήτες (∆ίας, Κρόνος, Ουρανός, Ποσειδώνας, Πλούτωνας) είναι σε κύρια όψη µε τη µοίρα της έκλειψης, η επιρροή της έκλειψης εκδηλώνεται και µετά την επόµενη περίοδο εκλείψεων όταν ένας πλανήτης θα είναι σε όψη µε τη µοίρα της έκλειψης.

Κάθε έκλειψη της Σελήνης εντείνει αυτά που σηµαίνει µία Πανσέληνος: συνειδητοποίηση και ολοκλήρωση, έντονη συλλειτουργία των αντίθετων πόλων της ζωής, σύνθεση αντιθέσεων — ειδεµή, γίνεται σχίσµα και αποσύνθεση. Εφόσον οι περισσότεροι άνθρωποι ζουν µε αυταπάτες, στις εκλείψεις της Σελήνης µερικές από τις αυταπάτες τους διαλύονται οδυνηρά και τούτοι πέφτουν σε καταστάσεις άγχους.

Οι εκλείψεις της Σελήνης επηρεάζουν κυρίως το ψυχολογικό και ιδίως το συναισθηµατικό πεδίο, και προκαλούν αναδροµές (αναµοχλεύσεις) σε παρελθόντα βιώµατα. Γεγονότα οφειλόµενα κυρίως σε µία έκλειψη της Σελήνης προκαλούνται µάλλον σπανίως. Αντιθέτως, µε κάθε έκλειψη Ηλίου συµβαίνουν πολλά. Στο βιολογικό πεδίο, µε τις εκλείψεις της Σελήνης διαταράσσονται οι ρυθµοί της ζωής, ιδίως στα φυτά και στις αναπαραγωγικές λειτουργίες των θηλυκών οργανισµών.

Συνθετική ερµηνεία των εκλείψεων της Σελήνης και του Ήλιου

Σε κάθε περίοδο εκλείψεων (ανά 5 µήνες και 20 ηµέρες), γίνεται µία έκλειψη Ηλίου, και κατά κανόνα και µία έκλειψη της Σελήνης. Η έκλειψη της Σελήνης συµβαίνει περίπου 15 ηµέρες πριν ή µετά την έκλειψη του Ήλιου, στο απέναντι ζώδιο από αυτό όπου γίνεται η έκλειψη του Ήλιου, ή, στο προηγούµενο είτε στο επόµενο από το απέναντι
ζώδιο όπου γίνεται η έκλειψη του Ήλιου. Κάθε µία τέτοια περίπτωση έχει ιδιαίτερη αστρολογική σηµασία, διότι, οι δύο (σπανίως τρεις) εκλείψεις της κάθε περιόδου εκλείψεων λειτουργούν ως µία ενότητα, γι’ αυτό: Μια έκλειψη χρειάζεται να εξετάζεται µαζί µε την προηγούµενη είτε την επόµενη έκλειψη στην ίδια περίοδο εκλείψεων, και η οποία είναι πάντοτε της άλλης κατηγορίας (Ηλίου είτε Σελήνης).

Αυτές οι δυο εκλείψεις συνιστούν ένα ζεύγος εκλείψεων, µα ειδικά: Η έκλειψη του Ήλιου εντείνει την ανάγκη για νέα δράση και ανάπτυξη. Η έκλειψη της Σελήνης τονίζει περισσότερο την ανάγκη για συνειδητοποίηση και
για σύνθεση αντιθέσεων. Οι εκλείψεις κοντά στον άξονα των ∆εσµών της Σελήνης στον γενέθλιο αστρολογικό χάρτη έχουν ιδιαίτερη σηµασία.

Οι εκλείψεις που γίνονται µε τους δύο ∆εσµούς της Σελήνης στις γενέθλιες θέσεις τους συµβαίνουν στο πρώτο έτος της ζωής κάθε ανθρώπου, και στις περιόδους από 6 µήνες πριν µέχρι 6 µήνες µετά τις ηλικίες που είναι µια ή περισσότερες φορές 18 έτη και 7 µήνες (37 έτη 2 µήνες, 55 έτη 9 µήνες, κλπ.). Σε αυτές τις περιόδους εντείνεται η απαίτηση να διαχειρίζονται άριστα οι έµφυτες ικανότητες (φανερώνονται από τον Νότιο ∆εσµό της Σελήνης) και να
αναπτύσσονται νέες αρετές (υποδεικνύονται από τον Βόρειο ∆εσµό της Σελήνης). Οι εκλείψεις µε τους δύο ∆εσµούς της Σελήνης να κατέχουν ο ένας την γενέθλια θέση του άλλου, δηλαδή, απέναντι από τις γενέθλιες θέσεις τους, συµβαίνουν στις περιόδους από 6 µήνες πριν µέχρι 6 µήνες µετά τις ηλικίες 9 έτη 4 µήνες, 27 έτη 11
µήνες, 46 έτη 6 µήνες, 65 έτη 1 µήνας, 83 έτη 8 µήνες, 102 έτη 3 µήνες. Οι εκλείψεις οι οποίες γίνονται σε αυτές τις περιόδους θέτουν τον συγκεκριµένο άνθρωπο σε δοκιµασία µε το δίληµµα: ∆ηµιουργία και ανέλιξη, ή, επανάληψη και συντήρηση.

Κάθε έκλειψη της Σελήνης υπηρετεί τις απαιτήσεις της έκλειψης του Ήλιου η οποία γίνεται στην ίδια περίοδο εκλείψεων. Αυτό ισχύει είτε η έκλειψη της Σελήνης προηγείται της έκλειψης του Ήλιου είτε έπεται.

Έκλειψη της Σελήνης πριν από έκλειψη του Ήλιου

Από την έκλειψη της Σελήνης προκαλούνται συνειδητοποιήσεις οι οποίες προηγούνται των σχετικών
γεγονότων τα οποία συναρτώνται µε την έκλειψη του Ήλιου στην ίδια περίοδο.

Έκλειψη του Ήλιου πριν από έκλειψη της Σελήνης

Τα προκαλούµενα συµβάντα από την έκλειψη του Ήλιου γίνονται πριν από τις σχετικές συνειδητοποιήσεις οι
οποίες προκαλούνται από την έκλειψη της Σελήνης που γίνεται στην ίδια περίοδο.

Έκλειψη της Σελήνης στο απέναντι ζώδιο από αυτό της έκλειψης του Ηλίου

Οι επιρροές της έκλειψης της Σελήνης συντονίζονται πολύ εύκολα µε τις απαιτήσεις της έκλειψης του Ήλιου, διότι, δύο απέναντι ζώδια έχουν συµπληρωµατικούς χαρακτήρες και οι τάσεις τους µπορεί µε µέτρια προσπάθεια να συντεθούν και να συλλειτουργούν.

Έκλειψη της Σελήνης στο προηγούµενο ή στο επόµενο από το απέναντι ζώδιο όπου γίνεται η έκλειψη του Ηλίου

Οι επιρροές της έκλειψης της Σελήνης είναι δύσκολο να συντονιστούν µε τις απαιτήσεις της έκλειψης του Ήλιου, διότι, τα δύο συγκεκριµένα ζώδια διαφέρουν ως προς όλα τα βασικά χαρακτηριστικά ζωδίων (Στοιχείο, Ποιότητα, πολικότητα).

Παράδειγµα επίκαιρο: Τα ζώδια Ζυγός και Ταύρος. Ο Ζυγός είναι ζώδιο του Αέρα, Κύριο και αρσενικό. Ο Ταύρος είναι ζώδιο της Γης, Σταθερό και θηλυκό. (Ο όρος “αρσενικό ζώδιο” σηµαίνει κυρίως εξωστρέφεια, “θηλυκό ζώδιο” σηµαίνει κυρίως εσωστρέφεια και δεκτικότητα.) Η βασική ερµηνεία στην συγκεκριµένη περίπτωση είναι η ακόλουθη:

Στον Ζυγό έκλειψη της Σελήνης και µετά στον Ταύρο έκλειψη του Ήλιου: Η συχνή αµφιταλάντευση και η αναποφασιστικότητα (οι χαµηλές βαθµίδες του ρεπερτορίου του Ζυγού) απαιτείται να ελεγχθούν, ώστε η κοινωνικότητα και η συντροφικότητα (υψηλές βαθµίδες των δυνατοτήτων του Ζυγού) να υπηρετούν τις
κύριες ανάγκες του ζωδίου Ταύρος: την αυτοσυντήρηση και την προστασία της φύσης (φύση, µε την ευρύτερη σηµασία του όρου: κάθε τι που είναι γνήσια φυσικό).

Το παρόν άρθρο δεν θα µπορούσε να περιέχει όλες τις αστρολογικές πληροφορίες σχετικά µε τις εκλείψεις (χρειάζονται δεκάδες σελίδες), όπως, όλους τους συνδυασµούς ζωδίων και όλους τους συνδυασµούς αστρολογικών οίκων µε ένα ζεύγος εκλείψεων (Ηλίου και Σελήνης είτε Σελήνης και Ηλίου) καθώς και την µακροχρόνια σύνδεση των εκλείψεων κάθε µιας κατηγορίας (Ηλίου ή Σελήνης) στις σειρές του σάρου (περίοδος 18 έτη και 11 ηµέρες) και του Μετωνικού Κύκλου (περίοδος 19 έτη). Έτσι, τελειώνω το άρθρο αυτό επαναλαµβάνοντας την πρώτη παράγραφο του άρθρου στην οποία διατυπώνεται κάτι διαχρονικό το οποίο οι εκλείψεις που γίνονται σε τούτη την άνοιξη το κάνουν εξαιρετικά επίκαιρο, και το επισηµαίνω:

Στις περιόδους των εκλείψεων έχουµε τις µεγαλύτερες δυνατότητες, τις καλύτερες ευκαιρίες, για να φύγουν από τη ζωή µας ανεπιθύµητα, παρηκµασµένα, βαρετά, είτε αχρηστευµένα, τα οποία όλα µε κάποιον τρόπο είναι δεσµευτικά, και όσο κι αν προσπαθούµε σε άλλες περιόδους δεν ξεκολλάνε από τη ζωή µας.

 

Αστρογιάννης, κατά κόσµον, Γιάννης Συµεώνογλου

 

Σχετικά με τον Αρθρογράφο

Lifehub

Το LifeHub είναι μία διαδικτυακή πλατφόρμα ενημέρωσης, πληροφόρησης, δικτύωσης και συνεργασίας με ανθρώπους που ενδιαφέρονται και αγαπούν το χώρο της ολιστικής θεραπευτικής. Μέσα από το LifeHub μπορείτε να επικοινωνήσετε τις ιδέες σας, να αντλήσετε πληροφόρηση από καταξιωμένους συνεργάτες στο χώρο, να βρείτε καλές πρακτικές για την καθημερινή σας ζωή, να εμπνευστείτε από ιστορίες επιτυχίας ή αποτυχίας, να γνωρίσετε ανθρώπους από την Ελλάδα και το εξωτερικό, να παρευρεθείτε σε διάφορες εκδηλώσεις και σεμινάρια. Απολαύστε μια πηγή πλούσια σε πληροφορίες και άρθρα!

Προσθήκη σχολίου

Γράψτε ένα σχόλιο


CAPTCHA Image
Reload Image

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.