ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΕΣΩΤΕΡΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ

 

ΟΙ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ARCANE, ΣΤΟ LIFEHUB, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ

 

Ο ομαδικός διαλογισμός Πανσελήνου είναι μία σπουδαία μορφή υπηρεσίας.

Η ώρα της Πανσελήνου είναι η περίοδος που οι πνευματικές ενέργειες, με τρόπο μοναδικό, είναι προσιτές και διευκολύνουν μία στενότερη σχέση ανάμεσα στην ανθρωπότητα και την Ιεραρχία.

Κάθε μήνα, οι ενέργειες που εισρέουν, μεταφέρουν τις ιδιαίτερες ιδιότητες του Αστερισμού που επηρεάζει αυτό το μήνα. Οι ενέργειες αυτές, καθώς πέφτουν διαδοχικά πάνω στην ανθρωπότητα, εδραιώνουν τις «θείες ιδιότητες» στη συνείδηση των ανθρώπων.

Εμείς επιδιώκουμε να διοχετεύσουμε την πνευματική εισροή στις διάνοιες και τις καρδιές των ανθρώπων, κι έτσι να δυναμώσουμε το δεσμό ανάμεσα στο ανθρώπινο βασίλειο και το βασίλειο του Θεού.

Η είσοδος στη Ατραπό της Προσέγγισης είναι δυνατή σε άτομα, ομίλους και στην ανθρωπότητα στο σύνολο της, σαν μία μονάδα.

Οι ενέργειες, με τις οποίες δεν ερχόμαστε συνήθως σε επαφή, είναι δυνατόν να προσεγγισθούν, να γίνουν αισθητές και να χρησιμοποιηθούν στις ώρες αυτές των Πανσελήνων, με σκοπό να έρθουμε σε επαφή μαζί τους σε ομαδικό σχηματισμό.

Έτσι το άτομο, ο όμιλος και η ανθρωπότητα εμπλουτίζονται και ζωογονούνται.

 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΟΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟ

Εκείνος που ατενίζει το φως και στέκεται μέσα στην ακτινοβολία του, χάνει από τα Μάτια του τους                         σκοπούς του κόσμου των ανθρώπων, περνά στον φωτισμένο Δρόμο που οδηγεί στο μεγάλο Κέντρο της Απορρόφησης.

Αυτός όμως που αισθάνεται την παρόρμηση να περάσει αυτό το Δρόμο, εντούτοις αγαπά τον αδελφό  του που βρίσκεται στο σκοτάδι, στρέφεται στο στυλοβάτη του φωτός και γυρίζει προς την άλλη κατεύθυνση.

Ατενίζει το σκοτάδι και τότε τα επτά κέντρα φωτός , που είναι μέσα του, μεταβιβάζουν το Φως που ξεχύνεται προς τα έξω και ΝΑ, η όψη αυτών που βρίσκονται πάνω στο σκοτεινό δρόμο, δέχεται αυτό το Φως.

Ο δρόμος γι’ αυτούς δεν είναι πια τόσο σκοτεινός.

Πίσω από τους μαχητές- ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι- απαστράφτει το Φως της Ιεραρχίας.

 

ΤΥΠΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΥ

  • ΟΜΑΔΙΚΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ:

Βεβαιώνουμε το γεγονός της ομαδικής συγχώνευσης και ολοκλήρωσης μέσα στο κέντρο καρδιάς του Νέου Ομίλου Εξυπηρετητών του Κόσμου, που μεσολαβεί μεταξύ Ιεραρχίας και ανθρωπότητας εκφωνώντας:

Είμαι ένα με τους αδελφούς μου στον Όμιλο, κι ό,τι έχω, όλα είναι δικά τους.

Είθε η αγάπη, που βρίσκεται μέσα στην ψυχή μου, να διαχυθεί προς αυτούς.

Είθε η δύναμη, που είναι μέσα μου, να τους ανυψώσει και να τους βοηθήσει.

Είθε οι σκέψεις, που δημιουργεί η ψυχή μου, να φθάσουν σ’αυτούς και να τους

ενθαρρύνουν.

  • ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ:

Προβάλλουμε μία γραμμή φωτεινής ενέργειας προς την πνευματική Ιεραρχία του πλανήτη, την πλανητική καρδιά, το μεγάλο Άσραμ του Σανάτ Κουμάρα και προς το Χριστό, μέσα στην καρδιά της Ιεραρχίας.

Προεκτείνουμε τη γραμμή φωτός προς τη Σαμπάλλα, το κέντρο όπου η θέληση του Θεού είναι γνωστή.

  • ΑΝΩΤΕΡΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ:

Διατηρούμε την ενατένιση και το νου ανοιχτό στις εξωπλανητικές ενέργειες που εισρέουν στη Σαμπάλλα και ακτινοβολούνται δια της Ιεραρχίας.Με τη χρήση της δημιουργικής φαντασίας επιχειρούμε να δούμε τα τρία πλανητικά κέντρα – Σαμπάλλα, Ιεραρχία,Ανθρωπότητα – να ευθυγραμμίζονται βαθμηδόν και να αλληλενεργούν.

  • ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Στοχαζόμαστε στην συγκεκριμένη σπερματική σκέψη του αντίστοιχου ζωδίου κάθε μήνα.

  • ΚΑΤΑΣΤΑΛΛΑΞΗ:

Με τη χρήση της δημιουργικής φαντασίας, οραματιζόμαστε τις ενέργειες του Φωτός, της Αγάπης και της Θέλησης- για- το – καλό να εισρέουν παντού στον πλανήτη και να αγκυροβολούνται πάνω στη Γη, σε προετοιμασμένα κέντρα του φυσικού πεδίου, μέσω των οποίων θα μπορέσει το Σχέδιο να εκδηλωθεί…(Χρησιμοποιούμε την εξαπλή πρόοδο της θείας Αγάπης σαν την αλληλουχία καταστάλλαξης της ενέργειας-Σαμπάλλα/ Ιεραρχία/ ο Χριστός/ο Νέος Όμιλος Εξυπηρετητών του Κόσμου/ άνθρωποι καλής θέλησης παντού στο κόσμο/ φυσικά κέντρα διανομής).

  • ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ:

Επανεστιάζουμε τη συνείδηση, ως όμιλος, μέσα στην περιφέρεια του μεγάλου Άσραμ.

Από κοινού εκφωνούμε τη βεβαίωση:

Στο κέντρο όλης της Αγάπης στέκω. Από αυτό το κέντρο εγώ, η Ψυχή, θα

κινηθώ προς τα έξω. Από αυτό το κέντρο εγώ, που υπηρετώ, θα εργασθώ.

Είθε η αγάπη του θείου Εαυτού, να διαχυθεί μέσα στην καρδιά μου, μέσω

του ομίλου μου και σ’ ολόκληρο τον κόσμο.

Οραματιζόμαστε το ρεύμα της πνευματικής εισροής που εξαπολύεται από τη Σαμπάλλα μέσω της Ιεραρχίας και διοχετεύεται μέσα στην ανθρωπότητα δια του προετοιμασμένου αγωγού.

Αναλογιζόμαστε το πώς αυτές οι εισερχόμενες ενέργειες συγκροτούν την «Ατραπό του Φωτός» για τον ερχόμενο Παγκόσμιο Διδάσκαλο, το Χριστό.

  • ΔΙΑΝΟΜΗ:

Καθώς εκφωνούμε τη Μεγάλη Επίκληση, οραματιζόμαστε τη διάχυση του Φωτός, της Αγάπης και της Δύναμης από την πνευματική Ιεραρχία μέσω των πέντε πλανητικών Κέντρων εισόδου (Λονδίνο / Νταρτγήλιγκ / Ν.Υόρκη / Γενεύη / Τόκυο) να ακτινοβολούν τη συνείδηση ολόκληρης της ανθρώπινης φυλής.

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΚΛΗΣΗ

Από την εστία του Φωτός, μέσα από τη διάνοια του Θεού

Ας διαχυθεί Φως μέσα στις διάνοιες των ανθρώπων

Το Φως ας κατέλθει στη Γη

 

Από την εστία της Αγάπης, μέσα από την καρδιά του Θεού

Ας διαχυθεί Αγάπη μέσα στις καρδιές των ανθρώπων

Είθε ο Χριστός να γυρίσει στη Γη

 

Από το κέντρο , όπου η θέληση του Θεού είναι γνωστή

Ο Σκοπός ας καθοδηγεί τις μικρές θελήσεις των ανθρώπων

Ο Σκοπός που οι Διδάσκαλοι γνωρίζουν και υπηρετούν

 

Από το κέντρο , που ονομάζουμε φυλή των ανθρώπων

Το Σχέδιο της Αγάπης και του Φωτός ας πραγματοποιηθεί

Και είθε να σφραγίσει την πύλη του κακού

 

Το Φως, η Αγάπη και η Δύναμη, ας αποκαταστήσουν το  Σχέδιο πάνω στη Γη

 

ΟΜ                  ΟΜ                  ΟΜ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτή τη μορφή υπηρεσίας, μπορούν να ενημερώνονται μέσα από την ιστοσελίδα για την ημέρα της Πανσελήνου και για τη σπερματική σκέψη του μήνα.

Για το μήνα Απρίλιο η Πανσέληνος πραγματοποιείται στις 22/4 και ώρα 7.25 π.μ. Ο διαλογισμός μπορεί να γίνεται εντός 12ώρου από την ακριβή ώρα και η σύνδεση να είναι υποκειμενική.

Η σπερματική σκέψη είναι:

Βλέπω και όταν ο οφθαλμός ανοιχτεί, όλα φωτίζονται

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις παρακαλούμε απευθυνθείτε στο  lifehub.gr@gmail.com ή στο https://www.facebook.com/LifeHub.gr/?ref=hl

photo roadtoawakening.net

 

Σχετικά με τον Αρθρογράφο

Lifehub

Το LifeHub είναι μία διαδικτυακή πλατφόρμα ενημέρωσης, πληροφόρησης, δικτύωσης και συνεργασίας με ανθρώπους που ενδιαφέρονται και αγαπούν το χώρο της ολιστικής θεραπευτικής. Μέσα από το LifeHub μπορείτε να επικοινωνήσετε τις ιδέες σας, να αντλήσετε πληροφόρηση από καταξιωμένους συνεργάτες στο χώρο, να βρείτε καλές πρακτικές για την καθημερινή σας ζωή, να εμπνευστείτε από ιστορίες επιτυχίας ή αποτυχίας, να γνωρίσετε ανθρώπους από την Ελλάδα και το εξωτερικό, να παρευρεθείτε σε διάφορες εκδηλώσεις και σεμινάρια. Απολαύστε μια πηγή πλούσια σε πληροφορίες και άρθρα!

Προσθήκη σχολίου

Γράψτε ένα σχόλιο


CAPTCHA Image
Reload Image

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.