ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Η ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ

Υπάρχει ένα αυξανόμενο αίσθημα μεταξύ των πολιτών των περισσοτέρων εθνών, πως το κύριο καθήκον των εκπαιδευτικών συστημάτων είναι να προετοιμάσουν το παιδί για να γίνει πολίτης. Μ’ αυτό εννοούν ότι είναι χρέος της Πολιτείας και των φορολογουμένων να γυμνάσουν το παιδί έτσι ώστε να μπορέσει να γίνει ένα συνεργαζόμενο, νοήμον τμήμα εκείνου του οργανωμένου συνόλου, που ονομάζουμε κράτος.

Να μπορέσει να γίνει τόσο πειθαρχημένο, ώστε ν’ αναλάβει το ρόλο του και να πραγματοποιήσει τη συνεισφορά του στην Πολιτεία κι έτσι ν’ αποκτήσει κοινωνική αξία, παίζοντας όμως έναν ευδιάκριτο ατομικό ρόλο και ταυτόχρονα έναν ομαδικά κατευθυνόμενο ρόλο στη ζωή της κοινότητας που γεννήθηκε.

Να θεωρεί ότι η προσωπική του ζωή και τα συμφέροντά του μετρούν λιγότερο από τη συλλογική ζωή και ότι το προκαταρκτικό μάθημα που πρέπει να διδαχθεί είναι το γεγονός πως συνιστά μία μονάδα μέσα σε μία λειτουργική ομάδα παρόμοιων μονάδων, που καθεμιά τους αναμένεται να προσφέρει στο σύνολο το δικό της ποσοστό αγαθού.

Το πρωταρχικό σπέρμα της ιδέας αυτής (όσο κι αν φαίνεται εκπληκτικό) ξεκίνησε όταν οργανώθηκε το πρώτο σχολείο πριν από χιλιάδες χρόνια. Αυτά τα σχολεία ήταν πολύ μικρά στην αρχή, εκπαίδευαν μόνο μία ευνοούμενη μειοψηφία, αλλά οδηγούσαν βαθμιαία σ’ εκείνη τη μαζική εκπαίδευση και την υποχρεωτική διδασκαλία, που χαρακτηρίζει τα σύγχρονα δημόσια σχολεία, τα οποία έχουν το αξιοσημείωτο καθήκον να προετοιμάσουν εκατομμύρια νέων ανθρώπων στο κόσμο για μία νοήμονα, αλλά κατευθυνόμενη δημόσια ζωή.

Σήμερα, ανάμεσα στα αποκαλούμενα φωτισμένα έθνη, κάποια μορφή υποχρεωτικής εκπαίδευσης επιβάλλεται στις μάζες. Τα παιδιά όλων των εθνών διδάσκονται ανάγνωση, γραφή και στοιχεία αριθμητικής. Υποτίθεται ότι κατ’ αυτό τον τρόπο αποκομίζουν κάποια γενική ιδέα για τις παγκόσμιες συνθήκες, που τις διδάσκονται γεωγραφικά, ιστορικά και οικονομικά.

Τα μεταβαλλόμενα περιγράμματα αυτής της εικόνας δημιουργούν σήμερα νοητική ευκαμψία στα παιδιά κι αυτό αποτελεί ένα συγκεκριμένο προσόν.

Πηγή ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ – Alice Bailey

 

Επιμέλεια

Δήμητρα Αλαγκιόζογλου

 

Σχετικά με τον Αρθρογράφο

ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΛΑΓΚΙΟΖΟΓΛΟΥ

Ονομάζομαι Δήμητρα Αλαγκιόζογλου και είμαι Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός.

Ο κύκλος αυτός της εργασίας τελείωσε και τώρα είμαι εθελόντρια σε μία Μ.Κ.Ο που υποστηρίζει και συμπαρίσταται σε οικογένειες και παιδιά κυρίως Ρομά αλλά και άλλων εθνικοτήτων.

Ασχολούμαι κυρίως με παιδιά βοηθώντας τα στα μαθήματα τους.

Τα ενδιαφέροντα μου άπτονται θέματα όπως Φιλοσοφία, Εσωτερική Αστρολογία, Εσωτερική Θεραπευτική, αλλά και θέματα σύγχρονων Επιστημών, όπως η Αστροφυσική, θεωρία των κβάντα και άλλοι συναφείς κλάδοι.

Προσθήκη σχολίου

Γράψτε ένα σχόλιο


CAPTCHA Image
Reload Image

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.