ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΕΣΩΤΕΡΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΥ

 

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΥ

 

Η τεχνική του διαλογισμού διέπει κάθε διεύρυνση της συνείδησης, κάθε καταγραφή σχεδίου ή σκοπού και στην πραγματικότητα ολόκληρη την διαδικασία της εξελικτικής ανάπτυξης.

Η εστίαση της επιθυμίας του μέσου ανθρώπου να αποκτήσει σε ότι νομίζει ότι θα βελτιώσει τους όρους διαβίωσης του, καθαρά με την υλιστική έννοια πχ να αποκτήσει χρήμα, ακίνητα, δόξα, δύναμη, είναι η κατώτερη όψη του διαλογισμού. Διότι η σκέψη του είναι εστιασμένη στα υλικά αποκτήματα και πως θα τα κατακτήσει.

Η στοχαστική σκέψη του επιστήμονα ή του καλλιτέχνη είναι μια άλλη μορφή διαλογισμού Ανώτερη σε σκοπό και πρόθεση από την προηγούμενη του υλιστή και αυτό διότι έχει συγκεκριμένες ομαδικές επιτεύξεις.

Ένας ανώτερος ακόμα διαλογισμός λαμβάνει χώρα όταν ο άνθρωπος αναγνωρίζει ότι έχει μια ψυχή και προσπαθεί να την εκφράσει στο φυσικό πεδίο. Αυτή η προσπάθεια θα έχει σαν αποτέλεσμα το μετασχηματισμό της επιθυμίας σε έφεση.

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο διαλογισμός είναι εκείνο που ευθύνεται για το μετασχηματισμό της επιθυμίας του μέσου ανθρώπου σε πνευματική θέληση, η οποία είναι πράκτορας του σκοπού.

Ο διαλογισμός είναι εκείνος που προκαλεί ατομική, ομαδική και πλανητική ευθυγράμμιση. Η ευθυγράμμιση είναι πάντοτε πρώτος σκοπός του διαλογισμού και το τελικό ή μόνιμο στάδιο που επιτυγχάνεται.

Ο διαλογισμός είναι η αιτία που το άτομο ή ο όμιλος μετουσιώνει και τελικά αποβάλλει τα εμπόδια και κωλύματα του χαρακτήρα μας.

Είναι το ανώτατο όργανο που μας οδηγεί στην τελειοποιημένη 3 όψη της θεότητας, στην ενεργό και δημιουργική νοημοσύνη.

Ο διαλογισμός είναι η τεχνική με την οποία το άτομο, η ομάδα, αλλά και οι Διδάσκαλοι προετοιμάζονται για τη μύηση. Κατά την 6η μύηση οι Διδάσκαλοι προετοιμάζονται ώστε να καθοριστεί η Ατραπός πάνω στην οποία θα συνεχίσουν να υπηρετούν.

Ο διαλογισμός φέρνει σε δημιουργική ευθυγράμμιση το ένστικτο, τη διανόηση, την ενόραση καθώς και την συνειδητή ταύτιση. Σχετίζει σε μια ενότητα τον κατώτερο ή συγκεκριμένο νου, τον ομαδικό νου, τον Ιεραρχικό και Παγκόσμιο Νου. Οδηγεί σε μια συνειδητή ευθυγράμμιση των κέντρων του μαθητή καθώς και των 3 πλανητικών κέντρων, Σαμπάλα – Ιεραρχία – Ανθρωπότητα, έχει φύση επικλητική, απαιτητική, συγχωνευτική, δεκτική και διανεμητική.

Στο μαθητή είναι ο παράγοντας που δομεί την γέφυρα που ενώνει το νοητικό με την Πνευματική Τριάδα. Ελέγχει μέσω της ψυχής ή της Πνευματικής Τριάδας, το κέντρο Κεφαλής που είναι το σημείο εστίασης, πνευματικής επίκλησης και πνευματικής λήψης. Ελέγχει το κέντρο Άζνα που για το μαθητή είναι ο κύριος πράκτορας για την διανομή της πνευματικής ενέργειας.

Στον ομαδικό διαλογισμό οδηγεί σε συγχώνευση του προσωπικού του ομίλου στην ενωμένη ομαδική του επικλητική έκκληση. Όταν η επίκληση είναι συνειδητή και δυναμική εφελκύει ανταπόκριση που οδηγεί στην πνευματική υπηρεσία του ομίλου.

Στην Ιεραρχία ο διαλογισμός είναι μια ενστικτώδης συνήθεια και δεν απαιτεί καμία αναγκαστική διαδικασία.

Ο διαλογισμός της Ιεραρχίας έχει δύο όψεις.

  1. Κινητοποιεί την Ιεραρχική ανταπόκριση στην συνειδητή επίκληση των ανθρώπων που προσεύχονται, που εργάζονται μυστικιστικά ή αποκρυφιστικά.
  2. Διαλογίζεται για να προσεγγίσει την Σαμπάλλα από όπου εφελκύει πνευματική ενέργεια τόση όση απαιτείται για την Ιεραρχική υπηρεσία.

Ο διαλογισμός αποτελεί εξέχουσα δημιουργική πρακτική στον πλανήτη μας και εννοούμε τον διαλογισμό που συνοδεύεται από δημιουργική εργασία, δηλαδή εφαρμογή των διαλογιστικών μας αναγνωρίσεων στην καθημερινότητα μας.

Όλες οι Θείες Ζωές και Υπάρξεις έχουν προέλθει από την ανθρωπότητα, στην οποία λειτουργεί η δημιουργική διαλογιστική διαδικασία. Η εξέλιξη όλου του πλανήτη σχετίζεται με το δημιουργικό διαλογισμό. Γι’ αυτό δίνουμε τόση έμφαση στον ατομικό και ομαδικό διαλογισμό με σπερματική σκέψη.

Τα βασίλεια της φύσης θα εξελιχθούν κάτω από την επίδραση του ανθρώπινου βασιλείου μια και η ανθρωπότητα είναι ο μακρόκοσμος των άλλων βασιλείων της φύσης που δεν διαθέτουν ατομικό νου. Όπως εμείς πριν να γίνουμε αυτοσυνείδητα όντα εξελισσόμαστε βάσει των πλανητικών νόμων που είναι προϊόντα του διαλογισμού Του, έτσι και τα υποανθρώπινα βασίλεια εξελίσσονται βάσει του ενστίκτου. Το ένστικτο είναι η υποτυπώδης μορφή διαλογισμού που οδηγεί τα φυτά να στρέφονται προς τον ήλιο. Η ανθρωπότητα παίζει ένα ενδιάμεσο ρόλο μεταξύ του υποανθρώπινο και υπερανθρώπινου βασιλείου. Ο ρόλος αυτός του ενδιάμεσου θα βοηθήσει την ανθρωπότητα να κάνει την υπέρβασή της.

Η ανθρωπότητα έχει δύο στόχους να επιτύχει.

Ο ένας είναι η εξέλιξη των 3 κάτω Ιερών βασιλείων της φύσης και ο δεύτερος την απελευθέρωσής της για άλλους υψηλότερούς πνευματικούς στόχους. Πάντοτε στο ενδιάμεσο, μεταξύ των βασιλείων της φύσης υπάρχει ένας ενδιάμεσος όμιλος. Για την εξέλιξη των υπανθρώπινων βασιλείων ο ενδιάμεσος είναι η ανθρωπότητα. Μεταξύ της μέσης ανθρωπότητας και της ψυχής υπάρχει ένας όμιλος ανθρώπων που μπορούν να διαλογιστούν δημιουργικά. Είναι οι άνθρωποι που με ήρεμο στοχασμό, εστιασμένη έκκληση και με αληθινό υπόβαθρο γνώσης είναι ικανοί να σκέπτονται δια μέσω μιας ανώτερης κατάστασης συνείδησης από το μέσο άνθρωπο, το αμέσως επόμενο βήμα τους στην ανώτερη εξέλιξη.

Οι ενδιάμεσοι αυτοί όμιλοι εργατών που γνωρίζουν τη δύναμη του διαλογισμού είναι κυρίως δημιουργικοί και αποδεικνύουν την ικανότητά τους με αποτελεσματική εργασία τόσο στο επόμενο βασίλειο όσο και στο βασίλειο που βρίσκεται συνειδησιακά κάτω από αυτούς, είτε είναι η μάζα των ανθρώπων, είτε το ζωικό, φυτικό ή ορυκτό βασίλειο.

Η ανάπτυξη και εξέλιξη του πλανήτη και των βασιλείων του προχωρά μέσα από διαλογισμό.

Γι’ αυτό εξασκούμεθα στην αποκρυφιστική διαλογιστική πρακτική που δεν μας φέρνει μόνο σε επαφή με την ανώτερη συνείδηση αλλά μας δείχνει και το δρόμο της πρακτικής εφαρμογής, διότι χωρίς πρακτική εφαρμογή του διαλογισμού βρισκόμαστε σε λάθος μονοπάτι.

photo www.mindfulmuscle.com

 

Εταιρία Φιλοσοφικού

& Βιωματικού Αποκρυφισμού

 

 

Σχετικά με τον Αρθρογράφο

Lifehub

Το LifeHub είναι μία διαδικτυακή πλατφόρμα ενημέρωσης, πληροφόρησης, δικτύωσης και συνεργασίας με ανθρώπους που ενδιαφέρονται και αγαπούν το χώρο της ολιστικής θεραπευτικής. Μέσα από το LifeHub μπορείτε να επικοινωνήσετε τις ιδέες σας, να αντλήσετε πληροφόρηση από καταξιωμένους συνεργάτες στο χώρο, να βρείτε καλές πρακτικές για την καθημερινή σας ζωή, να εμπνευστείτε από ιστορίες επιτυχίας ή αποτυχίας, να γνωρίσετε ανθρώπους από την Ελλάδα και το εξωτερικό, να παρευρεθείτε σε διάφορες εκδηλώσεις και σεμινάρια. Απολαύστε μια πηγή πλούσια σε πληροφορίες και άρθρα!

Προσθήκη σχολίου

Γράψτε ένα σχόλιο


CAPTCHA Image
Reload Image

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.