ΕΣΩΤΕΡΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ

 

Η Τρίτη μετάβαση αφορά την πρώτη όψη της θεότητας την πνευματική θέληση – και αυτή η ροή ενέργειας συμβαίνει μεταξύ του κέντρου της βάσης και του κέντρου του στέμματος ή της κεφαλής. Είναι το κέντρο όπου το πνεύμα και η ύλη συναντώνται και όπου η ζωή σχετίζεται με τη μορφή και συνεπώς είναι το κέντρο όπου η ουσιαστική δυαδικότης της εκδηλωμένης θεότητας – ο άνθρωπος ή πλανητικός λόγος – συναντώνται και παράγουν μορφή. Η τοποθεσία αυτού του κατώτατου κέντρου είναι ακριβώς έξω από τον κόκκυγα ή το ουραίο οστό. Οι σχετικοί ενδοκρινείς αδένες είναι τα επινεφρίδια που βρίσκονται στην κορυφή των νεφρών. Έτσι υφίσταται ένα δευτερεύον τρίγωνο μεταξύ των μικρότερων  κέντρων σχετιζόμενο με αυτούς τους αδένες και το κέντρο βάσης. Ο D.K. αναφέρει ότι αυτά τα μικρότερα κέντρα συχνά σχετίζονται με το φόβο και αυτή η αναγνώριση ανακινεί τις ανακαλύψεις της ενδοκρινολογίας αναφορικά με τις λειτουργίες των επινεφριδίων αδένων.

Αυτοί οι αδένες συνδέονται με το στρες και ανταποκρίνονται σε καταστάσεις απειλής της ζωής. Το εσωτερικό μέρος των αδένων παράγει αδρεναλίνη που συνδέεται με τον κλασσικό τρόμο ή το σύνδρομο του τρόμου και συνεπώς συνδέει τους αδένες με το φόβο. Ο μυελός ή το εξωτερικό μέρος των αδένων εκρέει κορτιζόνη που συνδέεται επίσης με πιο μακροχρόνιες καταστάσεις στρες. Έτσι η αδρεναλίνη χορηγείται μερικές φορές σε σοβαρές καταστάσεις οργανικής αντίδρασης από τσιμπήματα εντόμων, ενώ η κορτιζόνη χορηγείται σε σοβαρές περιπτώσεις άσθματος.

Διάφορες Πηγές Προβλημάτων Υγείας

Τα φυσικά όργανα και οι ιστοί που σχετίζονται με το κέντρο βάσης εκτός από τους επινεφρικούς αδένες  είναι τα νεφρά, οι ουρητήρες, η κύστης, η σπονδυλική στήλη και τα εξωτερικά γεννητικά όργανα. Τα προβλήματα υγείας που συνδέονται με αυτά τα όργανα μπορεί να περιλαμβάνουν την νεφρίτιδα, τις πέτρες των νεφρών, την κυστίτιδα τα προβλήματα σπονδυλικής στήλης καθώς και ανωμαλίες και κακώσεις αυτών των περιοχών. Ένα επιπλέον λειτουργικό πρόβλημα αφορά την υπόταση καθώς και την υπέρταση που δεν προέρχονται από έμφραξη αρτηριών. Αυτή η περίπτωση της υπέρτασης φαίνεται ότι είναι αποτέλεσμα υπερβολικής ενέργειας που ρέει μέσω του κέντρου βάσης και όπου η υπόταση αντιπροσωπεύει την αντίθετη κατάσταση.

Το κέντρο βάσης ανταποκρίνεται στο φυσικό πεδίο και συνεπώς συνδέεται στενά με τις τελικές διαδικασίες ενσάρκωσης ή εξωτερίκευσης της ψυχής. Στην περίπτωση της υπότασης και την τάση λιποθυμίας ή σκοτοδίνης αναγνωρίζουμε μια έλλειψη της θέλησης ύπαρξης. Ο Rudolf Steiner βρήκε ότι δυνάμεις συμφυείς στο σίδηρο αυξάνουν την ικανότητα πλήρους ενσάρκωσης και άτομα με τέτοιο πρόβλημα βοηθούνται με ομοιοπαθητικά παρασκευασμένο σίδηρο. Είναι σημαντικό ότι μια ειδική μορφή πήγματος σιδήρου ευρίσκεται σε μεγάλες συγκεντρώσεις στον αδενικό αδένα. Αντίστροφα το μαγνήσιο με την τάση του να ηρεμεί τα νεύρα και τους μυς δίνει το αντίθετο αποτέλεσμα και μπορεί να είναι χρήσιμο σε συνδυασμό με άλλα φυσικά φάρμακα στην περίπτωση ουσιαστικής υπέρτασης.

Από εσωτερική άποψη γνωρίζουμε ότι αυτό το κέντρο είναι το τελευταίο που τίθεται σε λειτουργία υπό την κανονική εξέλιξη των πραγμάτων. Η σπονδυλική στήλη εμπεριέχει τρία αιθερικά κανάλια αποκαλούμενα Ida, Pindala και Sushimna τα οποία συνδέονται με τις τρεις μεταθέσεις. Καθώς κάθε ζεύγος κέντρων ισορροπείται και ολοκληρώνεται η ενέργεια μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα στο ανάλογο σπονδυλικό κανάλι. Στην περίπτωση πρόωρης διέγερσης του όφεως ή του πυρός της κουνταλίνι που εδρεύει στη βάση της σπονδυλικής στήλης μπορεί να προκληθεί κατάκαυση του αιθερικού ιστού εάν τα σπονδυλικά κανάλια δεν έχουν προηγουμένως καθαριστεί με τον κανονικό τρόπο. Έχει επανειλημμένως διατυπωθεί από την Α.Α.Β. ότι κανένα πρόβλημα δεν μπορεί να εμφανιστεί εφόσον τα κέντρα διεγερθούν μέσω υπηρεσίας και δημιουργικής ζωής υπό την καθοδήγηση της ψυχής.

Αρκετές πολύτιμες αναλογίες έχουν δοθεί από τον D.K. σχετικά με την τριπλή σπονδυλική ατραπό και το τριπλό νήμα που φωλιάζει εκεί. Έχουμε συνηθίσει στην αντίληψη ενός νήματος συνείδησης συνδεδεμένο στο κωνάριο πλησίον του εγκεφάλου και ενός νήματος της ζωής αγκυροβολημένο στην καρδιά. Υπάρχει ωστόσο επέκταση του νήματος της ανταχκάρανα και μέσα στην σπονδυλική στήλη – πρόκειται για την εξωτερίκευση της ανταχκάρανα, τη σουτράτμα ή νήμα της ζωής και το νήμα της δημιουργίας. Συνεπώς αυτό το τριπλό σπονδυλικό νήμα συντίθεται από τρία νήματα ενέργειας που έχουν αυτοδικτυωθεί μέσα στην ουσία του εσωτερικού της σπονδυλικής στήλης με <<ένα τριπλό τρόπο προσέγγισης και απόσυρσης>>. Μια από αυτές τις διόδους είναι αυτή δια της οποίας διαχέεται η ενέργεια που τρέφει την ύλη. Μια άλλη δίοδος συνδέεται με την ατραπό της συνείδησης και την ευαίσθητη ψυχική εξέλιξη. Και η Τρίτη είναι η δίοδος του αγνού πνεύματος. Αυτοί οι τρεις ατραποί είναι οι δίοδοι για το ηλεκτρικό πυρ, το ηλιακό πυρ και το πυρ δια τριβής.

Από την άποψη των ακτίνων ενέργειας που διαρρέουν το κέντρο βάσης έχουμε μερικές άλλες αντιστοιχίες. Η τέταρτη ακτίνα, αναφέρεται στους πίνακες της <<Εσωτερικής Ψυχολογίας>> και την Εσωτερική Θεραπευτική. Αυτή αντιστοιχεί με τον πλανήτη Ερμή. Στην αστρολογία ο Πλούτον είναι ο καθορισμένος κυβερνήτης καθώς και η δίοδος για την πρώτη ακτίνα ενώ στις ακτίνες και τις μυήσεις δίδεται η έβδομη ακτίνα που ως γνωρίζουμε συνδέεται με τον Ουρανό. Και οι δύο αυτές ακτίνες (1&7) σχετίζονται με την όψη θέληση και συνεπώς φαίνεται ορθό να επηρεάζουν το κέντρο βάσης. Ο Ερμής με την τεταρτοακτινική του επίδραση ορθά εμφανίζεται να επηρεάζει το κέντρο υπό την έννοια της καθοδηγητικής παρεμβολής μεταξύ πνεύματος και ύλης.

Το κέντρο της κεφαλής ή κορώνα, βρίσκεται στην κορυφή της κεφαλής και συνήθως αποκαλείται χιλιοπέταλος λωτός. Αντιστοιχεί στην πρώτη όψη της θεότητας – πνευματική θέληση και μαζί με το κέντρο βάσεως σχηματίζουν το τελικό ζεύγος που συνδέεται με την Τρίτη μετάθεση και την Τρίτη μύηση. Η πλήρης λειτουργία του κέντρου της κεφαλής λαμβάνει χώρα μετά την Τρίτη μύηση οπότε και καθίσταται το όργανο διανομής της μοναδικής ενέργειας και ο λήπτης του θείου σκοπού. Είναι επίσης το όργανο της σύνθεσης που συγκεντρώνει τις ενέργειες από όλα τα κέντρα εμπλέκοντας τελικώς τις ενέργειες της προσωπικότητας, του τριπλού εγωικού λωτού και της πνευματικής τριάδος.

Ο σχετικός (με το κέντρο) αδένας είναι η επίφυση που εντελώς πρόσφατα συνδέθηκε με τη λήψη του φυσικού φωτός από την ιατρική επιστήμη. Αυτός ο αδένας εδρεύει στην Τρίτη κοιλία του εγκεφάλου δηλαδή πολύ κοντά στο κέντρο. Η σχέση του με τη λήψη του πνευματικού φωτός έχει προ πολλού αναγνωριστεί από τους εσωτεριστές. Τώρα αναγνωρίζεται ότι ο αδένας εξαρτάται από το φυσικό φως για την ισορροπημένη παραγωγή της ορμόνης του την Melatonin (μελανίνη). Η μελανίνη στην πραγματικότητα παράγεται κατά τις νυκτερινές ώρες και συμπιέζεται όταν το φως εισρέει στον εγκέφαλο δια του οπτικού νεύρου. Χωρίς τον κανονικό κύκλο ή τον εικοσιτετράωρο ρυθμό φωτός και σκότους, ο αδένας ανισορροπεί με συνέπεια τις πιθανές παρενοχλήσεις στο ρυθμό των άλλων αδένων. Έχει παρατηρηθεί ότι κάποιοι άνθρωποι υποφέρουν από κατάθλιψη από ανισορροπία αυτής της αδενικής έκκρισης όταν στερούνται φωτός. Jet – lag  έχει μερικώς χορηγηθεί για την διαταραχή του καθημερινού ρυθμού του φωτός εφόσον επηρεάζει την επίφυση

Είναι σημαντικό ότι καθώς η ανθρωπότητα εξερευνά την περιοχή συνείδησης που συνδέεται με κάθε κέντρο ένα αντίστοιχο σώμα γνώσης για τον σχετικό αδένα εγκαθιδρύεται. Η επίφυση αρχίζει να κατανοείται πιθανώς σαν μαέστρος της ενδοκρινικής συμφωνίας με όρους σύνθεσης σε κάποιο χρονόμετρο έκκρισης.

Ανωμαλίες της επίφυσης είναι εντελώς σπάνιες διότι είναι γενικώς υπανάπτυκτη για τη μέση ανθρωπότητα. Οι συσχετιζόμενοι ιστοί και όργανα είναι ο άνω εγκέφαλος και το δεξί μάτι. Τα περισσότερα προβλήματα που αντιμετωπίζονται σε αυτό το σημείο θα βασίζονται στην ακόμη ανεπαρκή σχέση, μεταξύ του κέντρου κεφαλής και του κέντρου άζνα. Αυτά συμπεριλαμβάνουν τα οφθαλμολογικά προβλήματα και τους πονοκεφάλους που αναφέρονται όταν εξετάζεται το κέντρο άζνα. Τελικώς επιτυγχάνεται σταθερά μαγνητικό πεδίο μεταξύ επίφυσης και υπόφυσης και το τρίτο μάτι ενεργοποιείται. Έχει παρατηρηθεί ότι η επίφυση συνήθως σταθεροποιείται κατά την εφηβεία. Θα ήταν ενδιαφέρον να συγκριθεί ο βαθμός σκλήρυνσης της επίφυσης μεταξύ του μέσου ανθρώπου και εκείνου που είναι δραστήριος από πνευματική και εσωτερική σκοπιά. Αν και είναι σπάνιο μπορεί να υπάρξει και κακοήθης όγκος της επίφυσης.

Το κέντρο της κεφαλής αντιστοιχεί στο ατμικό και θείο επίπεδο και σε όλους τους πίνακες που ασχολούνται με τις ακτίνες και τα κέντρα υπάρχει συμφωνία ότι δια μέσου αυτού του κέντρου ρέει και διευθετεί η πρώτη ακτίνα της πνευματικής θέλησης. Για το μέσο άτομο λέγεται ότι ο πλανητικός κυβερνήτης είναι ο Πλούτων ενώ στον μαθητή και τον μυημένο είναι ο Ήφαιστος.

 

Ε.ΦΙ.Μ – “Αλίκη Μπέιλη”

photo YouTube

 

 

Σχετικά με τον Αρθρογράφο

Lifehub

Το LifeHub είναι μία διαδικτυακή πλατφόρμα ενημέρωσης, πληροφόρησης, δικτύωσης και συνεργασίας με ανθρώπους που ενδιαφέρονται και αγαπούν το χώρο της ολιστικής θεραπευτικής. Μέσα από το LifeHub μπορείτε να επικοινωνήσετε τις ιδέες σας, να αντλήσετε πληροφόρηση από καταξιωμένους συνεργάτες στο χώρο, να βρείτε καλές πρακτικές για την καθημερινή σας ζωή, να εμπνευστείτε από ιστορίες επιτυχίας ή αποτυχίας, να γνωρίσετε ανθρώπους από την Ελλάδα και το εξωτερικό, να παρευρεθείτε σε διάφορες εκδηλώσεις και σεμινάρια. Απολαύστε μια πηγή πλούσια σε πληροφορίες και άρθρα!

Προσθήκη σχολίου

Γράψτε ένα σχόλιο


CAPTCHA Image
Reload Image

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.