ΕΣΩΤΕΡΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ

ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ

 

Αυτό το κέντρο τοποθετείται στο πίσω μέρος της βάσης του οσφυϊκού κέντρου και συνδέεται με το αιθερικό σώμα γενικά και με τα αναπαραγωγικά κέντρα ειδικότερα. Οι ενδοκρινείς αδένες που σχετίζονται με το κέντρο των γεννητικών οργάνων είναι οι γεννητικοί αδένες – οι όρχεις στους άρρενες και οι ωοθήκες στα θήλεα.

Υπάρχουν μικρότερα κέντρα που σχετίζονται με τους γεννητικούς αδένες και άλλα μικρότερης σημασίας σε περιοχές ισχίων, γονάτου και ποδιών.

Υπό ή υπέρ-δραστηριοποίηση του γεννητικού κέντρου μπορεί να καταλήξει σε προβλήματα με αυτά τα όργανα και τους ιστούς. Παραδείγματα προβλημάτων υγείας είναι κύστεις της ωοθήκης και των όρχεων, οιδήματα, απόφραξη ουρήθρας, διόγκωση προστατικού αδένα, δεσμίωση ουροδόχου κύστης και κακοήθεις νόσοι αυτών των περιοχών.

Οι ψυχολογικές όψεις αυτού του κέντρου ενέργειας σχετίζονται με τις ορέξεις μας για φαγητό, άνεση και σεξ. Σε περιόδους ψυχολογικής και πνευματικής ανάπτυξής μας, βαθμιαία μαθαίνουμε να ελέγχουμε και να διευθύνουμε δημιουργικά τις αιθερικές ενέργειες συγχρόνως μέσα στους εαυτούς μας και στο περιβάλλον. Μια καλή νύξη για την κατάσταση αυτού του κέντρου γίνεται από την ικανότητά μας να προσελκύουμε και να χρησιμοποιούμε τα χρήματα. Η υποδραστηριότητα του γεννητικού κέντρου μπορεί να καταλήξει όχι μόνο σε φυσική ανικανότητα και στειρότητα αλλά μπορεί να δηλώσει ανικανότητα στην προσέλκυση και χρησιμοποίηση του χρήματος το οποίο είναι κρυσταλλωμένο πράνα.

Μαζί, η τρίτη και η έβδομη ακτίνα εμφανίζονται να εργάζονται σημαντικά μέσα από αυτό το κέντρο. Και οι δύο αφορούν τις υλικές αξίες και τα οικονομικά. Στην Εσωτέρα Ψυχολογία, σελ. 261 και Εσωτέρα Αστρολογία σελ. 517, ο Ουρανός και η έβδομη ακτίνα σχετίζονται με το κέντρο των γεννητικών οργάνων, ενώ στην Εσωτέρα Θεραπευτική, σελ 51, η Τρίτη ακτίνα και ο αιθερικός φορέας καταγράφονται σαν συνεργαζόμενοι, ενώ και οι δύο αναφορές συμφωνούν με την αντίληψη ότι αυτό το κέντρο εκφράζει την Τρίτη όψη της θειότητος.

Υπό – δραστηριότητα αυτού του κέντρου, γίνεται άμεσα κατανοητό ότι δίνει πιθανή υπερβολική σεξουαλική δραστηριότητα, ευσαρκία με την υπέρ-κατανάλωση τροφής και / ή πιέζοντας τα πλούτη και την ιδιοκτησία.

Εναλλακτικά, ο φιλάνθρωπος είναι ένας ο οποίος χρησιμοποιεί χρήματα για το καλό όλων και στην υπηρεσία της Ιεραρχίας και ο οποίος χρησιμοποιεί αυτή την ενέργεια του γεννητικού κέντρου με θετική αντίληψη. Σε σχέση με την υψηλότερη νοητική δημιουργικότητας όπως εκφράζεται αυτή καθ’ αυτή μέσον του κέντρου λαιμού, υπάρχει η ανάγκη για την ορθή λειτουργία των ενεργειών του γεννητικού κέντρου ώστε να γειώνει, να καρποφορεί τα νοητικά σχέδια. Αλλιώς, μπορεί να έχουμε τον ονειροπόλο του οποίου τα σχέδια δεν πραγματοποιούνται από την ικανότητα να γίνει πρακτικός. Τα κέντρα κάτω από το διάφραγμα, όλα δίνουν πρακτικές ικανότητες στη προσωπικότητα.

Είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε ότι η σπουδαιότητα των κέντρων αλλάζει μέσα στην ανθρωπότητα και πως αυτό επιδρά στην υγεία και στην ευημερία μας. Κατά τις τελευταίες λίγες δεκαετίες (η ανθρωπότητα) έχει απελευθερωθεί από πολλά σεξουαλικά ταμπού και έχει διαλυθεί πολλή ψυχολογική κακοήθης ασθένεια οφειλόμενη σε σεξουαλική καταστολή ή καταπίεση. Ένας τομέας της ανθρωπότητας έχει τώρα επιτρέψει στο εκκρεμές να αιωρείται πολύ μακριά από την αντίθετη κατεύθυνση. Έχει δοθεί έμφαση στη σεξουαλική ευχαρίστηση διαχωρισμένη από τις βαθύτερες όψεις της σχέσης.

Συγκεκριμένες πρακτικές για την αύξηση του σεξουαλικού κινήτρου σε ασυνήθιστο βαθμό, χρησιμοποιούνται από πολλές ομάδες . Αυτές οι ασκήσεις έχουν αποδείξει ότι προκαλούν ελάττωση της υγείας του ανοσοποιητικού συστήματος. Υπάρχει μια θεωρία ότι η αύξηση της επιδημίας του A.I.D.S., ενώ δεν διαπιστώθηκε τώρα ότι περιορίζεται σε αυτούς που παραδίδονται σε άνευ διακρίσεως συμπεριφορά, ενδέχεται βέβαια να έχει δώσει την αρχική ώθηση σε μια τέτοια δραστηριότητα. Το A.I.D.S. συνδέεται με το γεννητικό κέντρο όπως όλες οι αφροδισιακές μολύνσεις περιλαμβάνοντας γεννητικούς όγκους και έρπητες.

Ο Djwhal Khul μας θυμίζει, (Εσωτέρα Θεραπευτική σελ. 176) ότι αυτό το κέντρο αντιστοιχεί στον φυσικό ήλιο, ο οποίος είναι η πηγή της ζωτικότητας. Οι θεραπευτές έχουν βρει σε αυτή τη σύνδεση ότι το τρίγωνο που αναφέρεται από τον Djwhal Khul μεταξύ της σπλήνας, του κέντρου των γεννητικών οργάνων και της βάσης της σπονδυλικής στήλης είναι ένα μέσο για την αποκατάσταση της φυσικής ζωτικότητας του ασθενούς. Το γεννητικό κέντρο δεν αφορά μόνο τη φυσική σύλληψη και ζωτικότητα αλλά αυτής καθ’ εαυτής στη δόμηση της μορφής <<ουσιαστικά τη φυσική μορφή ενός ανθρώπινου όντος, τη μορφή μιας ιδέας, μιας οργάνωσης που δομείται γύρω από μια κεντρική ιδέα, τη μορφή ενός πλανήτη ή ενός ηλιακού συστήματος>>. (Εσωτέρα Θεραπευτική σελ. 182).

Το ανώτερο πανομοιότυπο του κέντρου των γεννητικών οργάνων είναι το κέντρο του λαιμού και όταν αυτό γίνεται ενεργό, οι ενέργειες από το γεννητικό κέντρο έλκονται προς τα πάνω και ρυθμίζονται από το κέντρο λαιμού. Οι ενέργειες του γεννητικού κέντρου χρησιμοποιούνται μετέπειτα για να εκφράσει το φυσικό μέσο νοητικής δημιουργικότητας και για να υλοποιήσει τα σχέδιά μας. Σαν εσωτεριστές, περισσότερο συγκεντρωμένοι στην ανάγκη για υπέρβαση των ενεργειών του γεννητικού κέντρου, προάγουμε αυτές τις ενέργειες για να αποκαταστήσουμε τη θεϊκή κυκλοφοριακή ροή στον πλανήτη μας.

Σε σφαιρική κλίμακα αυτό το κέντρο περιλαμβάνει συσσωρεύσεις πλούτου και συμφόρησης και δηλώνει έλλειψη στο μοίρασμα των πλανητικών πόρων. Η ανισομέρεια του κέντρου των γεννητικών οργάνων μέσα στην ανθρωπότητα σαν ολότητα εκφράζεται στα εκατομμύρια των πεινασμένων ατόμων όπως στην Αφρική και στις περιοχές της Ασίας. Η ανισομέρεια στο πλανητικό αιθερικό συνδέεται επίσης με τις παγκόσμιες επιδημίες και με τις εκκεντρικότητες του καιρού όπως οι λαίλαπες και οι τυφώνες. Αντιλαμβανόμαστε ότι όταν η ανθρωπότητα σαν ολότητα ελέγξει το γεννητικό κέντρο, θα παρουσιάσει μια αύξηση της υγείας, του συμμερισμού και μια παγκόσμια ευημερία. Με άλλα λόγια η θεϊκή κυκλοφοριακή ροή θα έχει αποκατασταθεί.

 

Ε.ΦΙ.Μ – “Αλίκη Μπέιλη”

photo YouTube

 

 

Σχετικά με τον Αρθρογράφο

Lifehub

Το LifeHub είναι μία διαδικτυακή πλατφόρμα ενημέρωσης, πληροφόρησης, δικτύωσης και συνεργασίας με ανθρώπους που ενδιαφέρονται και αγαπούν το χώρο της ολιστικής θεραπευτικής. Μέσα από το LifeHub μπορείτε να επικοινωνήσετε τις ιδέες σας, να αντλήσετε πληροφόρηση από καταξιωμένους συνεργάτες στο χώρο, να βρείτε καλές πρακτικές για την καθημερινή σας ζωή, να εμπνευστείτε από ιστορίες επιτυχίας ή αποτυχίας, να γνωρίσετε ανθρώπους από την Ελλάδα και το εξωτερικό, να παρευρεθείτε σε διάφορες εκδηλώσεις και σεμινάρια. Απολαύστε μια πηγή πλούσια σε πληροφορίες και άρθρα!

Προσθήκη σχολίου

Γράψτε ένα σχόλιο


CAPTCHA Image
Reload Image

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.