ΕΜΠΝΕΥΣΤΕΙΤΕ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΗ

 

Συνέχεια του ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ-ΤΡΟΠΟΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΗ

Η Μεταμόρφωση και η Μετουσίωση είναι διαδικασίες με ιδιαίτερη σημασία. Η αναγνώριση και η χρήση τους προσφέρει την καλύτερη και αποτελεσματική λύση σε πολλά από τα βασικά ανθρώπινα προβλήματα. Εγγυώνται την πλήρη εμβάθυνση και την πλατιά εφαρμογή τους στα προβλήματα. Η ευρύτητα του θέματος δεν μας επιτρέπει να επεκταθούμε πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά θα παρουσιάσουμε ορισμένα από τα βασικά σημεία του.

Η μετατροπή των ενεργειών είναι μια φυσική διαδικασία. Ακολουθείται συνεχώς σε οριζόντιο επίπεδο μέσα σε κάθε πεδίο, φυσικό, βιολογικό και ψυχολογικό. Δημιουργείται επίσης και σε κάθετο επίπεδο, μεταξύ όλων των πεδίων, όπου μπορεί να εμφανιστεί σαν μετουσίωση ή υποβάθμιση, ανάλογα με το αν η ενέργεια οδηγείται σε υψηλότερα ή κατώτερα πεδία. Οι μετατροπές ή μεταμορφώσεις αυτές συχνά συμβαίνουν αυθόρμητα. Μπορούν όμως να εκδηλωθούν και κατόπιν προσχεδιασμένων πράξεων θέλησης.

Στο φυσικό πεδίο η θερμότητα μπορεί να μετατραπεί σε κίνηση (ατμοκίνηση) ή σε ηλεκτρικό (θερμοηλεκτρική γεννήτρια). Στη συνέχεια ο ηλεκτρισμός μπορεί να μετατραπεί σε θερμότητα (ηλεκτρικός φούρνος) ή σε κίνηση (ηλεκτρικός κινητήρας). Η γνώση και χρίση αυτών των μετατροπών αποτελεί τη βάση της τεχνολογίας.

Οι χημικές ενώσεις διαφόρων ουσιών παράγουν άλλες ουσίες που έχουν διαφορετικές ιδιότητες από αυτές των συστατικών τους. Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις προκαλούν στιγμιαία έκλυση θερμότητας και ενέργειας. Στις φυσικές επιστήμες υπάρχει μια διαδικασία που λέγεται μετασχηματισμός. Μια χημική ουσία περνάει από τη στερεά κατάσταση στην αέρια και μετά από ψύξη, σε μια τελική κρυσταλλική μορφή. Είναι ενδιαφέρον να σημειώσουμε ότι ο μετασχηματισμός των χημικών στοιχείων έχει ιδιαίτερη αξία σαν μέσο καθαρισμού ή εξαγνισμού.

Στο βιολογικό πεδίο συμβαίνουν διαρκώς αναρίθμητες μεταμορφώσεις. Είναι όλες ρυθμισμένες κατά ένα θαυμάσιο τρόπο που κάνει δυνατή την ύπαρξη της ζωής. Το ίδιο συμβαίνει και στο ψυχολογικό πεδίο. Πολλά φαινόμενα που διέπονται από τους παραπάνω νόμους, οφείλονται στην αλληλεπίδραση και στην μετατροπή των ψυχολογικών ενεργειών.

Ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι μεταμορφώσεις και αλληλεπιδράσεις που γίνονται κάθετα, δηλαδή ανάμεσα στις ενέργειες των διαφόρων πεδίων. Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι βιολογικές και φυσικές αλλαγές που προκαλεί η δράση των νοητικών και ψυχολογικών ενεργειών. Η μελέτη και η χρήση τους καλύπτουν τον εκτενή χώρο της ψυχοσωματικής ιατρικής.

Όλες οι εξωτερικές ενέργειες καθορίζονται από ψυχολογικούς παράγοντες. Μια ιδέα σε συνδυασμό με μια επιθυμία ή ένα αίσθημα, δίνει το ερέθισμα για την αντίστοιχη φυσική δραστηριότητα. Για παράδειγμα, η επιθυμία για πλούτο σε συνάρτηση με ένα πρόγραμμα για την απόχτησή του, μπορεί να μας παροτρύνουν να κάνουμε ένα ταξίδι, να επενδύσουμε σε μια επιχείρηση ή να οικοδομήσουμε ένα κτίριο. Ο έρωτας για μια γυναίκα, σε σχέση με τις συνθήκες που προϋποθέτει η τέλεση του γάμου, δίνει στον άντρα είτε την παρόρμηση να ακολουθήσει ορισμένες σπουδές, είτε την αποφασιστικότητα να πετύχει μια καλή δουλειά.

Όλα τα βασικά ένστικτα και ορμές υπόκεινται σε τέτοιους μετασχηματισμούς που είναι ιδιαίτερα εμφανείς στην περίπτωση της :

  • Αυτοεπιβεβαίωσης και Επιθετικότητας
  • Σεξουαλικότητας και Έρωτα

Η μεταμόρφωση των ανταγωνιστικών και επιθετικών ορμών είναι το πιο αποτελεσματικό μέσο εξαφάνισης των διαπροσωπικών αντιθέσεων, αποτρέποντας τις έντονες συγκρούσεις. Όσο αφορά τη σεξουαλικότητα και τον έρωτα, είναι προφανές ότι ο τρόπος ενασχόλησης με αυτές τις δύο ισχυρές ορμές αποτελεί ένα υπαρξιακό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο καθένας μας.

Ο τρόπος και τα μέσα της ψυχολογικής μεταμόρφωσης και μετουσίωσης μπορούν να συνοψιστούν ως εξής : ΑΝΥΨΩΣΗ – ΚΑΘΑΡΣΗ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΠΟΙΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ

Μέσω της ΑΝΥΨΩΣΗΣ η μερική φυσική σεξουαλική ορμή μπορεί να μετουσιωθεί σε συναισθηματικό έρωτα. Ο κτητικός έρωτας σε έρωτα αφιέρωσης. Η μανία για αισθησιακή ευχαρίστηση σε έφεση για απόκτηση αισθητικών, διανοητικών και πνευματικών απολαύσεων.

Ο ΕΞΑΓΝΙΣΜΟΣ έχει σχέση κύρια με τη φύση των κινήτρων και των προθέσεων.

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΠΟΙΗΣΗ μεταβάλλει τη ματαιοδοξία και την περηφάνια σε μια αίσθηση εσωτερικού κύρους. Η αυτοεπιβεβαίωση γίνεται πνευματική αυτοεπιβεβαίωση. Οι επιθετικές ορμές γίνονται όπλα για την αντιμετώπιση των εσωτερικών εχθρών. Ο Φράνσις Γουίκς περιγράφει με ακρίβεια αυτή την κατάσταση “ ένα από τα υψηλά καθήκοντα των ημερών μας είναι να στρέψουμε προς τα μέσα τον πόλεμο”.

Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ μεταμορφώνει την εγωιστική αγάπη σε διαδοχικούς όλο και μεγαλύτερης διαμέτρου κύκλους, μέχρι που φτάνει την αγάπη της οικογένειας, των συναδέλφων, των συμπατριωτών και της ανθρωπότητας ολόκληρης. Η πατρική και η μητρική αγάπη ατόμων που δεν απόχτησαν δικά τους παιδιά μπορεί να εκφραστεί στα παιδιά άλλων τα οποία συχνά χρειάζονται αγάπη και βοήθεια.

Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ είναι αντίστοιχη με τη φάση της κρυσταλλοποίησης των εξατμισμένων χημικών ουσιών. Ουσιαστικά, έρχεται μετά την εξιδανίκευση. Η συμπάθεια εκδηλώνεται με ανθρωπιστικές πράξεις. Οι επιθετικές τάσεις μπορούν να στρατευτούν στη μάχη ενάντια στο κοινωνικό κακό. Όμως πρέπει να συνειδητοποιήσει κανείς ότι υπάρχουν και ψευτοεξιδανικεύσεις, τις οποίες οφείλει να αναγνωρίζει και να προφυλάσσεται από αυτές. Οι τελευταίες υποκαθιστούν τις πραγματικές. Μπορεί να είναι μια μάσκα που καλύπτει παρορμήσεις και δραστηριότητες, οι οποίες στην πραγματικότητα δεν έχουν εξιδανικευτεί. Στην εξιδανίκευση μετράει η ειλικρινής πρόθεση. Η ψευτοεξιδανίκευση παρουσιάζεται όπου υπάρχει φανερή ή όχι υποκρισία.

Αξίζει να αναφερθούμε ιδιαίτερα στη διαδικασία της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Θεωρείται και συχνά είναι, μία μορφή εξιδανίκευσης. Στη δημιουργική δραστηριότητά του ο συγγραφέας, ο ζωγράφος ή ο συνθέτης εκφράζει συχνά τις δικές του παρορμήσεις, ορμές και επιθυμίες, καθώς και τις πνευματικές του φιλοδοξίες. Για τον ίδιο, το έργο του είναι μια μορφή κάθαρσης. Η ποιότητα της μεταμόρφωσης των περιλαμβανομένων ενεργειών εξαρτάται από τη φύση και το πεδίο αυτής της έκφρασης.

 

Απόσπασμα από το βιβλίο “Η ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΛΗΣΗΣ” του ROBERTO ASSAGIOLI

 

Σχετικά με τον Αρθρογράφο

Lifehub

Το LifeHub είναι μία διαδικτυακή πλατφόρμα ενημέρωσης, πληροφόρησης, δικτύωσης και συνεργασίας με ανθρώπους που ενδιαφέρονται και αγαπούν το χώρο της ολιστικής θεραπευτικής. Μέσα από το LifeHub μπορείτε να επικοινωνήσετε τις ιδέες σας, να αντλήσετε πληροφόρηση από καταξιωμένους συνεργάτες στο χώρο, να βρείτε καλές πρακτικές για την καθημερινή σας ζωή, να εμπνευστείτε από ιστορίες επιτυχίας ή αποτυχίας, να γνωρίσετε ανθρώπους από την Ελλάδα και το εξωτερικό, να παρευρεθείτε σε διάφορες εκδηλώσεις και σεμινάρια. Απολαύστε μια πηγή πλούσια σε πληροφορίες και άρθρα!

Προσθήκη σχολίου

Γράψτε ένα σχόλιο


CAPTCHA Image
Reload Image

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.