ΕΣΩΤΕΡΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

ΟΙ ΝΤΕΒΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ

 

ΟΙ ΝΤΕΒΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΕΣΩΤΕΡΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ

Συνήθως έχουμε την εσφαλμένη εντύπωση ότι η μόνη εξέλιξη που υπάρχει στη Γη είναι η ανθρώπινη.  Όμως ο εσωτερισμός μας διδάσκει ότι εκτός από εμάς, την ανθρωπότητα, εξελίσσονται και τα φυτά, τα ζώα, η Ιεραρχία και οι Ντέβα ή Άγγελοι. Για τους Αγγέλους και τους Δαίμονες γνωρίζουμε ό,τι μας διδάσκει η θρησκεία.

Ο εσωτερισμός μας δίνει περισσότερες και πιο αναλυτικές πληροφορίες. Απ’ αυτόν μαθαίνουμε ότι η εξέλιξη των Ντέβα, είναι μία γραμμή εξέλιξης παράλληλη με την γραμμή εξέλιξης των ανθρώπων.  Γνωρίζουμε ότι το σύστημα μας είναι δυαδικό, όπως Πνεύμα – Ύλη, όπου το Πνεύμα είναι το θετικό και η Ύλη το αρνητικό στοιχείο. Επίσης γνωρίζουμε ότι η γραμμή εξέλιξης των ανθρώπων έχει χονδρικά δύο σκέλη:

  • Έλεγχο της προσωπικότητας και αναγνώριση της ψυχής.
  • Εξισορρόπηση της ενέργειας της προσωπικότητας με την ενέργεια της ψυχής. Αυτό σημαίνει ότι σε γενικές γραμμές, συναντούμε στη μέση ανθρωπότητα δύο τύπους ανθρώπων:
  1. Τους υλιστές, που ασχολούνται με την προσωπικότητα τους και τις επιθυμίες τους.
  2. Αυτούς, που αφυπνισμένοι στην ύπαρξη της ψυχής τους, προσπαθούν να τη γνωρίσουν και να έρθουν σ’ επαφή μαζί της.
  3. Αυτούς που εργάζονται με ανιδιοτέλεια. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και στο βασίλειο των Ντέβα. Υπάρχει η ομάδα που κατέρχεται και η ομάδα που ανέρχεται. Η πρώτη ομάδα, αυτή που κατέρχεται προς στην ύλη και σχετίζεται άμεσα με αυτήν, φέρει το όνομα «σεληνιακοί κύριοι». Είναι οι Ντέβα που βρίσκονται στο ανανελικτικό μονοπάτι. Αυτοί έρχονται από ανώτερα πεδία κάτω και λαμβάνουν ενσάρκωση, όπως ακριβώς και οι άνθρωποι. Σχηματίζουν την ύλη του κάθε πεδίου. Οι πολύ χαμηλής τάξης Ντέβα, οι Ντέβα της ύλης, ονομάζονται μερικές φορές “στοιχειακά”.

Όταν οι Ντέβα φτάσουν στο ορυκτό βασίλειο αρχίζουν ν’ ανεβαίνουν προς τα πάνω, στο βασίλειο των φυτών και κατόπιν στο βασίλειο των ζώων.  Στο κάθε επίπεδο υπάρχει από ένας ανώτερος Ντέβα και αυτός τους καθοδηγεί, ώστε να δομούν τις μορφές στα διάφορα πεδία.  Όταν φτάσουν στο νοητικό πεδίο ατομικοποιούνται, όπως ο άνθρωπος και έρχονται σ’ επαφή με κάποια ψυχή. Τότε τους ονομάζουμε Ηλιακούς Αγγέλους ή Κυρίους. Είναι οι λεγόμενοι Αρχάγγελοι, που υπακούν στα Μεγάλα Όντα.

Οι ανεξέλικτοι Ντέβα συνεργάζονται με τον μέσο άνθρωπο. Οι εξελιγμένοι Ντέβα συνεργάζονται με τον εξελιγμένο άνθρωπο. Ο δάσκαλος των Ντέβα είναι ο άνθρωπος. Η διαφορά μας με τους Ντέβα έγκειται στο γεγονός ότι δεν είναι χωριστικοί, διότι σε όλες τις βαθμίδες εργάζονται ομαδικά. Αυτό συμβαίνει γιατί οι Ντέβα δεν έχουν ατομική ψυχή αλλά ομαδική.

Για να το καταλάβουμε αυτό ας φέρουμε στο μυαλό μας ένα τσαμπί σταφύλι, όπου το τσαμπί είναι η ομαδική ψυχή και οι ρόγες είναι οι Ντέβα.

Σε αντίθεση με τους Ντέβα, ο άνθρωπος ξεκινά χωριστικός, εργάζεται μόνος χωρίς ν’ αναγνωρίζει την ομαδική εργασία και την ενότητα, μέχρι να φτάσει στο επίπεδο της ψυχής και ν’ αναγνωρίσει την ομαδική ψυχή.

Όταν οι Ντέβα φτάσουν στο νοητικό πεδίο, τότε συνειδητοποιούν κι αναγνωρίζουν πλήρως την ατομικότητα τους αλλά και την ομαδική ψυχή. Στο νοητικό πεδίο αντιλαμβάνονται ότι ήταν πάντα στο τσαμπί και ότι δρούσαν κάτω από την επίδραση του. Τότε το συνειδητοποιούν και ατομικοποιούνται.

Οι Ντέβα καθοδηγούνται σ’ όλα τα επίπεδα από την ομάδα, από το ένστικτο της ομάδας και γι’ αυτό δεν είναι και ούτε ενδιαφέρονται να είναι χωριστικοί. Και ακριβώς αυτό το ομαδικό ένστικτο, που τους οδηγεί σε ομαδική δράση, είναι αυτό που τους παρέχει αυξημένη δραστηριότητα ως προς τ’ αποτελέσματα στο φυσικό πεδίο και αυτή είναι η αιτία που μας δυσκολεύει να τους ελέγξουμε.

Οι Ντέβα είναι οι δομητές της αντικειμενικής εκδήλωσης. Όταν φτάσουν στο ζωικό βασίλειο, τότε αρχίζουν να δομούν τα ανθρώπινα σώματα, εξ ου και οι τόσο ζωώδεις τάσεις μας.

Εκείνο που πρέπει να συγκρατήσουμε είναι το γεγονός ότι το ντεβαϊκό και το ανθρώπινο βασίλειο συνεργάζονται στενά. Δεν μπορούμε να τα χωρίσουμε, διότι χωρίς το ντεβαϊκό βασίλειο δεν θα υπήρχαν οι μορφές. Χωρίς τη ντεβαϊκή ύλη δεν υπάρχει σώμα, δεν υπάρχει φυτό, δεν υπάρχει ύλη.  Όλα τα βασίλεια της φύσης είναι κατασκευασμένα από την ύλη των Ντέβα. Ακόμη και η ψυχή είναι δομημένη από ντεβαϊκή ύλη πολύ ανεπτυγμένη.

Το Σύμπαν είναι δομημένο από ντεβαϊκή ύλη. Ό,τι κατανοούμε σαν ύλη είναι Ντέβα.  Έχουμε μάθει ότι ελέγχοντας την ύλη των πεδίων εξελισσόμαστε. Αν αντικαταστήσουμε τη λέξη ύλη με τη λέξη ντέβα, τότε θα καταλάβουμε ότι εκλεπτύνοντας την ύλη μας, εξελίσσοντας την, εξελίσσουμε και τους Ντέβα.

Στη σχέση αυτή μεταξύ ανθρώπων και Ντέβα, ο άνθρωπος αντιπροσωπεύει το θετικό, άρα το πνεύμα και οι ντέβα το αρνητικό, επομένως την ύλη.  Όπως το πνεύμα είναι θετικό και η ύλη αρνητικό, έτσι και η ανθρωπότητα είναι το θετικό και οι ντέβα το αρνητικό. Η εξέλιξη των ανθρώπων και ντέβα μοιάζει με το σύστημα του Τάο, γινγκ-γιανγκ.

Οι Διδάσκαλοι της Σοφίας μας λένε ότι ο άνθρωπος αναπτύσσεται με την αγάπη, ενώ οι ντέβα με τη νοημοσύνη. Η ανθρωπότητα μπορεί να εξελιχθεί με το να μάθει να ελέγχει ορθά με αγάπη και σοφία, ενώ οι ντέβα με το να μάθουν να ελέγχονται ορθά. Η ανθρωπότητα εξελίσσεται μέσω της επαφής, οι ντέβα με το να μειώσουν την επαφή. Τι σημαίνει μείωση της επαφής;

Στην Ατλαντίδα η ανθρωπότητα πήγε προς την αριστερή ατραπό, διότι μεταχειρίσθηκε τυπικά και μάντραμ για να ελέγξει τους ντέβα, επειδή της έδινε ό,τι επιθυμούσε.

Συνεχίζεται …..

 

Ε.ΦΙ.Μ – “Αλίκη Μπέιλη”

photo Soul Guidance

 

Σχετικά με τον Αρθρογράφο

Lifehub

Το LifeHub είναι μία διαδικτυακή πλατφόρμα ενημέρωσης, πληροφόρησης, δικτύωσης και συνεργασίας με ανθρώπους που ενδιαφέρονται και αγαπούν το χώρο της ολιστικής θεραπευτικής. Μέσα από το LifeHub μπορείτε να επικοινωνήσετε τις ιδέες σας, να αντλήσετε πληροφόρηση από καταξιωμένους συνεργάτες στο χώρο, να βρείτε καλές πρακτικές για την καθημερινή σας ζωή, να εμπνευστείτε από ιστορίες επιτυχίας ή αποτυχίας, να γνωρίσετε ανθρώπους από την Ελλάδα και το εξωτερικό, να παρευρεθείτε σε διάφορες εκδηλώσεις και σεμινάρια. Απολαύστε μια πηγή πλούσια σε πληροφορίες και άρθρα!

Προσθήκη σχολίου

Γράψτε ένα σχόλιο


CAPTCHA Image
Reload Image

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.