ΤΟ ΦΩΣ ΤΩΝ ΑΣΤΕΡΙΩΝ

ΤΑ ΑΛΟΓΑ ΤΟΥ ΔΙΟΜΗΔΗ ΚΑΙ ΤΟ ΖΩΔΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΙΟΥ

ΠΡΩΤΟΣ ΑΘΛΟΣ
ΤΑ ΑΛΟΓΑ ΤΟΥ ΔΙΟΜΗΔΗ
(ΚΡΙΟΣ 21 Μαρτίου – 20 Απριλίου)

Ο ΜΥΘΟΣ

Η πρώτη μεγάλη Πύλη άνοιξε διάπλατα και μέσα από την εξώθυρα ακούστηκε μία φωνή:<Υιέ μου Ηρακλή, προχώρησε. Να περάσεις μέσα από την Πύλη και να προχωρήσεις στον Δρόμο, να εκτελέσεις το έργο σου, να γυρίσεις πίσω σε μένα και να μου αναφέρεις τι έκανες>.

Με κραυγές θριάμβου ο Ηρακλής εισόρμησε τρέχοντας μέσα από τις στήλες της Πύλης, γεμάτος πίστη και σιγουριά για τη δύναμή του. Έτσι ξεκίνησε για τον πρώτο άθλο και η πρώτη μεγάλη πράξη υπηρεσίας άρχισε.

Ο γιός του Άρη, ο ξακουστός Διομήδης, βασίλευε στη Χώρα πέρα από την Πύλη κι εκεί ανάτρεφε τα άλογα και τις πολεμικές φορβάδες μέσα στους βάλτους της χώρας του. Άγρια ήταν αυτά τα άλογα και θηριώδεις οι φορβάδες και όλοι οι άνθρωποι έτρεμαν στο άκουσμά τους, γιατί αφάνιζαν πέρα ως πέρα τη χώρα, προκαλώντας μεγάλες ζημιές, σκοτώνοντας όλους τους υιούς των ανθρώπων που βρισκόταν στο πέρασμά τους.

«Πιάσε αυτές τις φορβάδες και σταμάτησε το κακό», ήταν η εντολή που αντήχησε στ’ αυτιά του Ηρακλή.

«Άβδηρε έλα κοντά μου και βοήθησε σ’ αυτό το έργο», φώναξε ο Ηρακλής, καλώντας τον φίλο του, που πάντα τον ακολουθούσε. Καταστρώνοντας προσεκτικά τα σχέδιά τους, ακολούθησαν τα άλογα και τις φορβάδες και τελικά τα περιόρισαν σ’ ένα χώρο όπου δεν μπορούσαν να κινηθούν και εκεί τα έπιασε. Τόσο μεγάλη ήταν η χαρά για την παλληκαριά του, ώστε θεώρησε ότι ήταν κατώτερο από την αξία του να κρατήσει ο ίδιος τις φορβάδες ή να τις οδηγήσει στον Δρόμο του Διομήδη.

«Άβδηρε, έλα και οδήγησε αυτά τα άλογα μέσα από την Πύλη» και κάνοντας μεταβολή, βάδισε υπερήφανα προς τα εμπρός.

Ο Άβδηρος όμως ήταν αδύνατος και δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τις φορβάδες ή να τις οδηγήσει μέσα από την Πύλη. Αυτές στράφηκαν εναντίον του, τον ποδοπάτησαν και τον σκότωσαν.

Σοφότερος και ταπεινωμένος ο Ηρακλής ξανάπιασε τις φορβάδες και τις οδήγησε μέσασα από την Πύλη, ο Αβδηρος όμως ήταν νεκρός.

Ο Δάσκαλος τον πρόσεξε ιδιαίτερα και έστειλε τα άλογα σε τόπο ειρήνης για να εξημερωθούν. Ο λαός απαλλάχθηκε από το φόβο και ζητωκραύγασε τον Ηρακλή σαν Σωτήρα της χώρας.

Ο Δάσκαλος στράφηκε στον Ηρακλή και του είπε:<Ο πρώτος άθλος τελείωσε. Το έργο περατώθηκε, αλλά έγινε με άσχημο τρόπο. Πάρε το αληθινό μάθημα από το έργο σου αυτό κι έπειτα προχώρησε για μεγαλύτερη υπηρεσία προς τους συνανθρώπους σου>.

ΤΟ ΖΩΔΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΟ

Το σημείο του Κριού, που υπήρξε το πεδίο της πρώτης δραστηριότητας, λέγεται ότι είναι το πρώτο σημείο του Ζωδιακού. Αυτό είναι συνεπώς το σημείο της έναρξης.

Υπό κοσμική έννοια, είναι το σημείο της δημιουργίας, γιατί σηματοδοτεί την απαρχή της πρώτης υποκειμενικής και λανθάνουσας συνείδησης της ύπαρξης και το ξεκίνημα του ανθρώπινου όντος στον κύκλο της εμπειρίας. Στη ζωή του ζηλωτή για μαθητεία υπονοεί την περίοδο του αναπροσανατολισμού και της ανανεωμένης ενσυνείδητης προσπάθειας για το τελικό στάδιο της εξελικτικής ατραπού, που θα τον καταστήσει ικανό να μεταφερθεί στο βασίλειο του Θεού.

Ο Κριός είναι το σημείο της διάχυσης της θείας ενέργειας από τον Θεό ή από το ανθρώπινο ον, τον Υιό του Θεού, Η ενέργεια αυτή διαχέεται προς δύο κατευθύνσεις, προς τον κόσμο των μορφών καθώς και προς τον κόσμο του πνεύματος. Σε αυτό το ζωδιακό σημείο αρχίζει η ατραπός στην οποία σχηματίζεται και κυριαρχεί η μορφή. Πάνω σε αυτήν επίσης αρχίζει η ζωή της εσώτερης εξέλιξης και η κυριαρχία της
Ψυχής ή του υποκειμενικού όντος.

Αναδιοργάνωση, αναπροσανατολισμός και αναγέννηση είναι τα χαρακτηριστικά αυτής της φάσης και όλα αυτά είναι εκφράσεις της ίδιας δύναμης της Ζωής. Οι δύο χρήσεις της δύναμης αυτής εξαρτώνται από τη νοητική προσοχή του όντος – Θείου ή ανθρώπινου – που τις χρησιμοποιεί. Είναι η ίδια δύναμη που χρησιμοποιείται κατά δύο διαφορετικούς τρόπους, που εξαρτώνται από το εάν ο Θείος χειριστής συγκέντρωσε την προσοχή του στο να λάβει μορφή ή στο να βαδίσει την ατραπό της απελευθέρωσης από τη μορφή.

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΑΡΧΙΚΕΣ ΠΑΡΟΡΜΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΡΙΟ

Τρεις κύριες παρορμήσεις χαρακτηρίζουν αυτό το Ζωδιακό σημείο. Υπάρχει, όπως είδαμε η παρόρμηση για την έναρξη, την απαρχή. Η παρόρμηση αυτή μπορεί να εκφραστεί σαν παρόρμηση για τη λήψη μορφής και εμπλοκής μέσα στην ύλη. Μπορεί επίσης ν’ ανατρέψει την πορεία και να εστιαστεί σε μία ώθηση για να επιτύχει την απελευθέρωση από τη μορφή, μία ανάδυση , δηλαδή, της ψυχής από τη φυλακή
της μορφικής φύσης. Έπειτα, η παρόρμηση αυτή ακολουθείται από την παρόρμηση για δημιουργία, αυτή την δραστηριότητα της Θεότητας που καταλήγει στον σχηματισμό των Κόσμων.

Μία δεύτερη παρόρμηση είναι αυτή για ατομική δημιουργία, δηλ. η παρόρμηση της ψυχής να πάρει ένα σώμα ή ενός ανθρώπινου όντος να δημιουργήσει κάτι δικό του.
Στην εποχή των Βαβυλωνίων και των Ασσυρίων (3800π.Χ.), το ζωδιακό σημείο του Κριού ονομαζόταν το σημείο «όπου έγινε η θυσία της δικαιοσύνης» ή το σημείο των «πεπτωκότων αγγέλων». Οι υιοί του Θεού εξωθούμενοι από τη βασική αυτή παρόρμηση έπεσαν από την ανώτερη κατάστασή τους, έλαβαν μορφή και ξεκίνησαν στον ατομικό τους κύκλο, γύρω στον Ζωδιακό. Τρίτον, υπάρχει η παρόρμηση για Ανάσταση.

Στον Κριό, που φάνηκε η απαρχή της μορφικής Ζωής και που εγκαινιάσθηκε το δημιουργικό έργο, αρχίζει να γίνεται αισθητή η παρόρμηση για την ελευθέρωση από τη μορφή, να κυλίσει ο λίθος από τη θύρα του τάφου της ψυχής και να συμμετάσχουμε στην ελευθερία των υιών του Θεού.

ΤΟ ΖΩΔΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΥ

Ο Κριός κυβερνά την κεφαλή. Είναι συνεπώς το ζώδιο του στοχαστή και γι’ αυτό είναι ένα πανίσχυρο νοητικό σημείο. Όλα τα ξεκινήματα έχουν την προέλευσή τους στο νοητικό πεδίο και στο νου του δημιουργού, είτε ο δημιουργός είναι Θεός, είτε η ψυχή του ανθρώπου. Και αυτό το Σύμπαν είχε την προέλευσή του στη σκέψη του Θεού, του κοσμικού Στοχαστή, η ψυχή άρχισε την σταδιοδρομία της διαμέσου της ίδιας της διαδικασίας της σκέψης. Η ανθρώπινη οικογένεια, το τέταρτο βασίλειο της φύσης, έλαβε ύπαρξη όταν αναδύθηκε ο νους και διαφοροποίησε τον άνθρωπο από τα ζώα.

Το νόημα της δοκιμασίας είναι απλό. Ο Ηρακλής έπρεπε να αρχίσει μέσα από τον κόσμο της σκέψης για ν’ αποκτήσει νοητικό έλεγχο. Ένα από τα πρώτα μαθήματα που πρέπει κάθε αρχάριος να μάθει είναι η τεράστια δύναμη που χειρίζεται νοητικά και το ύψος της βλάβης που μπορεί να προκαλέσει στους άλλους με τις νεογέννητες φορβάδες του νου του. Το πρώτο πράγμα που έχει να μάθει είναι η ορθή χρήση του νου και το πρώτο πράγμα που έχει να κάνει είναι να αιχμαλωτίσει αυτή τη θηλυκή όψη του νου.

Η πραγματική έννοια της δύναμης της σκέψης διατυπώθηκε ωραία στα λόγια του Thakeray:

«Σπείρε μία σκέψη και θέρισε μία πράξη
Σπείρε μία πράξη και θέρισε μία συνήθεια
Σπείρε μία συνήθεια και θέρισε χαρακτήρα
Σπείρε χαρακτήρα και θέρισε πεπρωμένο».

Πηγή ΟΙ ΑΘΛΟΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ – Alice Bailey

 

Επιμέλεια

Δήμητρα Αλαγκιόζογλου

 

Σχετικά με τον Αρθρογράφο

ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΛΑΓΚΙΟΖΟΓΛΟΥ

Ονομάζομαι Δήμητρα Αλαγκιόζογλου και είμαι Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός.

Ο κύκλος αυτός της εργασίας τελείωσε και τώρα είμαι εθελόντρια σε μία Μ.Κ.Ο που υποστηρίζει και συμπαρίσταται σε οικογένειες και παιδιά κυρίως Ρομά αλλά και άλλων εθνικοτήτων.

Ασχολούμαι κυρίως με παιδιά βοηθώντας τα στα μαθήματα τους.

Τα ενδιαφέροντα μου άπτονται θέματα όπως Φιλοσοφία, Εσωτερική Αστρολογία, Εσωτερική Θεραπευτική, αλλά και θέματα σύγχρονων Επιστημών, όπως η Αστροφυσική, θεωρία των κβάντα και άλλοι συναφείς κλάδοι.

Προσθήκη σχολίου

Γράψτε ένα σχόλιο


CAPTCHA Image
Reload Image

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.