ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΛΑΝΗΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΛΑΝΗΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ

 

Σε συνέχεια του άρθρου ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣ

Η λέξη Ιεραρχία σημαίνει ιεραρχώ και για τον εσωτερισμό είναι ένα σύστημα μεταφοράς της ενέργειας με βάση τον βαθμό εξέλιξης της συνείδησης. Μεταφέρει η Ιεραρχία ή ένα σύστημα όντων, την πνευματική συνείδηση από την πηγή στη γη.

Από τεχνική πλευρά αποκαλούμαι Πνευματική Ιεραρχία όλα εκείνα τα πνευματικά όντα που έχουν κατορθώσει να αποκτήσουν πλήρη έλεγχο των τριών κόσμων της μορφής, δηλαδή φυσικοαιθερικό, αστρικό και νοητικό πεδίο και είναι εστιασμένοι στη συνείδηση της ψυχής.

Σε σχέση με τις μυήσεις όσοι έχουν πάρει την Τρίτη μύηση ή πλησιάζουν την Τρίτη μύηση. Αυτοί είναι τα συνειδητά άτομα, οι συνειδητοί άνθρωποι που αποτελούν τα συνειδητά μέλη της Πνευματικής Ιεραρχίας του Πλανήτη.

Καθώς τα πράγματα προχωρούν και η ανθρωπότητα ανταποκρίνεται σε αυτή την τόνωση της πνευματικής ενέργειας είμαστε σε θέση να συμμετέχουμε πιο ενεργά στην Πνευματική Ιεραρχία.

Όλοι αυτοί που αποτελούν μέλη του ΝΟΕΚ, που εργάζονται για το καλό του πλανήτη και της ανθρωπότητας ανιδιοτελώς, μπορούμε να πούμε ότι βρίσκονται στην εξωτερική στοιβάδα ή περιφέρεια της Πνευματικής Ιεραρχίας και ακολουθούν όλοι οι άνθρωποι καλής θέλησης, όπως τους ονομάζουμε, με μια καρδιά γεμάτη αγάπη και πρόθεση να βοηθήσουν με ένα ατομικό ρόλο, π.χ. οι άνθρωποι που νομίζουν ότι όλα μπορούνε να τα κάνουν μόνοι τους και η κοινή ανθρωπότητα.

Γνωρίζουμε την τριπλότητα

Σαμπάλα – Ιεραρχία – Ανθρωπότητα

Πατήρ – Υιός – Άγιο Πνεύμα

Κ. κεφαλής – Κ. Καρδιάς – Κ. Λαιμού

Οι λέξεις είναι συνώνυμες και ανταλλάξιμες, όμως κάθε τριάδα εκφράζει διαφορετικές ποιότητες που και οι τρεις μαζί δίνουν ένα σύνολο.

Κ. κεφαλής – Κ. Καρδιάς – Κ. Λαιμού, υποδηλώνουν τον άνθρωπο

Πατήρ – Υιός – Άγιο Πνεύμα, υποδηλώνουν την Πνευματική Τριάδα

Σαμπάλα – Ιεραρχία – Ανθρωπότητα, υποδηλώνουν το Πλανητικό μας Σύστημα

Οι τριπλότητες αυτές δεν είναι τίποτε άλλο παρά οι κατώτερες αντιστοιχίες του ανεκδήλωτου αλλά και αντιστοιχίες της Πνευματικής Ιεραρχίας.

Το πρώτο τμήμα της Ιεραρχίας είναι η Σαμπάλα. Ο Κύριος κυβερνήτης της Σαμπάλα είναι αυτός που ονομάζεται ο Αρχαίος των Ημερών ή Ιερέας Μελχισεδέκ, ο δε Απ. Παύλος ονομάζει τον Χριστό αρχιερέα της τάξεως Μελχισεδέκ.

Κάτω από αυτόν βρίσκονται οι τρεις Κουμάρα ή Βούδδες της Δράσης που ενσωματώνουν και σωματοποιούν τις τρεις όψεις των Ακτίνων ή

Την 1η όψη, την Θέληση – Δύναμη

Την 2η όψη, την Αγάπη – Σοφία

Την 3η όψη, την Ενεργό Νοημοσύνη.

Η ενέργεια που εκφράζει η Σαμπάλα είναι η ενέργεια της Θέλησης – Δύναμης ή 1η όψη της Θεότητας. Αυτή η όψη έχει σχέση με το Πλανητικό Κέντρο Κεφαλής και κατ’ αντιστοιχία με τον κωνοειδή αδένα.

Η Ιεραρχία εκφράζει την Αγάπη – Σοφία και είναι το Πλανητικό Κέντρο Καρδιάς ενώ το 3ο κέντρο η ενεργός νοημοσύνη εκφράζεται από την ανθρωπότητα και είναι το Πλανητικό Κέντρο του Λαιμού.

Η Ιεραρχία τώρα χωρίζεται σε τρία τμήματα ανάλογα με τις δραστηριότητές της.

Το ένα τμήμα είναι η πολιτική που βρίσκεται κάτω από την επίδραση της 1ης όψης της θεότητας, την Θέληση – Δύναμη. Ακτίνες 1η και 7η.

Το δεύτερο τμήμα ασχολείται με την θρησκεία αλλά με την πραγματική της έννοια και όχι από την χωριστική πλευρά που προκάλεσε τις τόσες διαιρέσεις, τις τόσες θρησκείες που υπάρχουν πάνω στην ανθρωπότητα. Αλλά με την έννοια της συνεχής αποκάλυψης της πραγματικής ζωής που βρίσκεται κάτω από τις ακτίνες 2, 4, 6.

Το τρίτο τμήμα που προΐσταται ο Μαχατζόχαν της ενεργού νοημοσύνης που οι ακτίνες του αφορούν τον τομέα της εκπαίδευσης και είναι η 3η και η 5η ακτίνα.

Όπως ο θεραπευτής κάνει ένα τρίγωνο πριν ξεκινήσει, που είναι Καρδιά – Κεφαλή –Ψυχή, έτσι και πάνω στον πλανήτη έχουμε ένα τρίγωνο που είναι Σαμπάλα – Ιεραρχία – Ανθρωπότητα.

Αυτό είναι η ανώτερη αντιστοιχία του δικού μας τριγώνου.

ΨΥΧΗ                                                ΣΑΜΠΑΛΑ

triangle                                 triangle

ΚΑΡΔΙΑ   ΚΕΦΑΛΗ                   ΙΕΡΑΡΧΙΑ     ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ

Η Ιεραρχία πάνω στον πλανήτη δεν ασχολείται μόνο με την ανθρωπότητα. Η εργασία της έχει να κάνει τόσο με την δική της εξέλιξη όσο και με τα υποανθρώπινα βασίλεια, αλλά και με άλλα πλανητικά συστήματα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα και πέρα από αυτό.

Όταν μια οντότητα φτάνει την 5η μύηση καλείται να επιλέξει πιο δρόμο υπηρεσίας θέλει να ακολουθήσει.

Αυτοί που έχουν επιλέξει να μείνουν στον πλανήτη γη και να υπηρετήσουν, αποτελούν τα συνειδητά μέλη της Πνευματικής Ιεραρχίας του Πλανήτη μας.

Προϊστάμενος, (εάν μπορεί να ονομαστεί έτσι) του 1ου τμήματος της διακυβέρνησης ή της πολιτικής, δηλαδή της 1ης όψης Θέλησης – Δύναμης, είναι ο Μανού.

Της 2ης όψης, Αγάπης – Σοφίας είναι ο Βουδδισάτβα ή Χριστός ή Παγκόσμιος Διδάσκαλος ή Παγκόσμιος Εκπαιδευτής και της 3ης όψης “προϊστάμενος” της Ενεργού Νοημοσύνης ή εκπαίδευσης είναι ο Μαχατσόχαν, ο Κύριος του Πολιτισμού.

Αυτοί οι τίτλοι και αυτά τα ονόματα δεν είναι τίποτε άλλο παρά “κοσμικά αξιώματα” πχ ο Χριστός, που τόσο έχει παραννοηθεί, σημαίνει ο Χρισμένος, αυτός που έχει λάβει το χρίσμα. Το όνομα του Χριστού ήταν Ιησούς ο Κεχρισμένος, Ιησούς ο Χρισμένος – Χριστός.

Κάτω από τους “υπεύθυνους ή προϊσταμένους” των τριών κύριων τμημάτων, βρίσκονται διάφοροι διδάσκαλοι.

 

1η ΟΨΗ

2η ΟΨΗ

3η ΟΨΗ

ΜΑΝΟΥ

ΒΟΥΔΔΙΣΑΤΒΑ(ΧΡΙΣΤΟΣ Ή ΠΑΓΚ/ΜΙΟΣ ΕΚΠ) ΜΑΧΑΤΣΟΧΑΝ(Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ Π/ΣΜΟΥ)

ΔΙΔ. ΖΕΥΣ

ΕΝΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΔΙΔ.

ΔΙΔ. ΕΝΕΤΟΣ

ΔΙΔ. ΜΟΡΥΑ

ΔΙΔ. ΚΟΥΤ ΧΟΥΜΙ

ΣΕΡΑΠΙΣ

Δ. Κ.

ΙΛΑΡΙΩΝ

ΙΗΣΟΥΣ

ΡΑΚΟΣΚΥ

4 βαθμοί μυημένων, διάφοροι βαθμοί μαθητών, δοκιμαστική Ατραπό, κοινή ανθρωπότητα

Πολλοί από τους Διδασκάλους αυτούς είναι γνωστοί μέσα από την ιστορία, πχ Ρακόσκυ που έκανε ένα πολύ μεγάλο έργο στην Ουγγαρία, ο οποίος ήταν ένας πολύ πλούσιος αρχιτέκτονας και έφτιαξε μεταξύ άλλων την γέφυρα της Βουδαπέστης.

Κάτω από τους Διδασκάλους της Σοφίας υπάρχουν 4 βαθμοί μυημένων, ακολουθούν διάφοροι βαθμοί μαθητών. Τέλος αυτοί που έχουν πάρει της 1η μύηση ή είναι κοντά στη μύηση, ακολουθούν οι άνθρωποι που μπαίνουν στη Δοκιμαστική ατραπό και πιο κάτω η μέση ανθρωπότητα όλων των βαθμίδων.

Συνοπτικά ας συγκρατήσουμε ότι η Ιεραρχία καθιερώθηκε και σχηματίστηκε από πνευματικά εξελιγμένα όντα που ήλθαν από την Αφροδίτη για να βοηθήσουν τον ζωάνθρωπο. Τα μέλη αυτά αποσύρονται σταδιακά μόλις τα ανθρώπινα όντα φθάνουν στο ίδιο επίπεδο συνειδητότητας και μπορούν να αντικαταστήσουν τα όντα από την Αφροδίτη.

Ένας από τους στόχους της Ιεραρχίας είναι να δέχεται και μετά να διαχύει την ενέργεια από την Σαμπάλα, στην ανθρωπότητα. Η Ιεραρχία είναι η μεσαία όψη της Θεότητας, κατέχοντας και λειτουργώντας σαν Κ. Καρδιάς του πλανήτη.

photo yiorgosthalassis.blogspot.com

 

Ε.ΦΙ.Μ – “Αλίκη Μπέιλη”

 

 

Σχετικά με τον Αρθρογράφο

Lifehub

Το LifeHub είναι μία διαδικτυακή πλατφόρμα ενημέρωσης, πληροφόρησης, δικτύωσης και συνεργασίας με ανθρώπους που ενδιαφέρονται και αγαπούν το χώρο της ολιστικής θεραπευτικής. Μέσα από το LifeHub μπορείτε να επικοινωνήσετε τις ιδέες σας, να αντλήσετε πληροφόρηση από καταξιωμένους συνεργάτες στο χώρο, να βρείτε καλές πρακτικές για την καθημερινή σας ζωή, να εμπνευστείτε από ιστορίες επιτυχίας ή αποτυχίας, να γνωρίσετε ανθρώπους από την Ελλάδα και το εξωτερικό, να παρευρεθείτε σε διάφορες εκδηλώσεις και σεμινάρια. Απολαύστε μια πηγή πλούσια σε πληροφορίες και άρθρα!

2 Σχόλια

Γράψτε ένα σχόλιο


CAPTCHA Image
Reload Image

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.