ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

ΨΥΧΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ

ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ (συνέχεια)

Ας περάσουμε τώρα σε μία σύντομη ένδειξη για το έργο του όγδοου ομίλου, το οποίο είναι η ψυχολογική υπηρεσία. Σ’ αυτόν τον τομέα το έργο θα μετατοπιστεί από το χώρο του καθαρά ανθρώπινου και θα σχετίζεται με ευρύτερα θέματα, γιατί υπάρχουν ευρύτερα θέματα από εκείνα που σχετίζονται μόνο με την ανθρώπινη οικογένεια.

Το έργο αυτών των μαθητών θα καλύψει τα τρία παρακάτω θέματα:

  1. Τη σχέση της ανθρώπινης ψυχής με τα υπανθρώπινα βασίλεια στη φύση και τη θέση του ανθρώπινου βασιλείου ως ένα ενδιάμεσο ανάμεσα στα τρία ανώτερα βασίλεια και στα τρία κατώτερα.
  2. Την ποιότητα της ψυχής στα τρία υπανθρώπινα βασίλεια, με ιδιαίτερη έμφαση πάνω στο ζωικό και το φυτικό βασίλειο. Η συνείδηση του ορυκτού βασιλείου είναι τόσο πολύ απομακρυσμένη από την ανθρώπινη, που δεν είναι δυνατόν να ταυτιστούμε μαζί του μέχρι να γίνει η επέκταση της συνείδησης που συμβαίνει μετά την Τρίτη μύηση, εκείνη της Μεταμόρφωσης.
  3. Μία μελέτη του Σχεδίου, όπως εμφανίζεται ότι εκτελείται αυτή την εποχή στα πέντε βασίλεια της φύσης.

Θα σας γίνει φανερό ότι η διδασκαλία που σχετίζεται με αυτόν τον όμιλο θα είναι πιο οριστικά και πιο ακαδημαϊκά αποκρυφιστική στη σημασία της από ό,τι συμβαίνει με τις άλλες, γιατί θα βασίζεται πάνω στις πληροφορίες που περιέχονται στη Μυστική Δοξασία και στην Πραγματεία για το Κοσμικό Πυρ. Θα εδραιωθεί πάνω σε κάποιους συλλογισμούς που περιέχονται σ’ αυτά τα βιβλία.

Επομένως τα μέλη αυτού του ομίλου θα έχουν μία πιο ορθόδοξη βεβαιότητα. Θα είναι θεοσοφιστές από τη φύση τους και θα έχουν πιο ακαδημαϊκή τάση.

Η φύση της ψυχής του κόσμου, το γεγονός της υποκειμενικής συνείδησης που βρίσκεται σε όλες τις μορφές χωρίς καμία εξαίρεση και η ύπαρξη της αλληλεπίδρασης ανάμεσα σε αυτές τις μορφές, μέσα από τη μεσολάβηση της ψυχής, θα είναι το κυριότερο θέμα. Η ψυχική ευαισθησία και αντίδραση στην ενέργεια οποιασδήποτε μορφής θα είναι ο εκπαιδευτικός στόχος των μελών του ομίλου.

Εξαιτίας της δυσκολίας αυτού του επιχειρήματος, τα μέλη του όγδοου ομίλου θα επιλεγούν από το προσωπικό των άλλων ομίλων, γιατί θα έχουν αποκτήσει ένα ικανοποιητικό μέτρο εκπαίδευσης στο προκαταρκτικό τους έργο.

Τότε δύο όμιλοι θα είναι αλληλοσυμπλεκόμενοι, εκείνος που αποτελείται από τους ανθρώπους «κλειδιά»  σε όλους τους τομείς και αυτός.

Συνεχίζεται …

Πηγή Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ – Alice Bailey

Επιμέλεια

 

Δήμητρα Αλαγκιόζογλου

 

Σχετικά με τον Αρθρογράφο

ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΛΑΓΚΙΟΖΟΓΛΟΥ

Ονομάζομαι Δήμητρα Αλαγκιόζογλου και είμαι Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός.

Ο κύκλος αυτός της εργασίας τελείωσε και τώρα είμαι εθελόντρια σε μία Μ.Κ.Ο που υποστηρίζει και συμπαρίσταται σε οικογένειες και παιδιά κυρίως Ρομά αλλά και άλλων εθνικοτήτων.

Ασχολούμαι κυρίως με παιδιά βοηθώντας τα στα μαθήματα τους.

Τα ενδιαφέροντα μου άπτονται θέματα όπως Φιλοσοφία, Εσωτερική Αστρολογία, Εσωτερική Θεραπευτική, αλλά και θέματα σύγχρονων Επιστημών, όπως η Αστροφυσική, θεωρία των κβάντα και άλλοι συναφείς κλάδοι.

1 σχόλιο

Γράψτε ένα σχόλιο


CAPTCHA Image
Reload Image

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.