ΑρθογράφοςDR. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΡΟΥΣΓΟΣ

Since 1994 working experience in the fields of Disability, Ageing, Welfare and Health in a variety of Organisations in Adelaide and Melbourne like: “Hamstead Rehabilitation Centre”, “IDSC” “Strathmont Centre”, “South Australian Mental Health Service”, “SAGWC”, “AGWS”, “MSSA”, “Randstad”, “On-Call”, “Care Choice”, “Yooralla”, “Alpha Autism”, “Autism Plus”, “Autism Spectrum”, including about three years in a Nursing Home of 250 beds capacity.

Accredited Registered Practitioner in Australia: For Clinical Gerontology/Geriatrics, Naturopathy, Homoeopathy, Herbal Medicine, Nutrition, Oriental Medicine, Colonic Irrigation, Counselling and Fitness.

SPECIALIST PRACTITIONER

Specialisation in Clinical Gerontology and Geriatrics towards: “Longevity with Health”.
Specialisation in Naturopathic Medical Psychology, through holistic psychosomatic approach.
Specialisation in Natural Medicine, for holistic pathological problems approach.
Specialisation in Fitness, Physical activity, Detoxification and Healthy life-style.
Ageing & Disability (Intellectual and Physical) Support Specialist.
Specialisation in Naturopathic Oncology

In the past Member of:

the AUSTRALIAN TRADITIONAL MEDICINE SOCIETY (ATMS).
the COMPLEMENTARY MEDICINE ASSOCIATION (Australia)
the AUSTRALIAN HOMOEOPATHIC ASSOCIATION
the AUSTRALIAN ASSOCIATION of GERONTOLOGY
the AUSTRALIAN & NEW ZEALAND MENTAL HEALTH ASSOCIATION
the BRITISH GERIATRIC SOCIETY
the HELLENIC GERONTOLOGY and GERIATRIC ASSOCIATION(Current)
the PANHELLENIC ASSOCIATION of HEALTH SCIENTISTS
the ASSOCIATION of GREEK HOMOEOPATHS

ΑΠΟΨΕΙΣ

ΥΒΡΙΣ

Η καταστρατήγηση των 5 βασικών αναγκών του ανθρώπου. Υπάρχουν πέντε διαφορετικά επίπεδα στην ιεραρχική πυραμίδα των αναγκών του ανθρώπου σύμφωνα με τον Maslow:...

ΑΠΟΨΕΙΣ

ΨΕΥΔΗΜΙΑ

  Καλώς, κακώς, και βλασφημία!!!! Καλώς έπραξε ο ηγεμών, να προφυλάξει τους υπηκόους του από το να τριγυρνούν ανεξέλεγκτα μέσα στο ψόφο-κρύο και τον...

ΑΠΟΨΕΙΣ

Stop killing people

  Stop killing people Τίτλος “κινηματογραφικής ταινίας, προσεχώς”; (Σενάριο κινηματογραφικής ταινίας “επιστημονικής διαστροφής”) Υπόθεση: -Κάποτε στο...