ΑΠΟΨΕΙΣ

Σοφόν το σαφές

Σοφόν το σαφές: Η σαφήνεια φανερώνει σοφία. 14 ἄφετε αὐτούς• ὁδηγοί εἰσι τυφλοὶ τυφλῶν• τυφλὸς δὲ τυφλὸν ἐὰν ὁδηγῇ, ἀμφότεροι εἰς βόθυνον πεσοῦνται. «Aφήστε...