Κατηγορία:ART THERAPY

ART THERAPY

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

  Η θεραπευτική εικόνα ως ένα “μεταβατικό αντικείμενο” στην εικαστική θεραπεία.   Όλοι οι άνθρωποι, και ειδικά στην τωρινή κατάσταση του πλανήτη...

ART THERAPY

ART THERAPY

ART THERAPY   Ιστορικό Η Εικαστική θεραπεία είναι μια θεραπευτική διαδικασία που χρησιμοποιεί την τέχνη ως ένα εναλλακτικό κανάλι επικοινωνίας μεταξύ του...