Κατηγορία:ΠΕΤΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΙ

ΠΕΤΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΙ

ΑΒΕΝΤΟΥΡΙΝΗΣ, ΑΖΟΥΡΙΤΗΣ, ΜΑΛΑΧΙΤΗΣ, ΑΙΜΑΤΙΤΗΣ, ΑΙΜΑΤΟΠΕΤΡΑ – ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΒΕΝΤΟΥΡΙΝΗΣ, ΑΖΟΥΡΙΤΗΣ, ΜΑΛΑΧΙΤΗΣ, ΑΙΜΑΤΙΤΗΣ, ΑΙΜΑΤΟΠΕΤΡΑ – ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ   Αβεντουρίνης Θάρρος σε κοινωνικές και ομαδικές καταστάσεις. Περιπέτεια στην...